#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

BALTONA (BAL)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży65 371,00 58 355,00 50 950,00 52 048,00  40 122,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej399,00 -880,00 -2 682,00 -1 070,00  -1 141,00 
Zysk (strata) brutto259,00 -2 213,00 -2 390,00 6 544,00  -1 610,00 
Zysk (strata) netto259,00 -1 719,00 -2 390,00 6 924,00  -1 610,00 
Aktywa razem86 734,00 91 852,00 90 246,00 80 037,00  76 579,00 
Kapitał własny27 576,00 25 857,00 23 467,00 30 391,00  28 781,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,450 2,297 2,085 2,700  2,557 
Zysk (strata) na jedną akcję0,023 -0,153 -0,212 0,615  -0,143 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży116 359,00 106 782,00 90 891,00 99 205,00  90 477,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 302,00 -2 406,00 -3 044,00 2 184,00  3 366,00 
Zysk (strata) brutto4 975,00 -3 663,00 -2 386,00 1 711,00  2 722,00 
Zysk (strata) netto4 765,00 -924,00 -1 942,00 1 671,00  2 370,00 
Aktywa razem103 515,00 107 542,00 102 835,00 93 087,00  90 793,00 
Kapitał własny10 014,00 8 202,00 6 255,00 7 695,00  9 863,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję0,890 0,729 0,556 0,684  0,876 
Zysk (strata) na jedną akcję0,423 -0,082 -0,173 0,148  0,211 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży142 004,00 171 855,00 201 007,00 233 213,00  210 847,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-537,00 -2 002,00 306,00 491,00  -3 235,00 
Zysk (strata) brutto148,00 1 893,00 1 406,00 2 839,00  -3 294,00 
Zysk (strata) netto169,00 1 588,00 1 406,00 2 688,00  -2 800,00 
Aktywa razem45 907,00 66 281,00 80 650,00 82 159,00  91 852,00 
Kapitał własny22 954,00 25 353,00 25 866,00 29 015,00  25 857,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,039 2,252 2,298 2,578  2,297 
Zysk (strata) na jedną akcję0,015 0,141 0,125 0,239  -0,249 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży182 029,00 245 229,00 363 244,00 431 928,00  397 774,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 960,00 -3 595,00 2 764,00 8 558,00  3 201,00 
Zysk (strata) brutto-8 895,00 -4 879,00 -3 214,00 4 956,00  -147,00 
Zysk (strata) netto-8 430,00 -5 219,00 -3 871,00 2 684,00  1 952,00 
Aktywa razem48 135,00 91 328,00 98 349,00 94 589,00  107 542,00 
Kapitał własny16 856,00 12 358,00 6 503,00 7 922,00  8 202,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję1,497 1,098 0,578 0,704  0,729 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,749 -0,464 -0,344 0,238  0,173 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A