#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
17:30
wykres
InvestorMS
4 649,64
-0,82
166 463,6 22 935 605 31 835 5 228,95 720 -0,82 15,7 78
23,0
156
71,6
43
5,4
17:30
wykres
mWIG40
4 820,03
-0,55
142 675,2 10 787 843 21 013 6 789,85 513 -0,57 13,4 14
35,1
25
64,3
1
0,7
17:30
wykres
mWIG40TR
5 898,02
-0,55
142 675,2 10 787 843 21 013 6 789,85 513 -0,57 13,4 14
35,1
25
64,3
1
0,7
17:30
wykres
RESPECT
3 165,23
-1,24
556 268,8 15 257 027 39 101 14 226,46 390 -2,06 52,3 8
26,0
16
74,1
0
0,0
17:30
wykres
sWIG80
14 429,70
-1,12
33 001,5 7 794 083 6 534 5 050,73 1 193 -1,59 3,1 13
11,0
54
64,7
11
24,3
17:30
wykres
sWIG80TR
16 697,61
-1,12
33 001,5 7 794 083 6 534 5 050,73 1 193 -1,59 3,1 13
11,0
54
64,7
11
24,3
17:30
wykres
WIG
63 745,00
-1,13
1 006 462,7 44 433 181 88 294 11 398,99 503 -1,08 94,6 106
38,1
197
57,5
57
4,3
17:30
wykres
WIG20
2 467,49
-1,39
818 466,7 20 080 841 55 798 14 668,39 360 -1,16 77,0 7
39,6
12
56,2
1
4,1
17:30
wykres
WIG20lev
817,09
-2,79
818 466,7 20 080 841 55 798 14 668,39 360 -1,16 77,0 7
39,6
12
56,2
1
4,1
17:30
wykres
WIG20short
3 176,37
1,40
818 466,7 20 080 841 55 798 14 668,39 360 -1,16 77,0 7
39,6
12
56,2
1
4,1
17:30
wykres
WIG20TR
4 259,71
-1,39
818 466,7 20 080 841 55 798 14 668,39 360 -1,16 77,0 7
39,6
12
56,2
1
4,1
17:30
wykres
WIG30
2 838,04
-1,08
913 360,4 22 768 582 68 648 13 304,98 332 -1,15 85,9 12
39,2
17
57,1
1
3,7
17:30
wykres
WIG30TR
4 836,61
-1,08
913 360,4 22 768 582 68 648 13 304,98 332 -1,15 85,9 12
39,2
17
57,1
1
3,7
17:30
wykres
WIG-BANKI
7 635,08
0,98
314 395,3 7 681 207 19 235 16 344,96 399 0,67 29,6 6
90,0
6
9,8
1
0,2
17:30
wykres
WIG-BUDOW
2 970,76
-1,64
7 796,2 2 999 367 2 631 2 963,21 1 140 -1,76 0,7 10
10,2
26
83,8
8
6,0
17:30
wykres
WIG-CEE
998,40
-0,22
4 889,0 205 785 1 031 4 742,01 200 -0,79 0,5 4
1,1
9
98,6
2
0,3
17:30
wykres
WIG-CEE
998,40
-0,22
10,2 575 17 601,57 34 -1,71 0,3 0
0,0
0
0,0
1
100,0
17:30
wykres
WIG-CHEMIA
15 824,63
0,27
10 861,0 1 171 671 2 023 5 368,75 579 0,22 1,0 1
28,8
4
71,1
2
0,1
17:30
wykres
WIGdiv
1 224,15
-1,11
353 469,8 4 887 925 27 317 12 939,55 179 -0,82 33,2 7
36,5
21
63,1
3
0,3
17:30
wykres
WIG-ENERG
3 235,98
0,87
34 516,8 3 893 512 6 646 5 193,62 586 0,56 3,3 6
70,9
3
28,9
1
0,1
17:30
wykres
WIG-GORNIC
4 799,54
-1,65
99 558,1 915 113 5 988 16 626,27 153 -1,54 9,4 0
0,0
2
65,9
2
34,1
17:30
wykres
WIG-INFO
2 058,26
-0,22
7 722,1 1 630 578 2 313 3 338,57 705 -0,07 0,7 12
22,7
9
74,4
4
3,0
17:30
wykres
WIG-LEKI
5 597,96
-2,12
3 771,3 531 630 624 6 043,79 852 -2,15 0,4 0
0,0
4
98,8
2
1,2
17:30
wykres
WIG-MEDIA
4 713,85
0,72
1 762,5 200 953 268 6 576,32 750 0,07 0,2 7
81,6
6
18,4
1
0,0
17:30
wykres
WIG-MOTO
5 227,98
-1,36
1 450,4 108 651 479 3 027,91 227 -3,41 0,1 0
0,0
5
100,0
0
0,0
17:30
wykres
WIG-NRCHOM
2 147,66
-0,17
12 313,7 2 755 573 990 12 438,08 2 783 -0,37 1,2 15
16,7
15
27,8
2
55,5
17:30
wykres
WIG-ODZIEZ
6 760,43
-1,22
58 665,2 333 649 5 291 11 087,73 63 -0,73 5,5 7
48,2
11
51,6
4
0,2
17:30
wykres
WIG-PALIWA
7 960,26
-5,41
207 235,7 4 399 941 11 986 17 289,81 367 -4,56 19,5 0
0,0
6
100,0
0
0,0
17:30
wykres
WIG-Poland
65 185,92
-1,15
1 001 142,3 44 019 556 87 062 11 499,19 506 -1,08 94,1 98
38,3
184
57,3
53
4,3
17:30
wykres
WIG-SPOZYW
3 501,89
-0,67
6 218,7 293 568 1 263 4 923,76 232 -0,79 0,6 4
1,7
13
81,0
6
17,3
17:30
wykres
WIG-TELKOM
721,09
-0,77
41 663,3 5 296 961 3 243 12 847,14 1 633 -0,20 3,9 1
13,5
3
86,5
0
0,0
17:30
wykres
WIG-Ukrain
492,23
-1,30
4 741,6 187 950 981 4 833,47 192 -0,81 0,5 0
0,0
7
100,0
0
0,0

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A