#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PEKAO (PEO)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody z tytułu odsetek1 342 250,00 1 360 425,00 1 382 708,00 1 425 870,00  1 441 481,00 
Przychody z tytułu prowizji577 699,00 598 665,00 600 535,00 627 096,00  558 147,00 
Wynik na działalnooci bankowej1 746 855,00 1 678 844,00 1 670 004,00 1 880 403,00  1 784 346,00 
Zysk (strata) brutto604 800,00 673 947,00 649 438,00 799 600,00  594 796,00 
Zysk (strata) netto457 219,00 522 984,00 492 299,00 615 627,00  434 733,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny22 875 523,00 21 174 384,00 21 689 510,00 22 258 534,00  22 061 523,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje1,742 1,993 1,876 2,346  1,656 
Wartość księgowa na jedną akcję87,16 80,67 82,64 84,80  84,05 
Współczynnik wypłacalności18,30 18,55 17,00 18,40  18,30 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody z tytułu odsetek1 374 967,00 1 392 566,00 1 414 047,00 1 459 134,00  1 478 564,00 
Przychody z tytułu prowizji641 974,00 659 104,00 658 913,00 703 574,00  675 428,00 
Wynik na działalnooci bankowej1 699 210,00 1 745 047,00 1 766 475,00 1 990 350,00  1 838 195,00 
Zysk (strata) brutto503 821,00 693 413,00 701 992,00 1 253 805,00  563 389,00 
Zysk (strata) netto349 709,00 535 069,00 536 220,00 1 054 131,00  392 325,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny23 382 733,00 21 693 800,00 22 252 920,00 23 267 814,00  23 009 790,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje1,332 2,039 2,043 4,016  1,495 
Wartość księgowa na jedną akcję89,09 82,65 84,78 88,65  87,67 
Współczynnik wypłacalności17,75 17,95 16,50 17,10  17,10 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody z tytułu odsetek6 496 123,00 6 038 827,00 5 301 459,00 5 309 548,00  5 511 253,00 
Przychody z tytułu prowizji2 415 501,00 2 329 292,00 2 142 637,00 2 440 868,00  2 403 995,00 
Wynik na działalnooci bankowej7 109 694,00 7 006 174,00 6 654 401,00 7 010 466,00  6 976 106,00 
Zysk (strata) brutto3 436 400,00 3 270 105,00 2 791 555,00 2 863 193,00  2 727 785,00 
Zysk (strata) netto2 800 000,00 2 662 266,00 2 290 398,00 2 278 375,00  2 088 129,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny22 848 703,00 23 387 244,00 22 794 403,00 22 282 557,00  22 258 534,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje10,668 10,143 8,726 8,681  7,956 
Wartość księgowa na jedną akcję87,05 89,10 86,85 84,90  84,80 
Współczynnik wypłacalności0,00 17,10 18,20 18,20  18,40 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody z tytułu odsetek6 774 290,00 6 225 290,00 5 456 369,00 5 448 490,00  5 640 714,00 
Przychody z tytułu prowizji2 655 062,00 2 536 281,00 2 388 523,00 2 683 111,00  2 663 565,00 
Wynik na działalnooci bankowej7 407 935,00 7 211 436,00 6 848 927,00 7 280 392,00  7 201 082,00 
Zysk (strata) brutto3 454 230,00 3 359 689,00 2 831 118,00 2 896 546,00  3 153 031,00 
Zysk (strata) netto2 784 779,00 2 714 714,00 2 292 459,00 2 279 275,00  2 475 129,00 
Aktywa razem0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Kapitał własny23 419 883,00 24 017 689,00 23 408 229,00 22 897 019,00  23 267 814,00 
Liczba akcji 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034  262 470,034 
Zysk (strata) na jedną akcje10,610 10,343 8,734 8,684  9,430 
Wartość księgowa na jedną akcję89,23 91,51 89,18 87,24  88,65 
Współczynnik wypłacalności0,00 17,30 17,66 17,60  17,10 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2016-04-25 2017 DM BOŚ S.A. 5 010 100,00 2 547 400,00
2016-04-25 2018 DM BOŚ S.A. 5 585 200,00 3 084 600,00
2016-04-25 2016 DM BOŚ S.A. 4 513 600,00 2 348 600,00
2015-03-04 2015 DM BPS 4 183 000,00 2 408 000,00
2015-03-04 2014 DM BPS 4 461 000,00 2 715 000,00
2015-03-04 2016 DM BPS 4 497 000,00 2 665 000,00
2014-02-05 2015 DM IDM SA 5 165 500,00 3 462 800,00
2014-02-05 2014 DM IDM SA 4 655 900,00 2 936 800,00
2013-01-20 2013 J.P Morgan Chase - 2 980 000,00
2013-01-20 2014 J.P Morgan Chase - 3 580 000,00
2012-10-17 2014 DM IDM SA 5 265 200,00 3 222 900,00
2012-10-17 2013 DM IDM SA 4 865 700,00 2 754 500,00
2012-10-17 2012 DM IDM SA 4 786 300,00 2 799 300,00
2012-08-03 2012 DM Millennium 4 698 000,00 2 904 000,00
2012-08-03 2014 DM Millennium 5 034 000,00 3 365 000,00
2012-08-03 2013 DM Millennium 4 856 000,00 3 151 000,00
2009-02-23 2009 DM Millennium 4 598 000,00 2 712 000,00
2009-02-23 2010 DM Millennium 4 856 000,00 2 993 000,00
2008-11-13 2009 DM IDM SA 4 607 400,00 3 013 000,00
2008-11-13 2008 DM IDM SA 4 556 800,00 3 619 600,00
2008-08-03 2008 DM IDM SA 4 733 200,00 3 943 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A