#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

LPP
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży1 219 550,00 1 332 381,00 1 113 719,00 1 328 276,00  1 575 040,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-63 393,00 73 346,00 -84 880,00 88 764,00  55 164,00 
Zysk (strata) brutto-28 901,00 226 138,00 -67 469,00 97 989,00  165 953,00 
Zysk (strata) netto-25 116,00 209 409,00 -68 325,00 75 965,00  138 332,00 
Aktywa razem3 632 541,00 3 493 969,00 3 535 005,00 3 791 712,00  3 985 657,00 
Kapitał własny1 875 638,00 2 092 846,00 2 024 517,00 2 034 947,00  2 199 543,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 835,21 1 835,21 1 839,29 1 839,29  1 839,29 
Wartość księgowa na jedną akcję1 022,031 1 140,387 1 100,705 1 106,376  1 195,865 
Zysk (strata) na jedną akcję-13,686 114,106 -37,147 41,301  75,209 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży1 488 400,00 1 854 990,00 1 362 315,00 1 705 433,00  1 812 772,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 802,00 201 941,00 -108 965,00 207 591,00  103 086,00 
Zysk (strata) brutto-3 246,00 180 260,00 -111 497,00 208 972,00  114 335,00 
Zysk (strata) netto-6 494,00 158 196,00 -117 028,00 173 273,00  85 118,00 
Aktywa razem3 752 448,00 3 677 932,00 3 669 940,00 3 940 270,00  4 059 438,00 
Kapitał własny1 912 976,00 2 134 731,00 2 016 439,00 2 063 346,00  2 184 113,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 835,21 1 835,21 1 839,29 1 839,29  1 839,29 
Wartość księgowa na jedną akcję1 042,376 1 163,210 1 096,313 1 121,816  1 187,476 
Zysk (strata) na jedną akcję-3,539 86,201 -63,627 94,206  46,278 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży2 765 275,00 3 493 356,00 4 000 397,00 4 335 753,00  4 740 877,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej403 493,00 514 507,00 477 389,00 248 455,00  5 662,00 
Zysk (strata) brutto411 944,00 476 410,00 311 724,00 381 908,00  297 634,00 
Zysk (strata) netto348 833,00 394 575,00 283 896,00 344 347,00  280 071,00 
Aktywa razem1 868 632,00 2 391 972,00 2 788 196,00 3 420 825,00  3 493 969,00 
Kapitał własny1 194 971,00 1 444 055,00 1 567 653,00 1 856 386,00  2 092 846,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 831,12 1 831,12 1 831,12 1 831,12  1 835,21 
Wartość księgowa na jedną akcję652,589 788,617 856,116 1 013,796  1 140,387 
Zysk (strata) na jedną akcję190,502 215,483 155,039 188,052  152,610 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży3 223 755,00 4 116 302,00 4 769 288,00 5 130 353,00  6 019 046,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej454 417,00 615 627,00 609 103,00 502 689,00  226 421,00 
Zysk (strata) brutto424 136,00 523 871,00 459 895,00 414 368,00  194 078,00 
Zysk (strata) netto352 429,00 430 964,00 479 546,00 351 320,00  174 775,00 
Aktywa razem1 932 222,00 2 491 570,00 2 933 726,00 3 565 169,00  3 677 932,00 
Kapitał własny1 208 510,00 1 493 312,00 1 635 183,00 1 889 739,00  2 134 731,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 831,12 1 831,12 1 831,12 1 831,12  1 835,21 
Wartość księgowa na jedną akcję659,983 815,517 892,995 1 032,011  1 163,210 
Zysk (strata) na jedną akcję192,466 235,355 261,886 191,860  95,234 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-03-05 2017 DM BOŚ S.A. 7 231 400,00 404 000,00
2017-03-05 2019 DM BOŚ S.A. 9 105 000,00 659 000,00
2017-03-05 2018 DM BOŚ S.A. 8 150 600,00 537 400,00
2015-07-28 2016 DM BOŚ S.A. 6 374 100,00 551 900,00
2015-07-28 2017 DM BOŚ S.A. 7 318 500,00 660 300,00
2015-07-28 2015 DM BOŚ S.A. 5 446 200,00 547 000,00
2015-05-20 2015 DM BDM S.A. 5 250 600,00 442 300,00
2015-05-20 2016 DM BDM S.A. 5 976 200,00 596 300,00
2015-05-20 2017 DM BDM S.A. 6 672 700,00 707 000,00
2014-12-20 2015 DM BPS 5 855 300,00 553 100,00
2014-12-20 2016 DM BPS 7 289 500,00 728 200,00
2014-12-20 2014 DM BPS 4 820 600,00 426 100,00
2014-12-19 2016 DM mBank 6 315 000,00 682 600,00
2014-12-19 2014 DM mBank 4 850 400,00 431 900,00
2014-12-19 2015 DM mBank 5 523 300,00 516 100,00
2013-09-18 2013 DM BDM S.A. 4 108 000,00 445 400,00
2013-09-18 2015 DM BPS 6 978 900,00 737 200,00
2013-09-18 2014 DM BPS 5 572 000,00 619 700,00
2013-06-17 2015 DM PKO BP 6 552 000,00 769 000,00
2013-06-17 2014 DM PKO BP 5 318 000,00 581 000,00
2013-06-17 2013 DM PKO BP 4 150 000,00 410 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A