#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PFLEIDER (PFL)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży95 029,00 -1,00 0,00 0,00  0,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 585,00 -7 184,00 -7 925,00 -8 686,00  -9 849,00 
Zysk (strata) brutto17 567,00 118 112,00 24 408,00 319 406,00  -23 481,00 
Zysk (strata) netto14 114,00 124 509,00 19 054,00 323 022,00  -27 206,00 
Aktywa razem2 219 745,00 2 224 785,00 2 226 071,00 2 311 888,00  2 238 864,00 
Kapitał własny1 129 143,00 1 251 318,00 1 270 372,00 1 522 224,00  1 502 469,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)64 701,01 64 701,01 64 701,01 64 701,01  64 701,01 
Wartość księgowa na jedną akcję17,452 19,340 19,635 23,527  23,222 
Zysk (strata) na jedną akcję0,218 1,924 0,294 4,993  -0,420 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży237 343,00 233 784,00 252 410,00 253 619,00  244 881,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 135,00 14 122,00 12 438,00 16 857,00  11 763,00 
Zysk (strata) brutto4 737,00 3 354,00 13 807,00 11 475,00  672,00 
Zysk (strata) netto9 436,00 -1 798,00 10 360,00 8 258,00  449,00 
Aktywa razem962 941,00 954 580,00 975 050,00 984 761,00  966 752,00 
Kapitał własny271 264,00 271 255,00 285 080,00 275 990,00  274 885,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)64 701,01 64 701,01 64 701,01 64 701,01  64 701,01 
Wartość księgowa na jedną akcję4,193 4,192 4,406 4,266  4,249 
Zysk (strata) na jedną akcję0,146 -0,028 0,160 0,128  0,007 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży725 259,00 669 253,00 652 518,00 648 951,00  395 449,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 882,00 39 584,00 39 298,00 37 849,00  8 117,00 
Zysk (strata) brutto10 831,00 124 207,00 66 095,00 75 279,00  204 868,00 
Zysk (strata) netto12 003,00 86 003,00 60 549,00 69 106,00  207 056,00 
Aktywa razem1 427 663,00 1 080 579,00 1 084 496,00 1 467 907,00  2 224 785,00 
Kapitał własny537 026,00 623 029,00 684 791,00 1 074 902,00  1 251 318,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)49 624,00 49 624,00 49 624,00 49 624,00  64 701,01 
Wartość księgowa na jedną akcję10,822 12,555 13,800 21,661  19,340 
Zysk (strata) na jedną akcję0,242 1,733 1,220 1,393  3,200 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 432 282,00 1 462 139,00 1 522 819,00 374 160,00  929 588,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73 134,00 108 739,00 142 933,00 35 704,00  37 383,00 
Zysk (strata) brutto18 321,00 80 680,00 128 014,00 33 110,00  13 066,00 
Zysk (strata) netto49 815,00 152 541,00 103 256,00 26 810,00  14 748,00 
Aktywa razem1 807 032,00 1 118 793,00 1 216 993,00 397 079,00  954 580,00 
Kapitał własny527 392,00 652 275,00 756 370,00 279 148,00  271 255,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)49 624,00 49 624,00 49 624,00 49 624,00  64 701,01 
Wartość księgowa na jedną akcję10,628 13,144 15,242 5,625  4,192 
Zysk (strata) na jedną akcję1,004 3,074 2,081 0,540  0,228 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-10-31 2019 Noble Securities 1 056 000,00 45 000,00
2017-10-31 2018 Noble Securities 1 025 000,00 36 000,00
2017-10-31 2017 Noble Securities 995 000,00 57 000,00
2016-06-01 2017 Noble Securities 995 000,00 35 000,00
2016-06-01 2016 Noble Securities 975 000,00 20 000,00
2016-06-01 2018 Noble Securities 1 016 000,00 44 000,00
2015-05-01 2015 DM BDM S.A. 1 556 900,00 114 500,00
2015-05-01 2016 DM BDM S.A. 1 621 000,00 120 100,00
2015-05-01 2017 DM BDM S.A. 1 653 400,00 129 300,00
2014-09-20 2015 Noble Securities 1 682 000,00 127 000,00
2014-09-20 2014 Noble Securities 1 639 000,00 110 000,00
2014-03-28 2014 Noble Securities 1 573 000,00 98 000,00
2014-03-28 2016 Noble Securities 1 699 000,00 143 000,00
2014-03-28 2015 Noble Securities 1 636 000,00 121 000,00
2014-03-10 2014 DM BDM S.A. - -
2014-03-10 2014 DM BDM S.A. 1 509 600,00 89 800,00
2014-03-10 2013 DM BDM S.A. 1 462 100,00 54 800,00
2014-03-10 2015 DM BDM S.A. 1 645 700,00 106 000,00
2013-12-20 2015 DM BPS 270 700,00 10 500,00
2013-12-20 2014 DM BPS 249 100,00 6 500,00
2013-12-20 2013 DM BPS 228 900,00 4 100,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A