#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy segregacja śmieci powinna obniżyć cenę oodbioru odpadów?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
11:08
wykres
InvestorMS

88 852,3 21 384 069 13 899 6 392,71 1 539 9,48 22,6 119
73,1
86
25,4
51
1,6
11:08
wykres
mWIG40
4 810,68
0,83
40 861,9 2 883 514 4 892 8 352,80 589 0,44 10,4 26
69,8
10
29,5
4
0,7
11:08
wykres
RESPECT
2 883,85
-0,05
246 940,1 6 270 861 11 574 21 335,76 542 -1,68 62,9 15
25,3
5
74,0
5
0,8
11:08
wykres
sWIG80
16 246,00
0,44
31 835,6 16 994 735 5 902 5 394,04 2 879 24,89 8,1 37
82,8
27
16,0
10
1,2
11:08
wykres
WIG
58 867,88
0,20
375 757,6 32 131 939 30 047 12 505,66 1 069 1,16 95,8 156
39,1
114
59,5
75
1,5
11:08
wykres
WIG20
2 222,70
-0,05
295 377,7 7 494 541 16 341 18 075,86 459 -1,25 75,3 12
30,5
6
68,6
2
1,0
11:08
wykres
WIG20lev
676,59
-0,11
295 377,7 7 494 541 16 341 18 075,86 459 -1,25 75,3 12
30,5
6
68,6
2
1,0
11:08
wykres
WIG20short
3 508,19
0,06
295 377,7 7 494 541 16 341 18 075,86 459 -1,25 75,3 12
30,5
6
68,6
2
1,0
11:08
wykres
WIG20TR

295 377,7 7 494 541 16 341 18 075,86 459 -1,25 75,3 12
30,5
6
68,6
2
1,0
11:08
wykres
WIG30
2 568,17
0,09
306 666,0 8 416 716 18 200 16 849,78 462 -1,17 78,2 20
32,8
7
66,2
3
1,0
11:08
wykres
WIG30TR

306 666,0 8 416 716 18 200 16 849,78 462 -1,17 78,2 20
32,8
7
66,2
3
1,0
11:08
wykres
WIG-BANKI
7 099,73
-0,20
80 652,9 1 522 561 3 742 21 553,41 407 -0,69 20,6 5
8,2
6
91,3
2
0,5
11:08
wykres
WIG-BUDOW
3 589,81
0,95
16 084,3 2 141 746 2 675 6 012,82 801 2,43 4,1 24
97,4
10
1,1
8
1,4
09:56
wykres
WIG-CEE
914,79
0,04
2,0 100 1 1 950,00 100 -1,02 0,1 0
0,0
1
100,0
0
0,0
11:08
wykres
WIG-CEE

722,9 47 706 202 3 578,53 236 -0,09 0,2 4
24,0
7
76,0
1
0,0
11:08
wykres
WIG-CHEMIA
16 225,91
1,26
5 038,1 727 788 803 6 274,10 906 0,40 1,3 3
89,3
2
10,7
0
0,0
11:08
wykres
WIGdiv
1 145,74
0,17
230 045,3 5 512 267 11 114 20 698,69 496 -1,71 58,6 21
21,9
10
76,8
4
1,2
11:08
wykres
WIG-ENERG
2 892,14
0,41
8 926,0 1 136 969 1 807 4 939,67 629 0,07 2,3 4
81,0
4
19,0
1
0,0
11:08
wykres
WIG-GORNIC
4 439,10
0,47
34 122,3 626 596 2 567 13 292,68 244 0,46 8,7 3
98,5
2
1,5
0
0,0
11:03
wykres
WIG-INFO
2 337,04
0,32
1 932,3 254 603 418 4 622,76 609 0,12 0,5 10
31,0
7
68,7
5
0,4
11:10
wykres
WIG-LEKI
6 265,67
0,65
640,8 204 543 207 3 095,78 988 0,21 0,2 3
75,3
2
24,5
1
0,3
11:08
wykres
WIG-MEDIA
5 211,23
-0,15
114,7 24 583 63 1 821,06 390 1,43 0,0 9
81,3
4
17,4
1
1,3
11:08
wykres
WIG-MOTO
5 484,51
0,22
6 557,6 269 212 500 13 115,28 538 -3,28 1,7 5
22,3
2
77,7
0
0,0
11:07
wykres
WIG-NRCHOM
1 929,14
0,53
3 136,3 2 480 331 809 3 876,79 3 066 -1,06 0,8 12
20,0
7
50,9
7
29,1
11:08
wykres
WIG-ODZIEZ
5 775,34
0,53
3 411,7 382 912 751 4 542,88 510 -1,14 0,9 8
28,1
5
36,4
7
35,5
11:08
wykres
WIG-PALIWA
6 769,98
1,12
27 722,8 929 157 2 305 12 027,25 403 0,95 7,1 5
99,0
2
1,0
0
0,0
11:08
wykres
WIG-Poland

369 317,3 31 662 088 29 343 12 586,22 1 079 1,25 94,1 150
39,7
102
58,8
73
1,5
11:08
wykres
WIG-SPOZYW
4 680,81
0,07
762,4 77 995 232 3 286,35 336 -0,04 0,2 7
20,7
6
71,5
8
7,9
11:08
wykres
WIG-TELKOM
680,70
0,24
3 884,3 445 208 572 6 790,76 778 0,27 1,0 3
57,3
0
0,0
2
42,7
11:08
wykres
WIG-Ukrain

599,0 30 696 142 4 218,38 216 -0,32 0,2 2
12,5
4
87,5
0
0,0

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A