#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy premie przyznane ministrom są uzasadnione?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

TRAKCJA (TRK)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży222 773,00 335 082,00 91 721,00 230 286,00  231 761,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 019,00 3 803,00 6 260,00 554,00  -1 556,00 
Zysk (strata) brutto795,00 1 676,00 4 838,00 20 115,00  -1 172,00 
Zysk (strata) netto948,00 1 324,00 3 935,00 19 568,00  -541,00 
Aktywa razem972 952,00 1 014 058,00 912 309,00 1 059 527,00  1 055 900,00 
Kapitał własny624 289,00 625 311,00 629 192,00 623 035,00  622 493,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję12,146 12,166 12,241 12,121  12,111 
Zysk (strata) na jedną akcję0,018 0,026 0,077 0,381  -0,011 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży408 734,00 493 610,00 136 656,00 400 992,00  412 108,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 043,00 14 565,00 -6 104,00 12 223,00  8 010,00 
Zysk (strata) brutto33 120,00 11 693,00 -6 903,00 9 332,00  8 341,00 
Zysk (strata) netto28 082,00 8 450,00 -6 131,00 7 048,00  7 097,00 
Aktywa razem1 423 474,00 1 396 733,00 1 238 323,00 1 420 554,00  1 450 655,00 
Kapitał własny754 041,00 771 137,00 749 521,00 731 826,00  744 725,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)51 399,55 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję14,670 15,003 14,582 14,238  14,489 
Zysk (strata) na jedną akcję0,546 0,164 -0,119 0,137  0,138 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży793 822,00 752 473,00 966 084,00 763 399,00  826 198,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37 781,00 26 490,00 57 000,00 30 094,00  9 714,00 
Zysk (strata) brutto-53 226,00 14 959,00 59 264,00 41 638,00  29 730,00 
Zysk (strata) netto-58 136,00 24 808,00 49 797,00 35 161,00  28 699,00 
Aktywa razem871 621,00 1 084 575,00 1 072 553,00 919 161,00  1 014 058,00 
Kapitał własny411 062,00 533 977,00 581 244,00 613 327,00  625 311,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)29 013,19 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję14,168 10,389 11,308 11,933  12,166 
Zysk (strata) na jedną akcję-2,004 0,483 0,969 0,684  0,558 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 346 676,00 1 274 222,00 1 601 674,00 1 329 180,00  1 381 173,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 268,00 38 711,00 85 844,00 76 726,00  73 792,00 
Zysk (strata) brutto629,00 21 254,00 68 814,00 72 684,00  67 331,00 
Zysk (strata) netto-11 928,00 29 908,00 49 537,00 50 203,00  54 685,00 
Aktywa razem1 327 202,00 1 497 917,00 1 445 816,00 1 306 357,00  1 396 733,00 
Kapitał własny491 851,00 621 112,00 671 910,00 722 341,00  771 137,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)29 013,19 51 399,55 51 399,55 51 399,55  51 399,55 
Wartość księgowa na jedną akcję16,953 12,084 13,072 14,053  15,003 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,411 0,582 0,964 0,977  1,064 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-11-22 2019 Noble Securities 1 530 000,00 38 000,00
2017-11-22 2018 Noble Securities 150 000,00 25 000,00
2017-11-22 2017 Noble Securities 144 300,00 17 000,00
2012-09-25 2013 DM BZ WBK 1 799 300,00 47 500,00
2012-09-25 2014 DM BZ WBK 1 858 600,00 35 800,00
2012-09-25 2012 DM BZ WBK 1 618 100,00 31 700,00
2012-09-05 2011 DM BZ WBK 2 143 600,00 109 400,00
2009-02-17 2009 DM BDM S.A. 889 600,00 57 300,00
2009-02-17 2010 DM BDM S.A. 964 500,00 59 700,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A