#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy warto trzymać oszczędności w walutach?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

CORMAY (CRM)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży14 264,00 11 945,00 10 895,00 12 718,00  12 078,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-206,00 -1 254,00 -2 827,00 -483,00  -903,00 
Zysk (strata) brutto86,00 -1 544,00 -2 792,00 -545,00  -917,00 
Zysk (strata) netto86,00 -1 544,00 -2 792,00 -545,00  -917,00 
Aktywa razem145 028,00 137 345,00 126 730,00 131 440,00  131 602,00 
Kapitał własny106 940,00 104 702,00 100 765,00 104 523,00  104 021,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 723,95 63 723,95 63 723,95 63 723,95  63 723,95 
Wartość księgowa na jedną akcję1,678 1,643 1,581 1,640  1,632 
Zysk (strata) na jedną akcję0,001 -0,024 -0,044 -0,009  -0,014 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży22 402,00 18 761,00 19 420,00 20 464,00  20 757,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-122,00 -1 836,00 -4 239,00 -1 541,00  -836,00 
Zysk (strata) brutto-227,00 -617,00 -25 671,00 -771,00  -48,00 
Zysk (strata) netto-299,00 -1 346,00 -10 755,00 -824,00  -613,00 
Aktywa razem210 687,00 208 163,00 188 209,00 187 874,00  185 517,00 
Kapitał własny113 292,00 111 321,00 102 016,00 101 118,00  99 384,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 723,95 63 723,95 63 723,95 63 723,95  63 723,95 
Wartość księgowa na jedną akcję1,778 1,747 1,601 1,587  1,560 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,005 -0,021 -0,169 -0,013  -0,010 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży48 154,00 55 532,00 57 269,00 45 004,00  50 503,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 728,00 -2 273,00 -7 895,00 -9 589,00  -4 932,00 
Zysk (strata) brutto5 924,00 -13 084,00 -21 771,00 -10 020,00  -4 831,00 
Zysk (strata) netto5 274,00 -13 458,00 -21 771,00 -9 707,00  -4 708,00 
Aktywa razem144 255,00 127 306,00 134 293,00 145 671,00  126 730,00 
Kapitał własny115 814,00 91 528,00 73 719,00 104 576,00  100 765,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)30 561,98 31 861,98 31 861,98 63 723,95  63 723,95 
Wartość księgowa na jedną akcję3,789 2,873 2,314 1,641  1,581 
Zysk (strata) na jedną akcję0,173 -0,422 -0,683 -0,152  -0,074 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży105 473,00 100 800,00 99 201,00 45 004,00  82 277,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 736,00 3 578,00 -30 500,00 -9 589,00  -7 794,00 
Zysk (strata) brutto15 470,00 4 318,00 -62 713,00 -24 920,00  -17 847,00 
Zysk (strata) netto15 382,00 1 805,00 -42 427,00 -24 607,00  -10 990,00 
Aktywa razem248 003,00 272 850,00 245 302,00 221 795,00  188 209,00 
Kapitał własny172 534,00 155 993,00 96 011,00 110 638,00  102 016,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)30 561,98 31 861,98 31 861,98 63 723,95  63 723,95 
Wartość księgowa na jedną akcję5,645 4,896 3,013 1,736  1,601 
Zysk (strata) na jedną akcję0,503 0,057 -1,332 -0,386  -0,172 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A