#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

LOTOS (LTS)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży4 267 053,00 4 940 528,00 5 562 510,00 4 749 981,00  4 661 672,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej478 296,00 275 232,00 559 040,00 348 639,00  -109 886,00 
Zysk (strata) brutto480 130,00 325 749,00 425 412,00 435 759,00  88 224,00 
Zysk (strata) netto410 194,00 262 822,00 329 455,00 353 708,00  93 162,00 
Aktywa razem14 030 357,00 14 692 260,00 14 530 554,00 14 475 590,00  14 482 379,00 
Kapitał własny6 561 158,00 6 950 015,00 7 069 608,00 7 615 653,00  7 719 757,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36  184 873,36 
Wartość księgowa na jedną akcję35,490 37,593 38,240 41,194  41,757 
Zysk (strata) na jedną akcję2,219 1,422 1,782 1,913  0,504 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży4 968 969,00 5 660 039,00 6 366 135,00 5 447 295,00  5 454 879,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej550 563,00 431 683,00 734 641,00 576 502,00  172 898,00 
Zysk (strata) brutto399 938,00 495 078,00 499 349,00 625 301,00  268 418,00 
Zysk (strata) netto225 842,00 379 931,00 303 503,00 410 873,00  157 466,00 
Aktywa razem19 082 750,00 19 753 356,00 19 326 309,00 19 649 171,00  19 636 287,00 
Kapitał własny8 016 425,00 8 517 337,00 8 610 786,00 9 226 930,00  9 404 528,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36  184 873,36 
Wartość księgowa na jedną akcję43,362 46,071 46,577 49,909  50,870 
Zysk (strata) na jedną akcję1,222 2,055 1,642 2,222  0,852 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży31 071 896,00 26 697 179,00 26 243 106,00 20 482 298,00  18 110 016,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej558 637,00 -352 799,00 -1 294 183,00 183 757,00  1 487 878,00 
Zysk (strata) brutto968 808,00 -77 525,00 -1 545 869,00 -20 713,00  1 428 116,00 
Zysk (strata) netto836 431,00 -14 774,00 -1 285 910,00 -37 102,00  1 160 834,00 
Aktywa razem15 978 614,00 15 559 412,00 14 339 743,00 13 909 915,00  14 530 554,00 
Kapitał własny7 052 353,00 7 135 595,00 6 346 776,00 6 020 050,00  7 069 608,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)129 873,36 129 873,36 129 873,36 184 873,36  184 873,36 
Wartość księgowa na jedną akcję54,302 54,943 48,869 32,563  38,240 
Zysk (strata) na jedną akcję6,440 -0,114 -9,901 -0,201  6,279 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży33 111 000,00 28 559 165,00 28 501 887,00 22 709 442,00  20 931 090,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej312 756,00 166 600,00 -1 393 008,00 423 398,00  1 854 657,00 
Zysk (strata) brutto366 341,00 -40 545,00 -2 123 715,00 -195 274,00  1 579 412,00 
Zysk (strata) netto927 849,00 39 415,00 -1 466 326,00 -263 263,00  1 015 247,00 
Aktywa razem20 027 565,00 20 284 754,00 18 947 157,00 19 169 332,00  19 326 309,00 
Kapitał własny9 065 725,00 9 189 307,00 8 258 288,00 7 712 060,00  8 610 786,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)129 873,36 129 873,36 129 873,36 184 873,36  184 873,36 
Wartość księgowa na jedną akcję69,804 70,756 63,587 41,715  46,577 
Zysk (strata) na jedną akcję7,144 0,303 -11,290 -1,424  5,492 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-07-03 2018 DM BOŚ S.A. 23 913 800,00 1 302 000,00
2017-07-03 2019 DM BOŚ S.A. 24 282 200,00 1 309 900,00
2017-07-03 2017 DM BOŚ S.A. 20 880 300,00 1 079 600,00
2016-01-13 2016 DM BOŚ S.A. 19 186 000,00 590 600,00
2016-01-13 2017 DM BOŚ S.A. 19 194 000,00 605 200,00
2016-01-13 2015 DM BOŚ S.A. 22 430 900,00 -303 400,00
2015-03-13 2017 DM BDM S.A. 26 240 000,00 832 000,00
2015-03-13 2015 DM BDM S.A. 23 267 000,00 572 000,00
2015-03-13 2016 DM BDM S.A. 25 218 000,00 832 000,00
2014-05-20 2016 DM PKO BP 32 944 000,00 840 000,00
2014-05-20 2015 DM PKO BP 31 664 000,00 575 000,00
2014-05-20 2014 DM PKO BP 30 392 000,00 483 000,00
2013-10-07 2015 DM IDM SA 32 244 900,00 762 900,00
2013-10-07 2014 DM IDM SA 32 724 000,00 526 400,00
2013-10-07 2013 DM IDM SA 29 426 500,00 157 200,00
2013-09-30 2015 DM PKO BP 31 602 000,00 587 000,00
2013-09-30 2014 DM PKO BP 31 321 000,00 482 000,00
2013-09-30 2013 DM PKO BP 30 519 000,00 161 000,00
2013-07-25 2013 DM BDM S.A. 29 988 000,00 106 000,00
2013-07-25 2015 DM BDM S.A. 28 988 000,00 792 000,00
2013-07-25 2014 DM BDM S.A. 29 278 000,00 464 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A