#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za abonamentem rtv z budżetu państwa?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PZU
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Składka na udziale własnym2 480 304,00 2 428 756,00 2 554 662,00 2 752 711,00  2 928 108,00 
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 135 348,00 970 628,00 222 144,00 1 822 641,00  282 107,00 
Przychody z lokat-127 609,00 -109 536,00 75 162,00 107 501,00  -114 051,00 
Zysk (strata) brutto33 789,00 788 215,00 437 772,00 1 834 458,00  82 834,00 
Zysk (strata) netto9 417,00 593 198,00 343 139,00 1 758 180,00  47 270,00 
Aktywa razem 38 108 061,00 37 418 630,00 39 179 074,00 42 896 246,00  42 870 806,00 
Kapitał własny11 611 277,00 12 219 012,00 13 055 076,00 12 357 200,00  13 061 540,00 
Liczba akcji 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000  863 523,000 
Wartość księgowa na jedną akcję13,446 14,150 15,118 14,310  15,126 
Zysk (strata) na jedną akcję0,01 0,69 0,40 2,04  0,06 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Składka na udziale własnym4 798 000,00 4 841 000,00 5 072 000,00 5 275 000,00  5 502 000,00 
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 230 000,00 952 000,00 1 674 000,00 1 373 000,00  2 801 000,00 
Przychody z lokat72 000,00 492 000,00 74 000,00 320 000,00  -60 000,00 
Zysk (strata) brutto909 000,00 1 073 000,00 1 259 000,00 939 000,00  1 707 000,00 
Zysk (strata) netto649 000,00 638 000,00 940 000,00 506 000,00  700 000,00 
Aktywa razem 112 914 000,00 125 345 000,00 126 733 000,00 295 262 000,00  300 245 000,00 
Kapitał własny12 377 000,00 13 010 000,00 13 941 000,00 13 154 000,00  13 905 000,00 
Liczba akcji 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000  863 523,000 
Wartość księgowa na jedną akcję14,333 15,066 16,144 15,233  16,103 
Zysk (strata) na jedną akcję0,75 0,74 1,09 0,59  0,81 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Składka na udziale własnym8 277 136,00 8 108 036,00 7 902 639,00 7 897 960,00  9 212 816,00 
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2 798 741,00 4 993 356,00 2 931 730,00 2 468 282,00  2 549 819,00 
Przychody z lokat-62 650,00 344 066,00 -146 998,00 -225 324,00  -444 731,00 
Zysk (strata) brutto2 919 644,00 5 402 319,00 2 792 469,00 2 475 921,00  1 876 333,00 
Zysk (strata) netto2 580 720,00 5 106 345,00 2 636 733,00 2 248 522,00  1 592 951,00 
Aktywa razem 29 913 216,00 30 136 572,00 34 629 778,00 36 358 361,00  37 418 630,00 
Kapitał własny13 452 581,00 12 259 761,00 12 328 724,00 12 378 733,00  12 219 012,00 
Liczba akcji 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000  863 523,000 
Wartość księgowa na jedną akcję15,579 14,197 14,277 14,335  14,150 
Zysk (strata) na jedną akcję2,99 5,91 3,05 2,60  1,85 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Składka na udziale własnym16 005 240,00 16 248 769,00 16 429 370,00 17 385 000,00  18 625 000,00 
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 3 704 729,00 2 514 555,00 2 646 907,00 1 739 000,00  3 587 000,00 
Przychody z lokat582 959,00 1 964 296,00 1 563 703,00 1 737 000,00  1 245 000,00 
Zysk (strata) brutto4 038 708,00 4 120 498,00 3 691 693,00 2 944 000,00  3 031 000,00 
Zysk (strata) netto3 255 181,00 3 293 496,00 2 967 731,00 2 343 000,00  1 947 000,00 
Aktywa razem 55 909 560,00 62 787 304,00 67 572 761,00 105 397 000,00  125 345 000,00 
Kapitał własny14 190 131,00 13 111 290,00 13 166 336,00 12 924 000,00  13 010 000,00 
Liczba akcji 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000  863 523,000 
Wartość księgowa na jedną akcję16,433 15,183 15,247 14,967  15,066 
Zysk (strata) na jedną akcję3,77 3,81 3,44 2,71  2,26 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2014-09-20 2014 DM PKO BP 16 505 000,00 3 183 000,00
2014-09-20 2016 DM PKO BP 17 806 000,00 2 975 000,00
2014-09-20 2015 DM PKO BP 17 033 000,00 2 919 000,00
2014-09-02 2015 Espirito Santo Research 17 263 000,00 3 304 000,00
2014-09-02 2013 Espirito Santo Research 16 478 000,00 3 295 000,00
2014-09-02 2014 Espirito Santo Research 16 543 000,00 3 259 000,00
2013-12-01 2015 Trigon 16 914 000,00 2 842 000,00
2013-12-01 2013 Trigon 16 399 000,00 3 426 000,00
2013-12-01 2014 Trigon 16 575 000,00 2 816 000,00
2012-10-18 2013 Raiffeisen ZB Austria 16 490 000,00 2 760 000,00
2012-10-18 2012 Raiffeisen ZB Austria 16 100 000,00 2 980 000,00
2011-11-18 2013 DI BRE Bank S.A. 16 506 000,00 2 500 000,00
2011-11-18 2011 DI BRE Bank S.A. 15 308 000,00 2 465 000,00
2011-11-18 2012 DI BRE Bank S.A. 15 886 000,00 2 352 000,00
2010-12-19 2012 DI BRE Bank S.A. 15 678 000,00 2 747 000,00
2010-12-19 2010 DI BRE Bank S.A. 14 299 000,00 2 119 000,00
2010-12-19 2011 DI BRE Bank S.A. 14 911 000,00 2 459 000,00
2010-10-19 2011 DM Millennium 14 422 000,00 2 614 000,00
2010-10-19 2010 DM Millennium 14 318 000,00 2 233 000,00
2010-05-10 2011 DI BRE Bank S.A. 15 282 000,00 2 690 000,00
2010-05-10 2010 DI BRE Bank S.A. 14 504 000,00 2 262 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A