#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

BALTONA (BAL)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży48 887,00 65 371,00 58 355,00 50 950,00  52 048,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 022,00 399,00 -880,00 -2 682,00  -1 070,00 
Zysk (strata) brutto726,00 259,00 -2 213,00 -2 390,00  6 544,00 
Zysk (strata) netto726,00 259,00 -1 719,00 -2 390,00  6 924,00 
Aktywa razem80 685,00 86 215,00 91 852,00 90 246,00  80 037,00 
Kapitał własny27 675,00 27 057,00 25 857,00 23 467,00  30 391,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,459 2,404 2,297 2,085  2,700 
Zysk (strata) na jedną akcję0,064 0,023 -0,153 -0,212  0,615 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży98 913,00 117 507,00 103 547,00 90 891,00  99 205,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 577,00 5 302,00 -2 406,00 -3 044,00  2 184,00 
Zysk (strata) brutto1 798,00 4 975,00 -3 663,00 -2 386,00  1 711,00 
Zysk (strata) netto1 222,00 4 765,00 -924,00 -1 942,00  1 671,00 
Aktywa razem99 099,00 103 220,00 107 542,00 102 835,00  93 087,00 
Kapitał własny5 838,00 10 593,00 8 202,00 6 255,00  7 695,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję0,519 0,941 0,729 0,556  0,684 
Zysk (strata) na jedną akcję0,109 0,423 -0,082 -0,173  0,148 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży142 004,00 171 855,00 201 007,00 233 213,00  210 847,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-537,00 -2 002,00 306,00 491,00  -3 235,00 
Zysk (strata) brutto148,00 1 893,00 1 406,00 2 839,00  -3 294,00 
Zysk (strata) netto169,00 1 588,00 1 406,00 2 688,00  -2 800,00 
Aktywa razem45 907,00 66 281,00 80 650,00 82 159,00  91 852,00 
Kapitał własny22 954,00 25 353,00 25 866,00 29 015,00  25 857,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję2,039 2,252 2,298 2,578  2,297 
Zysk (strata) na jedną akcję0,015 0,141 0,125 0,239  -0,249 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży182 029,00 245 229,00 363 244,00 431 928,00  397 774,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 960,00 -3 595,00 2 764,00 8 558,00  3 201,00 
Zysk (strata) brutto-8 895,00 -4 879,00 -3 214,00 4 956,00  -147,00 
Zysk (strata) netto-8 430,00 -5 219,00 -3 871,00 2 684,00  1 952,00 
Aktywa razem48 135,00 91 328,00 98 349,00 94 589,00  107 542,00 
Kapitał własny16 856,00 12 358,00 6 503,00 7 922,00  8 202,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)11 256,58 11 256,58 11 256,58 11 256,58  11 256,58 
Wartość księgowa na jedną akcję1,497 1,098 0,578 0,704  0,729 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,749 -0,464 -0,344 0,238  0,173 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A