#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

KRUK (KRU)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży27 906,00 36 699,00 41 062,00 37 055,00  34 029,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-18 210,00 -16 958,00 -7 502,00 -22 352,00  -17 192,00 
Zysk (strata) brutto-14 318,00 -4 273,00 -23 772,00 103 092,00  -12 804,00 
Zysk (strata) netto-13 356,00 -6 209,00 -24 570,00 73 649,00  -9 444,00 
Aktywa razem2 278 586,00 2 408 833,00 2 383 482,00 3 143 654,00  3 161 977,00 
Kapitał własny695 482,00 652 384,00 629 760,00 714 625,00  705 528,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)18 744,22 18 744,22 18 744,22 18 744,22  18 807,90 
Wartość księgowa na jedną akcję37,104 34,805 33,598 38,125  37,512 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,713 -0,331 -1,311 3,929  -0,502 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży264 128,00 283 341,00 259 449,00 248 534,00  285 331,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej131 124,00 129 056,00 107 835,00 52 756,00  119 955,00 
Zysk (strata) brutto116 926,00 105 516,00 77 783,00 34 959,00  89 494,00 
Zysk (strata) netto115 462,00 101 443,00 74 301,00 3 888,00  90 669,00 
Aktywa razem3 069 691,00 3 284 031,00 3 478 307,00 3 560 128,00  3 665 098,00 
Kapitał własny1 316 677,00 1 380 612,00 1 489 848,00 1 460 418,00  1 589 153,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)18 744,22 18 744,22 18 744,22 18 744,22  18 807,90 
Wartość księgowa na jedną akcję70,244 73,655 79,483 77,913  84,494 
Zysk (strata) na jedną akcję6,160 5,412 3,964 0,207  4,821 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży102 837,00 98 838,00 115 739,00 132 126,00  142 722,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-29 626,00 -48 318,00 -53 603,00 -49 774,00  -65 022,00 
Zysk (strata) brutto17 761,00 311 937,00 40 519,00 18 328,00  60 729,00 
Zysk (strata) netto17 751,00 311 382,00 35 843,00 4 212,00  29 514,00 
Aktywa razem842 706,00 1 287 526,00 1 441 677,00 2 362 301,00  3 143 654,00 
Kapitał własny139 508,00 464 878,00 499 537,00 701 251,00  714 625,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 928,24 16 959,10 17 398,35 18 744,22  18 744,22 
Wartość księgowa na jedną akcję8,241 27,412 28,712 37,412  38,125 
Zysk (strata) na jedną akcję1,049 18,361 2,060 0,225  1,575 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży405 611,00 487 920,00 611 234,00 783 398,00  1 055 453,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej152 945,00 208 161,00 251 379,00 349 023,00  420 771,00 
Zysk (strata) brutto98 487,00 152 838,00 209 777,00 286 348,00  335 184,00 
Zysk (strata) netto97 625,00 151 736,00 204 227,00 248 663,00  295 095,00 
Aktywa razem1 162 825,00 1 516 647,00 1 836 115,00 3 092 496,00  3 560 128,00 
Kapitał własny415 426,00 585 017,00 784 244,00 1 237 490,00  1 460 418,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 928,24 16 959,10 17 398,35 18 744,22  18 744,22 
Wartość księgowa na jedną akcję24,540 34,496 45,076 66,020  77,913 
Zysk (strata) na jedną akcję5,767 8,947 11,738 13,266  15,743 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-04-13 2020 DM BDM S.A. 1 695 800,00 448 900,00
2018-04-13 2019 DM BDM S.A. 1 462 000,00 390 500,00
2018-04-13 2018 DM BDM S.A. 1 226 400,00 338 000,00
2018-04-12 2016 DM BDM S.A. 783 400,00 248 700,00
2018-04-12 2017 DM BDM S.A. 1 055 500,00 295 200,00
2018-04-12 2015 DM BDM S.A. 611 200,00 204 300,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A