#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za abonamentem rtv z budżetu państwa?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PEKAO (PEO)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody z tytułu odsetek1 347 824,00 1 340 501,00 1 342 250,00 1 360 425,00  1 382 708,00 
Przychody z tytułu prowizji600 727,00 195 299,00 577 699,00 598 665,00  600 535,00 
Wynik na działalnooci bankowej1 633 518,00 1 646 901,00 1 746 855,00 1 678 844,00  1 670 004,00 
Zysk (strata) brutto630 091,00 594 951,00 604 800,00 673 947,00  649 438,00 
Zysk (strata) netto521 196,00 453 277,00 457 219,00 522 984,00  492 299,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny22 151 294,00 22 282 557,00 22 875 523,00 21 174 384,00  21 689 510,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje1,986 1,727 1,742 1,993  1,876 
Wartość księgowa na jedną akcję84,40 84,90 87,16 80,67  82,64 
Współczynnik wypłacalności18,60 18,17 18,30 18,55  17,00 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody z tytułu odsetek1 382 257,00 1 374 829,00 1 374 967,00 1 392 566,00  1 414 047,00 
Przychody z tytułu prowizji666 331,00 259 603,00 641 974,00 659 104,00  658 913,00 
Wynik na działalnooci bankowej1 734 111,00 1 744 916,00 1 699 210,00 1 745 047,00  1 766 475,00 
Zysk (strata) brutto638 105,00 646 056,00 503 821,00 693 413,00  701 992,00 
Zysk (strata) netto520 654,00 494 712,00 349 709,00 535 069,00  536 220,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny22 724 468,00 22 897 019,00 23 382 733,00 21 693 800,00  22 252 920,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje1,984 1,885 1,332 2,039  2,043 
Wartość księgowa na jedną akcję86,58 87,24 89,09 82,65  84,78 
Współczynnik wypłacalności18,10 17,64 17,75 17,95  16,50 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody z tytułu odsetek8 039 332,00 6 496 123,00 6 038 827,00 5 301 459,00  5 309 548,00 
Przychody z tytułu prowizji2 414 622,00 2 415 501,00 2 329 292,00 2 142 637,00  2 009 842,00 
Wynik na działalnooci bankowej7 443 031,00 7 109 694,00 7 006 174,00 6 654 401,00  7 010 466,00 
Zysk (strata) brutto3 592 926,00 3 436 400,00 3 270 105,00 2 791 555,00  2 863 193,00 
Zysk (strata) netto2 925 254,00 2 800 000,00 2 662 266,00 2 290 398,00  2 278 375,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny22 716 610,00 22 848 703,00 23 387 244,00 22 794 403,00  22 282 557,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje11,145 10,668 10,143 8,726  8,681 
Wartość księgowa na jedną akcję86,55 87,05 89,10 86,85  84,90 
Współczynnik wypłacalności0,00 0,00 17,10 18,20  18,17 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody z tytułu odsetek8 437 812,00 6 774 290,00 6 225 290,00 5 456 369,00  5 448 490,00 
Przychody z tytułu prowizji2 663 192,00 2 655 062,00 2 536 281,00 2 388 523,00  2 252 085,00 
Wynik na działalnooci bankowej7 811 390,00 7 407 935,00 7 211 436,00 6 848 927,00  7 280 392,00 
Zysk (strata) brutto3 664 334,00 3 454 230,00 3 359 689,00 2 831 118,00  2 896 546,00 
Zysk (strata) netto2 942 801,00 2 784 779,00 2 714 714,00 2 292 459,00  2 279 275,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny23 171 415,00 23 419 883,00 24 017 689,00 23 408 229,00  22 897 019,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje11,212 10,610 10,343 8,734  8,684 
Wartość księgowa na jedną akcję88,28 89,23 91,51 89,18  87,24 
Współczynnik wypłacalności0,00 0,00 17,30 17,66  17,64 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2016-04-25 2017 DM BOŚ S.A. 5 010 100,00 2 547 400,00
2016-04-25 2018 DM BOŚ S.A. 5 585 200,00 3 084 600,00
2016-04-25 2016 DM BOŚ S.A. 4 513 600,00 2 348 600,00
2015-03-04 2015 DM BPS 4 183 000,00 2 408 000,00
2015-03-04 2014 DM BPS 4 461 000,00 2 715 000,00
2015-03-04 2016 DM BPS 4 497 000,00 2 665 000,00
2014-02-05 2015 DM IDM SA 5 165 500,00 3 462 800,00
2014-02-05 2014 DM IDM SA 4 655 900,00 2 936 800,00
2013-01-20 2013 J.P Morgan Chase - 2 980 000,00
2013-01-20 2014 J.P Morgan Chase - 3 580 000,00
2012-10-17 2014 DM IDM SA 5 265 200,00 3 222 900,00
2012-10-17 2013 DM IDM SA 4 865 700,00 2 754 500,00
2012-10-17 2012 DM IDM SA 4 786 300,00 2 799 300,00
2012-08-03 2012 DM Millennium 4 698 000,00 2 904 000,00
2012-08-03 2014 DM Millennium 5 034 000,00 3 365 000,00
2012-08-03 2013 DM Millennium 4 856 000,00 3 151 000,00
2009-02-23 2009 DM Millennium 4 598 000,00 2 712 000,00
2009-02-23 2010 DM Millennium 4 856 000,00 2 993 000,00
2008-11-13 2009 DM IDM SA 4 607 400,00 3 013 000,00
2008-11-13 2008 DM IDM SA 4 556 800,00 3 619 600,00
2008-08-03 2008 DM IDM SA 4 733 200,00 3 943 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A