#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

BALTONA (BAL)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży50 950,00 52 048,00 40 122,00 45 833,00  53 910,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 682,00 -1 070,00 -1 141,00 -3 381,00  -3 796,00 
Zysk (strata) brutto-2 390,00 6 544,00 -1 610,00 -3 903,00  -3 218,00 
Zysk (strata) netto-2 390,00 6 924,00 -1 610,00 -2 460,00  -3 218,00 
Aktywa razem90 246,00 80 037,00 76 579,00 85 612,00  97 473,00 
Kapitał własny23 467,00 30 391,00 28 781,00 26 321,00  23 103,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,085 2,700 2,557 2,338  2,052 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,212 0,615 -0,143 -0,219  -0,286 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży90 891,00 99 205,00 90 477,00 84 652,00  91 856,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 044,00 2 184,00 3 366,00 -3 257,00  -3 829,00 
Zysk (strata) brutto-2 386,00 1 711,00 2 722,00 -3 688,00  -3 899,00 
Zysk (strata) netto-1 942,00 1 671,00 2 370,00 -3 703,00  -3 523,00 
Aktywa razem102 835,00 93 087,00 90 793,00 98 151,00  110 117,00 
Kapitał własny6 255,00 7 695,00 9 863,00 6 680,00  3 205,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję0,556 0,684 0,876 0,593  0,285 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,173 0,148 0,211 -0,329  -0,313 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży171 855,00 201 007,00 233 213,00 210 847,00  188 953,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 002,00 306,00 491,00 -3 235,00  -8 274,00 
Zysk (strata) brutto1 893,00 1 406,00 2 839,00 -3 294,00  -1 359,00 
Zysk (strata) netto1 588,00 1 406,00 2 688,00 -2 800,00  464,00 
Aktywa razem66 281,00 80 650,00 82 159,00 91 852,00  85 612,00 
Kapitał własny25 353,00 25 866,00 29 015,00 25 857,00  26 321,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,252 2,298 2,578 2,297  2,338 
Zysk (strata) na jedną akcję0,141 0,125 0,239 -0,249  0,041 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży245 229,00 363 244,00 431 928,00 397 774,00  365 225,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 595,00 2 764,00 8 558,00 3 201,00  -751,00 
Zysk (strata) brutto-4 879,00 -3 214,00 4 956,00 -147,00  -1 641,00 
Zysk (strata) netto-5 219,00 -3 871,00 2 684,00 1 952,00  -1 604,00 
Aktywa razem91 328,00 98 349,00 94 589,00 107 542,00  98 151,00 
Kapitał własny12 358,00 6 503,00 7 922,00 8 202,00  6 680,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję1,098 0,578 0,704 0,729  0,593 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,464 -0,344 0,238 0,173  -0,142 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A