#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

INTERBUD (ITB)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży47,00 8,00 364,00 181,00  249,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-26 525,00 -640,00 1 255,00 1 958,00  -506,00 
Zysk (strata) brutto-27 462,00 -1 271,00 -2 214,00 1 313,00  -1 157,00 
Zysk (strata) netto-24 581,00 -1 275,00 -5 204,00 1 438,00  -1 172,00 
Aktywa razem75 777,00 75 258,00 72 886,00 73 891,00  73 291,00 
Kapitał własny5 215,00 3 940,00 -1 265,00 173,00  -1 000,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00  7 016,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,743 0,562 -0,180 0,025  -0,142 
Zysk (strata) na jedną akcję-3,504 -0,182 -0,742 0,205  -0,167 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży806,00 587,00 932,00 583,00  556,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-24 852,00 280,00 -1 232,00 2 160,00  -507,00 
Zysk (strata) brutto-26 140,00 -1 022,00 -2 585,00 998,00  -1 483,00 
Zysk (strata) netto-23 163,00 -942,00 -5 673,00 1 076,00  -1 480,00 
Aktywa razem94 189,00 94 715,00 90 977,00 92 542,00  93 123,00 
Kapitał własny5 501,00 4 559,00 -2 434,00 -1 358,00  -2 838,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00  7 016,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,784 0,650 -0,347 -0,194  -0,405 
Zysk (strata) na jedną akcję-3,301 -0,134 -0,809 0,153  -0,211 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży148 970,00 144 210,00 17 043,00 46 606,00  2 094,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 153,00 5 221,00 -2 530,00 9 991,00  -24 176,00 
Zysk (strata) brutto1 865,00 1 291,00 -10 209,00 8 276,00  -29 515,00 
Zysk (strata) netto1 314,00 919,00 -25 865,00 6 981,00  -29 736,00 
Aktywa razem180 669,00 162 153,00 121 353,00 95 414,00  72 886,00 
Kapitał własny60 739,00 61 658,00 21 491,00 28 472,00  -1 265,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00  7 016,00 
Wartość księgowa na jedną akcję8,657 8,788 3,063 4,058  -0,180 
Zysk (strata) na jedną akcję0,187 0,131 -3,687 0,995  -4,238 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży134 163,00 153 318,00 20 762,00 49 148,00  4 305,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 512,00 6 802,00 -2 738,00 13 520,00  -23 874,00 
Zysk (strata) brutto-1 829,00 1 097,00 -7 648,00 9 384,00  -28 416,00 
Zysk (strata) netto-1 735,00 186,00 -23 759,00 7 638,00  -28 566,00 
Aktywa razem201 854,00 179 733,00 136 198,00 108 295,00  90 977,00 
Kapitał własny57 689,00 57 875,00 19 813,00 27 451,00  -2 434,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00  7 016,00 
Wartość księgowa na jedną akcję8,222 8,249 2,824 3,913  -0,347 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,247 0,027 -3,386 1,089  -4,071 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A