#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ABPL (ABE)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży1 128 926,00 993 550,00 1 001 215,00 1 630 307,00  1 050 984,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 840,00 10 343,00 10 248,00 16 337,00  10 524,00 
Zysk (strata) brutto9 957,00 8 711,00 7 097,00 25 533,00  7 916,00 
Zysk (strata) netto7 822,00 6 330,00 5 735,00 22 407,00  6 293,00 
Aktywa razem1 285 972,00 1 260 806,00 1 465 319,00 1 518 814,00  1 287 716,00 
Kapitał własny492 445,00 495 732,00 496 524,00 526 134,00  528 386,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64  16 187,64 
Wartość księgowa na jedną akcję30,421 30,624 30,673 32,502  32,641 
Zysk (strata) na jedną akcję0,483 0,391 0,354 1,384  0,389 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży1 854 937,00 1 980 320,00 1 859 233,00 2 786 580,00  1 806 770,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 783,00 19 605,00 21 134,00 36 027,00  18 305,00 
Zysk (strata) brutto17 285,00 16 354,00 15 745,00 32 008,00  13 128,00 
Zysk (strata) netto13 158,00 12 785,00 12 832,00 25 790,00  10 203,00 
Aktywa razem1 911 109,00 1 872 212,00 2 116 833,00 2 310 468,00  1 864 952,00 
Kapitał własny639 902,00 663 751,00 676 126,00 704 766,00  714 745,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64  16 187,64 
Wartość księgowa na jedną akcję39,530 41,004 41,768 43,537  44,154 
Zysk (strata) na jedną akcję0,813 0,790 0,793 1,593  0,630 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży3 769 223,00 3 777 428,00 4 341 095,00 4 172 928,00  4 658 253,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 038,00 52 524,00 63 893,00 58 493,00  53 658,00 
Zysk (strata) brutto33 133,00 55 497,00 66 687,00 61 923,00  56 420,00 
Zysk (strata) netto29 238,00 45 050,00 53 131,00 50 902,00  46 415,00 
Aktywa razem776 769,00 826 801,00 931 378,00 1 133 039,00  1 260 806,00 
Kapitał własny315 786,00 365 605,00 401 973,00 439 523,00  495 732,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64  16 187,64 
Wartość księgowa na jedną akcję19,508 22,585 24,832 27,152  30,624 
Zysk (strata) na jedną akcję1,806 2,783 3,282 3,144  2,867 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży5 430 433,00 5 758 184,00 6 793 162,00 7 553 068,00  8 278 017,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64 155,00 85 306,00 100 151,00 98 634,00  101 753,00 
Zysk (strata) brutto51 973,00 73 650,00 88 929,00 82 737,00  85 531,00 
Zysk (strata) netto41 666,00 57 297,00 68 392,00 64 603,00  67 848,00 
Aktywa razem1 167 398,00 1 259 790,00 1 519 646,00 1 839 276,00  1 872 212,00 
Kapitał własny420 569,00 463 885,00 519 820,00 584 418,00  663 751,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64  16 187,64 
Wartość księgowa na jedną akcję25,981 28,657 32,112 36,103  41,004 
Zysk (strata) na jedną akcję2,574 3,540 4,225 3,991  4,191 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-02-20 2018 DM BOŚ S.A. 9 430 700,00 71 100,00
2018-02-20 2017 DM BOŚ S.A. 8 691 900,00 63 100,00
2018-02-20 2019 DM BOŚ S.A. 10 279 500,00 79 600,00
2018-02-20 2016 DM BOŚ S.A. 8 278 000,00 67 800,00
2015-03-01 2016 DM PKO BP 7 454 000,00 69 000,00
2015-03-01 2015 DM PKO BP 6 989 000,00 65 000,00
2015-03-01 2014 DM PKO BP 6 449 000,00 63 000,00
2015-03-01 2013 DM PKO BP 5 758 000,00 57 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A