#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

SELVITA (SLV)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży10 783,00 21 718,00 -1 772,00 11 641,00  12 778,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-482,00 6 455,00 1 119,00 -1 197,00  -450,00 
Zysk (strata) brutto-459,00 6 141,00 1 007,00 -1 055,00  -902,00 
Zysk (strata) netto-1 087,00 5 746,00 1 082,00 -1 037,00  -798,00 
Aktywa razem77 813,00 81 194,00 81 716,00 82 041,00  86 681,00 
Kapitał własny39 408,00 45 482,00 46 564,00 45 526,00  44 728,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)13 115,46 13 115,46 13 115,46 13 771,23  13 771,23 
Wartość księgowa na jedną akcję3,005 3,468 3,550 3,306  3,248 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,083 0,438 0,082 -0,075  -0,058 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży13 860,00 14 350,00 37 246,00 16 969,00  -1 028,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64,00 7 566,00 2 966,00 678,00  1 429,00 
Zysk (strata) brutto-66,00 5 930,00 2 645,00 951,00  74,00 
Zysk (strata) netto3 583,00 5 244,00 2 771,00 921,00  -2 528,00 
Aktywa razem89 121,00 95 390,00 100 904,00 103 315,00  103 574,00 
Kapitał własny55 375,00 61 529,00 64 303,00 65 506,00  62 298,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)13 115,46 13 115,46 13 115,46 13 771,23  13 771,23 
Wartość księgowa na jedną akcję4,222 4,691 4,903 4,757  4,524 
Zysk (strata) na jedną akcję0,273 0,400 0,211 0,067  -0,184 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży11 049,00 27 194,00 30 653,00 33 370,00  44 365,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 965,00 3 930,00 3 550,00 -1 117,00  5 927,00 
Zysk (strata) brutto-2 124,00 4 103,00 4 265,00 -700,00  5 191,00 
Zysk (strata) netto-2 124,00 4 103,00 3 656,00 -1 490,00  4 992,00 
Aktywa razem19 536,00 26 938,00 60 647,00 77 813,00  86 681,00 
Kapitał własny6 466,00 10 569,00 40 570,00 39 408,00  44 728,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)10 463,57 10 463,57 13 115,46 13 115,46  13 771,23 
Wartość księgowa na jedną akcję0,618 1,010 3,093 3,005  3,248 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,203 0,392 0,279 -0,114  0,362 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży13 136,00 28 721,00 41 025,00 48 134,00  67 536,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 228,00 5 272,00 2 073,00 -1 214,00  12 639,00 
Zysk (strata) brutto-2 427,00 5 427,00 2 821,00 -1 283,00  9 600,00 
Zysk (strata) netto-2 445,00 5 850,00 6 270,00 2 720,00  6 407,00 
Aktywa razem18 258,00 26 803,00 65 242,00 89 121,00  103 574,00 
Kapitał własny3 403,00 9 254,00 46 448,00 55 375,00  62 298,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)10 463,57 10 463,57 13 115,46 13 115,46  13 771,23 
Wartość księgowa na jedną akcję0,325 0,884 3,542 4,222  4,524 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,234 0,559 0,478 0,207  0,465 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-03-20 2019 Vestor DM 147 600,00 17 100,00
2018-03-20 2017 Vestor DM 103 900,00 8 000,00
2018-03-20 2018 Vestor DM 108 900,00 -1 300,00
2015-11-04 2015 54 300,00 7 800,00
2015-11-04 2016 Vestor DM 63 600,00 10 100,00
2015-11-04 2017 Vestor DM 56 200,00 10 000,00
2015-11-01 2013 Vestor DM 21 700,00 -2 400,00
2015-11-01 2014 Vestor DM 41 300,00 5 900,00
2015-11-01 2012 Vestor DM 16 000,00 -5 500,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A