#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
11:43
wykres
InvestorMS
3 972,38
0,22
48 006,9 9 422 118 10 556 4 547,83 893 1,75 17,6 80
70,0
98
25,8
70
4,2
11:43
wykres
mWIG40
4 242,88
0,64
29 269,7 1 811 857 3 688 7 936,48 491 0,52 10,8 19
74,3
15
24,0
6
1,8
11:43
wykres
mWIG40TR
5 353,37
0,66
29 269,7 1 811 857 3 688 7 936,48 491 0,52 10,8 19
74,3
15
24,0
6
1,8
11:43
wykres
RESPECT
2 611,00
1,04
123 464,3 6 595 907 8 485 14 550,90 777 0,77 45,4 21
99,1
7
0,9
0
0,0
11:43
wykres
sWIG80
12 668,19
-0,02
16 412,7 3 424 240 3 938 4 167,78 870 3,89 6,0 31
67,1
27
25,2
18
7,8
11:43
wykres
sWIG80TR
15 100,50
-0,16
16 412,7 3 424 240 3 938 4 167,78 870 3,89 6,0 31
67,1
27
25,2
18
7,8
11:43
wykres
WIG
57 829,70
0,92
254 880,3 14 603 383 23 593 10 803,22 619 1,02 93,6 113
93,1
114
6,2
84
0,8
11:43
wykres
WIG20
2 208,52
1,17
204 186,8 6 905 792 12 876 15 857,94 536 0,82 75,0 16
98,3
4
1,7
0
0,0
11:43
wykres
WIG20lev
634,09
2,34
204 186,8 6 905 792 12 876 15 857,94 536 0,82 75,0 16
98,3
4
1,7
0
0,0
11:43
wykres
WIG20short
3 546,86
-1,15
204 186,8 6 905 792 12 876 15 857,94 536 0,82 75,0 16
98,3
4
1,7
0
0,0
11:43
wykres
WIG20TR
3 848,73
0,92
204 186,8 6 905 792 12 876 15 857,94 536 0,82 75,0 16
98,3
4
1,7
0
0,0
11:43
wykres
WIG30
2 538,67
1,07
226 586,9 7 603 037 15 247 14 861,08 499 0,80 83,2 23
95,9
7
4,1
0
0,0
11:43
wykres
WIG30TR
4 377,56
0,89
226 586,9 7 603 037 15 247 14 861,08 499 0,80 83,2 23
95,9
7
4,1
0
0,0
11:43
wykres
WIG-BANKI
7 399,71
1,08
60 984,5 1 500 434 4 084 14 932,54 367 0,77 22,4 10
99,0
2
1,0
0
0,0
11:43
wykres
WIG-BUDOW
2 136,47
0,19
3 199,7 888 461 824 3 883,16 1 078 2,11 1,2 13
95,5
12
3,4
9
1,1
11:44
wykres
WIG-CEE
1 092,17
-0,04
1 272,2 34 540 45 28 270,54 768 -0,91 0,5 4
2,7
4
95,4
2
1,9
09:31
wykres
WIG-CEE
1 092,17
-0,04
0,0 1 1 13,40 1 -0,74 0,0 0
0,0
1
100,0
0
0,0
11:41
wykres
WIG-CHEMIA
12 015,48
-0,29
1 347,7 23 711 333 4 047,24 71 -0,93 0,5 1
27,0
4
73,0
0
0,0
11:43
wykres
WIGdiv
1 066,35
0,77
130 553,2 2 916 077 6 963 18 749,56 419 0,68 48,0 14
98,2
14
1,8
6
0,0
11:43
wykres
WIG-ENERG
2 360,38
1,16
7 897,0 1 707 145 1 474 5 357,51 1 158 0,99 2,9 7
98,9
3
1,1
0
0,0
11:43
wykres
WIG-GORNIC
3 623,48
1,42
10 323,0 122 644 993 10 395,79 124 1,14 3,8 2
99,7
2
0,3
0
0,0
11:43
wykres
WIG-INFO
2 055,06
0,38
4 337,5 871 064 929 4 668,96 938 4,48 1,6 10
96,8
5
1,0
5
2,3
11:44
wykres
WIG-LEKI
5 936,66
-0,19
386,6 176 777 118 3 276,62 1 498 -1,45 0,1 2
9,2
4
90,9
0
0,0
11:44
wykres
WIG-MEDIA
4 799,86
3,77
160,2 17 408 130 1 232,50 134 1,70 0,1 6
87,7
4
12,3
1
0,0
11:47
wykres
WIG-MOTO
4 415,92
0,55
1 085,3 259 423 98 11 073,99 2 647 0,01 0,4 2
97,0
1
1,2
4
1,7
11:42
wykres
WIG-NRCHOM
2 090,24
-0,31
353,7 100 144 468 755,71 214 0,14 0,1 7
27,3
7
43,9
10
28,7
11:43
wykres
WIG-ODZIEZ
6 704,99
0,18
21 153,4 142 887 817 25 891,60 175 -0,19 7,8 8
93,7
7
6,3
5
0,0
11:43
wykres
WIG-PALIWA
6 356,76
2,26
39 104,3 1 395 591 2 922 13 382,71 478 1,58 14,4 5
100,0
0
0,0
0
0,0
11:43
wykres
WIG-Poland
58 880,92
0,77
253 495,2 14 514 854 23 434 10 817,41 619 1,03 93,1 107
93,5
106
5,7
82
0,8
11:45
wykres
WIG-SPOZYW
3 550,60
-0,21
1 342,3 109 144 109 12 315,06 1 001 -1,28 0,5 2
1,4
8
97,4
8
1,3
11:43
wykres
WIG-TELKOM
629,82
0,20
11 892,8 1 857 990 1 305 9 113,25 1 424 1,50 4,4 3
89,2
1
10,8
0
0,0
11:03
wykres
WIG-Ukrain
442,32
0,81
1 238,0 31 968 34 36 410,64 940 -0,93 0,4 1
1,1
2
98,0
1
1,0

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A