#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

LPP
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży1 113 719,00 1 328 276,00 1 575 040,00 1 606 865,00  1 342 685,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-84 880,00 88 764,00 55 164,00 172 591,00  -48 218,00 
Zysk (strata) brutto-67 469,00 97 989,00 165 953,00 399 076,00  -8 333,00 
Zysk (strata) netto-68 325,00 75 965,00 138 332,00 347 455,00  -14 902,00 
Aktywa razem3 597 500,00 3 791 712,00 3 985 657,00 4 128 340,00  4 238 817,00 
Kapitał własny2 024 517,00 2 034 947,00 2 199 543,00 2 547 402,00  2 532 500,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 839,29 1 839,29 1 839,29 1 839,29  1 839,29 
Wartość księgowa na jedną akcję1 100,705 1 106,376 1 195,865 1 384,991  1 376,889 
Zysk (strata) na jedną akcję-37,147 41,301 75,209 188,907  -8,102 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży1 362 315,00 1 705 433,00 1 812 772,00 2 148 905,00  1 580 352,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-108 965,00 207 591,00 103 086,00 376 722,00  -117 732,00 
Zysk (strata) brutto-111 497,00 208 972,00 114 335,00 351 861,00  -103 187,00 
Zysk (strata) netto-117 028,00 173 273,00 85 118,00 299 488,00  -104 769,00 
Aktywa razem3 730 495,00 3 940 270,00 4 059 438,00 4 206 819,00  4 207 663,00 
Kapitał własny2 016 439,00 2 063 346,00 2 184 113,00 2 443 446,00  2 340 417,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 839,29 1 839,29 1 839,29 1 839,29  1 839,29 
Wartość księgowa na jedną akcję1 096,313 1 121,816 1 187,476 1 328,472  1 272,456 
Zysk (strata) na jedną akcję-63,627 94,206 46,278 162,828  -56,962 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży3 493 356,00 4 000 397,00 4 335 753,00 4 740 877,00  5 623 900,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej514 507,00 477 389,00 248 455,00 5 662,00  231 639,00 
Zysk (strata) brutto476 410,00 311 724,00 381 908,00 297 634,00  595 549,00 
Zysk (strata) netto394 575,00 283 896,00 344 347,00 280 071,00  493 427,00 
Aktywa razem2 391 972,00 2 788 196,00 3 420 825,00 3 493 969,00  4 128 340,00 
Kapitał własny1 444 055,00 1 567 653,00 1 856 386,00 2 092 846,00  2 547 402,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 831,12 1 831,12 1 831,12 1 835,21  1 839,29 
Wartość księgowa na jedną akcję788,617 856,116 1 013,796 1 140,387  1 384,991 
Zysk (strata) na jedną akcję215,483 155,039 188,052 152,610  268,270 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży4 116 302,00 4 769 288,00 5 130 353,00 6 019 046,00  7 029 425,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej615 627,00 609 103,00 502 689,00 226 421,00  578 434,00 
Zysk (strata) brutto523 871,00 459 895,00 414 368,00 194 078,00  563 671,00 
Zysk (strata) netto430 964,00 479 546,00 351 320,00 174 775,00  440 851,00 
Aktywa razem2 491 570,00 2 933 726,00 3 565 169,00 3 677 932,00  4 206 819,00 
Kapitał własny1 493 312,00 1 635 183,00 1 889 739,00 2 134 731,00  2 443 446,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 831,12 1 831,12 1 831,12 1 835,21  1 839,29 
Wartość księgowa na jedną akcję815,517 892,995 1 032,011 1 163,210  1 328,472 
Zysk (strata) na jedną akcję235,355 261,886 191,860 95,234  239,685 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-03-05 2017 DM BOŚ S.A. 7 231 400,00 404 000,00
2017-03-05 2019 DM BOŚ S.A. 9 105 000,00 659 000,00
2017-03-05 2018 DM BOŚ S.A. 8 150 600,00 537 400,00
2015-07-28 2016 DM BOŚ S.A. 6 374 100,00 551 900,00
2015-07-28 2017 DM BOŚ S.A. 7 318 500,00 660 300,00
2015-07-28 2015 DM BOŚ S.A. 5 446 200,00 547 000,00
2015-05-20 2015 DM BDM S.A. 5 250 600,00 442 300,00
2015-05-20 2016 DM BDM S.A. 5 976 200,00 596 300,00
2015-05-20 2017 DM BDM S.A. 6 672 700,00 707 000,00
2014-12-20 2015 DM BPS 5 855 300,00 553 100,00
2014-12-20 2016 DM BPS 7 289 500,00 728 200,00
2014-12-20 2014 DM BPS 4 820 600,00 426 100,00
2014-12-19 2016 DM mBank 6 315 000,00 682 600,00
2014-12-19 2014 DM mBank 4 850 400,00 431 900,00
2014-12-19 2015 DM mBank 5 523 300,00 516 100,00
2013-09-18 2013 DM BDM S.A. 4 108 000,00 445 400,00
2013-09-18 2015 DM BPS 6 978 900,00 737 200,00
2013-09-18 2014 DM BPS 5 572 000,00 619 700,00
2013-06-17 2015 DM PKO BP 6 552 000,00 769 000,00
2013-06-17 2014 DM PKO BP 5 318 000,00 581 000,00
2013-06-17 2013 DM PKO BP 4 150 000,00 410 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A