#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za abonamentem rtv z budżetu państwa?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

HARPER (HRP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży49 442,00 48 060,00 45 172,00 61 147,00  68 224,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 115,00 -1 658,00 -5 214,00 989,00  476,00 
Zysk (strata) brutto-2 018,00 -3 335,00 -4 771,00 5 121,00  -1 401,00 
Zysk (strata) netto-1 799,00 -2 747,00 -4 778,00 5 776,00  -749,00 
Aktywa razem233 342,00 231 152,00 232 044,00 247 724,00  250 877,00 
Kapitał własny80 311,00 77 766,00 72 971,00 78 774,00  78 028,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,261 1,221 1,146 1,237  1,226 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,028 -0,043 -0,075 0,091  -0,012 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży49 563,00 48 203,00 45 331,00 61 270,00  68 224,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-996,00 -1 594,00 -5 408,00 290,00  475,00 
Zysk (strata) brutto-1 909,00 -3 226,00 -6 222,00 1 739,00  -1 402,00 
Zysk (strata) netto-1 691,00 -2 640,00 -6 235,00 2 377,00  -751,00 
Aktywa razem236 872,00 235 268,00 234 506,00 247 723,00  250 874,00 
Kapitał własny84 473,00 82 383,00 76 337,00 78 771,00  78 024,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,327 1,294 1,199 1,237  1,225 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,027 -0,041 -0,098 0,037  -0,012 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży232 944,00 228 538,00 222 985,00 198 793,00  202 369,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 305,00 16 564,00 13 694,00 4 442,00  -1 511,00 
Zysk (strata) brutto7 996,00 12 144,00 10 566,00 632,00  -6 550,00 
Zysk (strata) netto7 464,00 10 659,00 29 038,00 -973,00  -5 381,00 
Aktywa razem175 486,00 213 346,00 255 123,00 246 266,00  231 152,00 
Kapitał własny42 853,00 54 364,00 83 832,00 82 915,00  77 766,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,673 0,854 1,317 1,302  1,221 
Zysk (strata) na jedną akcję0,117 0,167 0,456 -0,015  -0,085 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży233 592,00 229 217,00 223 593,00 199 290,00  202 874,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 282,00 16 970,00 14 453,00 4 873,00  -1 191,00 
Zysk (strata) brutto8 797,00 11 886,00 10 931,00 269,00  -6 197,00 
Zysk (strata) netto8 255,00 10 377,00 29 296,00 -1 405,00  -5 033,00 
Aktywa razem180 635,00 218 913,00 258 489,00 248 971,00  235 268,00 
Kapitał własny47 878,00 59 698,00 87 881,00 86 155,00  82 383,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)63 670,00 63 670,00 63 670,00 63 670,00  63 670,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,752 0,938 1,380 1,353  1,294 
Zysk (strata) na jedną akcję0,130 0,163 0,460 -0,022  -0,079 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A