#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ORBIS (ORB)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży174 132,00 248 009,00 250 345,00 215 789,00  171 954,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 507,00 64 744,00 67 594,00 35 483,00  -5 766,00 
Zysk (strata) brutto-15 722,00 76 479,00 73 943,00 21 582,00  -3 032,00 
Zysk (strata) netto-13 355,00 64 026,00 59 265,00 16 667,00  -2 513,00 
Aktywa razem2 771 899,00 2 840 360,00 2 821 095,00 2 735 869,00  2 723 010,00 
Kapitał własny1 990 875,00 1 981 235,00 2 040 497,00 2 056 754,00  2 051 683,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01  46 077,01 
Wartość księgowa na jedną akcję43,208 42,998 44,284 44,637  44,527 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,290 1,390 1,286 0,362  -0,055 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży265 951,00 413 579,00 421 924,00 356 619,00  271 465,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-365,00 121 434,00 129 088,00 65 520,00  -1 388,00 
Zysk (strata) brutto-12 157,00 116 974,00 126 981,00 54 764,00  -4 941,00 
Zysk (strata) netto-11 154,00 93 408,00 105 889,00 44 248,00  -4 385,00 
Aktywa razem2 810 573,00 2 977 061,00 2 983 732,00 2 919 302,00  2 910 741,00 
Kapitał własny1 914 033,00 1 938 298,00 2 054 665,00 2 080 676,00  2 079 620,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01  46 077,01 
Wartość księgowa na jedną akcję41,540 42,066 44,592 45,156  45,134 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,242 2,027 2,298 0,960  -0,095 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży500 991,00 523 927,00 603 758,00 729 339,00  888 275,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 986,00 44 803,00 102 181,00 135 230,00  171 328,00 
Zysk (strata) brutto66 997,00 93 019,00 129 425,00 180 620,00  156 282,00 
Zysk (strata) netto59 578,00 80 649,00 109 203,00 154 744,00  126 603,00 
Aktywa razem2 001 898,00 2 032 708,00 2 524 417,00 2 797 571,00  2 735 869,00 
Kapitał własny1 893 135,00 1 904 586,00 1 924 883,00 2 004 319,00  2 056 754,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01  46 077,01 
Wartość księgowa na jedną akcję41,086 41,335 41,775 43,499  44,637 
Zysk (strata) na jedną akcję1,293 1,750 2,370 3,358  2,748 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży682 601,00 707 785,00 1 262 726,00 1 382 879,00  1 458 073,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej81 888,00 101 103,00 221 683,00 264 477,00  315 677,00 
Zysk (strata) brutto84 720,00 112 827,00 212 165,00 257 154,00  286 562,00 
Zysk (strata) netto64 983,00 89 197,00 181 553,00 207 125,00  232 391,00 
Aktywa razem2 054 329,00 2 097 544,00 2 483 896,00 2 860 135,00  2 919 302,00 
Kapitał własny1 932 103,00 1 952 322,00 1 783 155,00 1 950 514,00  2 080 676,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)46 077,01 46 077,01 46 077,01 46 077,01  46 077,01 
Wartość księgowa na jedną akcję41,932 42,371 38,699 42,332  45,156 
Zysk (strata) na jedną akcję1,410 1,936 3,940 4,495  5,044 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-04-14 2020 DM BDM S.A. 1 655 100,00 502 200,00
2018-04-14 2018 DM BDM S.A. 1 500 300,00 249 000,00
2018-04-14 2019 DM BDM S.A. 1 574 500,00 261 300,00
2018-04-13 2017 DM BDM S.A. 1 458 100,00 232 400,00
2015-05-20 2016 DM BDM S.A. 1 248 200,00 147 000,00
2015-05-20 2017 DM BDM S.A. 1 285 800,00 160 500,00
2015-05-20 2015 DM BDM S.A. 1 190 400,00 117 400,00
2014-06-05 2015 BM BGŻ S.A. 766 800,00 91 700,00
2014-06-05 2016 BM BPH 802 800,00 98 700,00
2012-06-05 2014 BM BPH 727 500,00 79 200,00
2012-05-31 2014 DI Investors 728 700,00 82 800,00
2007-01-29 2008 DM PKO BP 1 228 520,00 184 150,00
2007-01-29 2009 DM PKO BP 1 330 170,00 214 660,00
2007-01-29 2007 DM PKO BP 1 135 650,00 121 580,00
2006-12-28 2007 KBC Securities 1 200 000,00 173 800,00
2006-11-30 2007 DM BZ WBK 1 750 000,00 193 000,00
2006-11-30 2006 DM BZ WBK 1 087 000,00 84 000,00
2006-09-18 2006 DM BZ WBK 1 081 000,00 61 000,00
2006-09-18 2007 DM BZ WBK 1 171 000,00 75 000,00
2006-09-18 2008 1 272 000,00 99 000,00
2006-04-24 2006 DM PKO BP 1 054 700,00 65 200,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A