#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

CUBEITG (CTG)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży9 567,00 15 464,00 20 119,00 16 611,00  -1 089,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 904,00 3 907,00 257,00 -393,00  -13 297,00 
Zysk (strata) brutto5 449,00 3 419,00 -467,00 -667,00  -14 847,00 
Zysk (strata) netto4 178,00 2 746,00 -262,00 -563,00  -12 408,00 
Aktywa razem140 601,00 144 187,00 147 169,00 149 468,00  143 703,00 
Kapitał własny66 906,00 69 652,00 69 391,00 68 828,00  56 420,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)9 943,85 9 943,85 9 943,85 9 943,85  9 943,85 
Wartość księgowa na jedną akcję6,728 7,005 6,978 6,922  5,674 
Zysk (strata) na jedną akcję0,420 0,276 -0,026 -0,057  -1,248 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży14 167,00 28 538,00 43 706,00 24 271,00  5 886,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 162,00 7 503,00 3 134,00 585,00  -13 105,00 
Zysk (strata) brutto5 097,00 5 708,00 434,00 -861,00  -15 522,00 
Zysk (strata) netto3 251,00 4 118,00 148,00 -748,00  -13 410,00 
Aktywa razem363 774,00 359 706,00 364 538,00 371 997,00  369 278,00 
Kapitał własny51 640,00 55 390,00 55 493,00 56 117,00  42 706,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)9 943,85 9 943,85 9 943,85 9 943,85  9 943,85 
Wartość księgowa na jedną akcję5,193 5,570 5,581 5,643  4,295 
Zysk (strata) na jedną akcję0,327 0,414 0,015 -0,075  -1,349 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży139 611,00 129 140,00 128 422,00 121 744,00  53 481,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 745,00 7 103,00 6 695,00 4 101,00  8 043,00 
Zysk (strata) brutto2 686,00 3 397,00 1 578,00 401,00  5 450,00 
Zysk (strata) netto292,00 4 375,00 3 075,00 3 087,00  4 809,00 
Aktywa razem166 627,00 122 872,00 139 806,00 202 988,00  147 169,00 
Kapitał własny50 502,00 54 882,00 57 951,00 57 731,00  69 391,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)7 679,45 7 679,45 7 679,45 8 434,25  9 943,85 
Wartość księgowa na jedną akcję6,576 7,147 7,546 6,845  6,978 
Zysk (strata) na jedną akcję0,038 0,570 0,400 0,366  0,484 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży152 338,00 141 669,00 139 384,00 149 580,00  112 336,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 881,00 8 430,00 8 107,00 1 045,00  19 062,00 
Zysk (strata) brutto3 830,00 4 157,00 2 446,00 -4 399,00  11 629,00 
Zysk (strata) netto1 144,00 4 847,00 3 566,00 -985,00  7 673,00 
Aktywa razem166 009,00 126 897,00 140 090,00 414 729,00  364 538,00 
Kapitał własny48 171,00 53 036,00 56 486,00 46 568,00  55 493,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)7 679,45 7 679,45 7 679,45 8 434,25  9 943,85 
Wartość księgowa na jedną akcję6,273 6,906 7,355 5,521  5,581 
Zysk (strata) na jedną akcję0,149 0,631 0,464 -0,117  0,772 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A