#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

CORMAY (CRM)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży12 718,00 12 078,00 10 445,00 11 786,00  9 957,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-483,00 -903,00 -132,00 -9,00  -422,00 
Zysk (strata) brutto-545,00 -917,00 -70,00 -254,00  -417,00 
Zysk (strata) netto-545,00 -917,00 -70,00 -254,00  -417,00 
Aktywa razem131 440,00 131 602,00 130 167,00 147 724,00  140 467,00 
Kapitał własny104 523,00 104 021,00 100 898,00 119 762,00  112 931,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 723,95 63 723,95 63 723,95 77 205,01  77 205,01 
Wartość księgowa na jedną akcję1,640 1,632 1,583 1,551  1,463 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,009 -0,014 -0,001 -0,003  -0,005 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży20 464,00 20 757,00 14 904,00 21 460,00  17 214,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 541,00 -836,00 -770,00 -5 568,00  -867,00 
Zysk (strata) brutto-771,00 -48,00 -1 447,00 365,00  -68,00 
Zysk (strata) netto-824,00 -613,00 -994,00 410,00  -117,00 
Aktywa razem187 874,00 185 517,00 180 408,00 174 546,00  175 612,00 
Kapitał własny101 118,00 99 384,00 97 962,00 128 889,00  127 481,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 723,95 63 723,95 63 723,95 77 205,01  77 205,01 
Wartość księgowa na jedną akcję1,587 1,560 1,537 1,669  1,651 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,013 -0,010 -0,016 0,005  -0,002 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży55 532,00 57 269,00 45 004,00 50 503,00  47 027,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 273,00 -7 895,00 -9 589,00 -4 932,00  -1 527,00 
Zysk (strata) brutto-13 084,00 -21 771,00 -10 020,00 -4 831,00  -1 786,00 
Zysk (strata) netto-13 458,00 -21 771,00 -9 707,00 -4 708,00  -1 786,00 
Aktywa razem127 306,00 134 293,00 145 671,00 127 201,00  147 724,00 
Kapitał własny91 528,00 73 719,00 104 576,00 102 159,00  119 762,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)31 861,98 31 861,98 63 723,95 63 723,95  77 205,01 
Wartość księgowa na jedną akcję2,873 2,314 1,641 1,603  1,551 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,422 -0,683 -0,152 -0,074  -0,023 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży100 800,00 99 201,00 45 004,00 82 277,00  77 585,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 578,00 -30 500,00 -9 589,00 -7 794,00  -8 715,00 
Zysk (strata) brutto4 318,00 -62 713,00 -24 920,00 -17 847,00  -1 901,00 
Zysk (strata) netto1 805,00 -42 427,00 -24 607,00 -10 990,00  -2 021,00 
Aktywa razem272 850,00 245 302,00 221 795,00 188 680,00  174 546,00 
Kapitał własny155 993,00 96 011,00 110 638,00 106 078,00  128 889,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)31 861,98 31 861,98 63 723,95 63 723,95  77 205,01 
Wartość księgowa na jedną akcję4,896 3,013 1,736 1,665  1,669 
Zysk (strata) na jedną akcję0,057 -1,332 -0,386 -0,172  -0,026 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A