#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
09:33
wykres
InvestorMS

14 956,8 2 078 133 2 648 5 648,33 785 0,52 22,6 70
75,6
90
21,3
59
3,1
09:33
wykres
mWIG40
4 869,96
0,06
6 252,6 383 183 1 049 5 960,49 365 0,41 9,5 15
60,4
17
34,7
5
4,8
09:33
wykres
RESPECT
3 115,88
0,14
38 686,6 1 842 032 3 025 12 788,97 609 0,07 58,6 14
44,8
10
55,2
0
0,0
09:33
wykres
sWIG80
15 425,58
0,04
4 281,2 5 352 631 1 135 3 771,94 4 716 -1,14 6,5 24
52,2
35
45,8
9
2,0
09:33
wykres
WIG
62 438,19
-0,07
59 753,4 8 297 450 7 028 8 502,19 1 181 -0,04 90,5 94
40,3
118
58,9
74
0,8
09:33
wykres
WIG20
2 379,58
-0,07
47 466,7 1 989 232 4 187 11 336,68 475 -0,04 71,9 9
37,1
11
62,9
0
0,0
09:33
wykres
WIG20lev
764,51
-0,14
47 466,7 1 989 232 4 187 11 336,68 475 -0,04 71,9 9
37,1
11
62,9
0
0,0
09:33
wykres
WIG20short
3 288,39
0,08
47 466,7 1 989 232 4 187 11 336,68 475 -0,04 71,9 9
37,1
11
62,9
0
0,0
09:33
wykres
WIG20TR

47 466,7 1 989 232 4 187 11 336,68 475 -0,04 71,9 9
37,1
11
62,9
0
0,0
09:33
wykres
WIG30
2 759,31
-0,12
49 411,8 2 064 040 4 606 10 727,70 448 -0,04 74,8 13
37,8
16
62,2
1
0,0
09:33
wykres
WIG30TR

49 411,8 2 064 040 4 606 10 727,70 448 -0,04 74,8 13
37,8
16
62,2
1
0,0
09:33
wykres
WIG-BANKI
7 370,13
-0,25
11 736,9 359 524 1 050 11 178,02 342 -0,29 17,8 6
7,7
6
92,3
0
0,0
09:33
wykres
WIG-BUDOW
3 356,14
0,45
1 748,7 4 957 789 752 2 325,40 6 593 -2,53 2,7 16
19,3
9
68,5
8
12,1
09:33
wykres
WIG-CEE

68,1 7 103 39 1 746,24 182 0,31 0,1 3
66,1
1
18,8
6
15,1
09:00
wykres
WIG-CEE

0,0 0 0 0,0 0
0
0
09:33
wykres
WIG-CHEMIA
14 706,71
0,34
1 167,7 57 203 229 5 099,05 250 0,65 1,8 3
27,5
4
72,5
0
0,0
09:33
wykres
WIGdiv
1 216,62
0,05
27 479,8 478 887 1 896 14 493,59 253 -0,11 41,6 11
24,5
13
75,5
3
0,0
09:33
wykres
WIG-ENERG
3 473,98
0,61
7 983,2 1 130 861 942 8 474,77 1 200 0,77 12,1 4
95,6
3
4,4
2
0,0
09:33
wykres
WIG-GORNIC
4 672,86
-0,23
8 635,7 75 840 588 14 686,56 129 -0,10 13,1 0
0,0
4
100,0
0
0,0
09:33
wykres
WIG-INFO
2 126,41
-0,43
2 065,1 381 828 257 8 035,35 1 486 1,18 3,1 5
83,1
7
16,5
10
0,4
09:32
wykres
WIG-LEKI
5 787,69
-0,99
326,1 113 832 96 3 397,13 1 186 -2,43 0,5 0
0,0
4
96,4
2
3,6
09:33
wykres
WIG-MEDIA

23,2 5 049 26 892,67 194 -0,42 0,0 3
52,1
3
47,6
2
0,4
09:32
wykres
WIG-MOTO
5 297,39
0,46
53,6 1 869 18 2 975,09 104 0,82 0,1 3
97,7
2
2,3
0
0,0
09:33
wykres
WIG-NRCHOM
2 083,24
0,05
191,9 65 154 75 2 558,64 869 -0,83 0,3 6
56,4
8
40,8
7
2,8
09:33
wykres
WIG-ODZIEZ
6 450,99
0,10
2 024,6 30 666 194 10 435,99 158 -0,23 3,1 5
95,9
7
3,3
5
0,7
09:33
wykres
WIG-PALIWA
7 171,88
0,01
7 687,1 265 421 707 10 872,89 375 -0,07 11,6 2
85,1
4
15,0
0
0,0
09:33
wykres
WIG-Poland

59 664,5 8 279 904 6 969 8 561,42 1 188 -0,04 90,3 90
40,3
112
58,9
67
0,8
09:33
wykres
WIG-SPOZYW
4 297,83
-0,38
94,8 18 120 53 1 789,38 342 0,05 0,1 4
31,0
8
61,6
4
7,4
09:33
wykres
WIG-TELKOM
744,63
-0,51
2 542,6 213 455 438 5 805,00 487 -0,20 3,9 2
35,2
2
64,5
1
0,3
09:33
wykres
WIG-Ukrain

35,3 5 920 18 1 963,23 329 0,93 0,0 2
46,8
1
36,3
2
16,9

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A