#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

GRUPAAZOTY (ATT)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży357 076,00 365 656,00 393 367,00 478 849,00  377 151,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-30 219,00 -19 193,00 -12 998,00 56 226,00  35 128,00 
Zysk (strata) brutto233 321,00 -17 295,00 -24 015,00 52 087,00  261 971,00 
Zysk (strata) netto235 936,00 -17 131,00 -16 288,00 39 805,00  282 494,00 
Aktywa razem6 083 390,00 6 109 914,00 6 443 256,00 6 473 461,00  6 773 433,00 
Kapitał własny4 545 011,00 4 535 095,00 4 517 137,00 4 580 955,00  4 754 295,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48  99 195,48 
Wartość księgowa na jedną akcję45,819 45,719 45,538 46,181  47,929 
Zysk (strata) na jedną akcję2,378 -0,173 -0,164 0,401  2,848 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży2 158 307,00 1 999 510,00 2 322 345,00 2 687 201,00  2 182 297,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 177,00 1 117,00 47 045,00 313 669,00  123 223,00 
Zysk (strata) brutto61 896,00 4 844,00 43 307,00 318 198,00  120 129,00 
Zysk (strata) netto43 920,00 -1 917,00 28 534,00 225 727,00  104 617,00 
Aktywa razem10 951 807,00 11 084 140,00 11 051 920,00 11 341 997,00  11 158 668,00 
Kapitał własny6 591 318,00 6 593 195,00 6 533 877,00 6 781 314,00  6 749 530,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)99 195,48 99 195,48 99 195,48 99 195,48  99 195,48 
Wartość księgowa na jedną akcję66,448 66,467 65,869 68,363  68,043 
Zysk (strata) na jedną akcję0,443 -0,019 0,288 2,276  1,055 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 996 173,00 1 846 127,00 1 847 250,00 1 768 984,00  1 552 332,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej133 517,00 -78 986,00 -29 243,00 4 355,00  -29 179,00 
Zysk (strata) brutto276 143,00 24 774,00 203 941,00 208 936,00  219 907,00 
Zysk (strata) netto250 692,00 44 117,00 214 633,00 209 055,00  224 775,00 
Aktywa razem2 925 881,00 5 375 806,00 5 400 562,00 5 856 625,00  6 443 256,00 
Kapitał własny2 215 135,00 3 983 881,00 4 174 341,00 4 382 771,00  4 517 137,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)64 115,44 99 195,48 99 195,48 99 195,48  99 195,48 
Wartość księgowa na jedną akcję34,549 40,162 42,082 44,183  45,538 
Zysk (strata) na jedną akcję3,910 0,445 2,164 2,108  2,266 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży7 098 735,00 9 821 023,00 9 898 476,00 10 007 896,00  8 955 690,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej371 732,00 697 863,00 302 230,00 824 405,00  486 062,00 
Zysk (strata) brutto384 350,00 727 760,00 303 539,00 828 860,00  491 116,00 
Zysk (strata) netto294 376,00 676 948,00 231 350,00 604 552,00  343 339,00 
Aktywa razem5 357 041,00 9 950 773,00 9 948 332,00 10 495 074,00  11 051 920,00 
Kapitał własny3 076 620,00 5 562 734,00 5 759 039,00 6 285 695,00  6 533 877,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)64 115,44 99 195,48 99 195,48 99 195,48  99 195,48 
Wartość księgowa na jedną akcję47,986 56,079 58,057 63,367  65,869 
Zysk (strata) na jedną akcję4,591 6,824 2,332 6,095  3,461 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-07-06 2018 DM BOŚ S.A. 9 740 100,00 685 000,00 skonsolidowane
2017-07-06 2019 DM BOŚ S.A. 9 844 200,00 711 700,00
2017-07-06 2017 9 548 800,00 544 100,00 Skonsolidowane
2017-06-07 2017 DM PKO BP 9 987 000,00 363 000,00
2017-06-07 2019 DM PKO BP 10 661 000,00 534 000,00
2017-06-07 2018 DM PKO BP 10 482 000,00 453 000,00
2013-12-30 2015 DM BDM S.A. 9 490 100,00 453 300,00
2013-12-30 2014 DM BDM S.A. 9 324 800,00 378 800,00
2013-12-30 2013 DM BDM S.A. 9 646 400,00 294 600,00
2012-10-08 2013 DM IDM SA 10 862 100,00 731 600,00
2012-10-08 2012 DM IDM SA 7 137 300,00 338 600,00
2012-04-20 2012 Trigon 7 045 900,00 -
2009-12-18 2009 DM Millennium 1 174 400,00 -2 300,00
2009-12-18 2011 DM Millennium 1 204 300,00 68 300,00
2009-12-18 2010 DM Penetrator 1 123 400,00 31 100,00
2009-12-01 2007 DM Millennium 1 293 500,00 55 700,00
2009-12-01 2008 DM Millennium 1 352 200,00 74 200,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A