#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś zainteresowany mobilnym dowódem osobistym w telefonie?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
17:05
wykres
InvestorMS
4 962,94
0,63
153 905,0 16 055 818 22 848 6 736,04 703 1,95 19,1 126
81,9
96
12,2
51
5,9
17:05
wykres
mWIG40
4 930,37
0,86
110 503,8 9 398 926 13 342 8 282,40 704 1,26 13,7 26
88,1
10
7,6
3
4,3
17:05
wykres
RESPECT
3 030,09
1,20
478 721,9 14 418 941 31 950 14 983,47 451 1,77 59,4 20
84,3
4
15,7
0
0,0
17:05
wykres
sWIG80
16 044,22
0,38
26 999,9 3 776 416 4 940 5 465,57 764 0,94 3,4 37
70,6
28
19,3
13
10,2
17:05
wykres
WIG
61 701,57
1,18
763 874,6 34 751 641 67 005 11 400,26 519 1,78 94,8 164
86,3
135
12,5
73
1,2
17:05
wykres
WIG20
2 337,69
1,44
610 586,8 16 791 441 43 852 13 923,81 383 1,72 75,7 17
87,4
3
12,6
0
0,0
17:05
wykres
WIG20lev
740,74
2,87
610 586,8 16 791 441 43 852 13 923,81 383 1,72 75,7 17
87,4
3
12,6
0
0,0
17:05
wykres
WIG20short
3 339,77
-1,42
610 586,8 16 791 441 43 852 13 923,81 383 1,72 75,7 17
87,4
3
12,6
0
0,0
17:05
wykres
WIG20TR
3 990,55
1,44
610 586,8 16 791 441 43 852 13 923,81 383 1,72 75,7 17
87,4
3
12,6
0
0,0
17:05
wykres
WIG30
2 701,06
1,47
672 664,0 18 989 622 50 879 13 220,86 373 1,67 83,5 24
88,0
5
11,8
1
0,2
17:05
wykres
WIG30TR
4 559,49
1,47
672 664,0 18 989 622 50 879 13 220,86 373 1,67 83,5 24
88,0
5
11,8
1
0,2
17:05
wykres
WIG-BANKI
7 324,30
2,58
303 327,5 5 399 906 17 413 17 419,60 310 2,57 37,6 8
99,2
4
0,7
1
0,0
17:05
wykres
WIG-BUDOW
3 494,16
1,11
12 084,3 1 213 905 2 366 5 107,47 513 1,05 1,5 20
82,2
13
9,0
12
8,9
17:05
wykres
WIG-CEE
928,19
-0,70
3 298,2 126 069 642 5 137,45 196 0,08 0,4 5
28,2
8
68,3
5
3,6
17:05
wykres
WIG-CEE
928,19
-0,70
11,9 7 024 18 661,01 390 -3,93 0,2 0
0,0
2
100,0
0
0,0
17:05
wykres
WIG-CHEMIA
15 224,37
2,26
8 850,0 844 467 1 481 5 975,71 570 1,49 1,1 5
99,1
2
0,9
0
0,0
17:05
wykres
WIGdiv
1 180,07
1,09
374 614,0 6 593 083 22 353 16 759,01 295 2,09 46,5 22
97,2
9
2,6
3
0,2
17:05
wykres
WIG-ENERG
3 075,74
0,45
40 243,5 4 329 043 5 697 7 063,99 760 0,54 5,0 7
98,0
3
2,0
0
0,0
17:05
wykres
WIG-GORNIC
4 043,87
0,96
77 416,2 815 847 5 061 15 296,63 161 1,20 9,6 3
99,9
2
0,1
0
0,0
17:05
wykres
WIG-INFO
2 289,51
0,32
13 760,0 847 486 2 047 6 722,05 414 10,47 1,7 15
55,5
8
44,0
3
0,4
17:05
wykres
WIG-LEKI
6 053,35
2,34
2 627,4 534 446 1 054 2 492,77 507 3,98 0,3 4
92,5
1
4,6
2
2,8
17:05
wykres
WIG-MEDIA
5 171,74
0,23
1 343,3 542 596 545 2 464,81 996 0,85 0,2 6
84,1
5
13,2
2
2,7
17:05
wykres
WIG-MOTO
5 778,92
-0,48
1 530,6 235 933 230 6 654,61 1 026 1,01 0,2 4
96,4
1
3,6
0
0,0
17:05
wykres
WIG-NRCHOM
2 123,05
0,08
12 702,1 2 164 828 1 121 11 331,00 1 931 0,52 1,6 9
59,8
15
6,9
10
33,3
17:05
wykres
WIG-ODZIEZ
5 945,16
2,26
24 038,0 495 412 2 279 10 547,62 217 2,42 3,0 10
96,7
10
3,3
3
0,0
17:05
wykres
WIG-PALIWA
7 453,40
-0,05
99 562,1 4 374 535 9 199 10 823,14 476 0,67 12,4 3
38,7
4
61,3
1
0,0
17:05
wykres
WIG-Poland
62 898,02
1,24
760 296,6 34 497 061 66 198 11 485,19 521 1,79 94,3 156
86,6
120
12,2
66
1,2
17:05
wykres
WIG-SPOZYW
4 528,93
-1,78
2 693,2 153 942 777 3 466,11 198 -1,43 0,3 7
21,6
9
75,5
6
2,9
17:05
wykres
WIG-TELKOM
726,04
0,22
20 117,3 2 590 737 2 572 7 821,66 1 007 0,03 2,5 3
42,9
1
57,1
0
0,0
17:05
wykres
WIG-Ukrain
637,78
-0,32
2 074,7 78 918 471 4 404,95 168 -1,31 0,3 3
19,4
4
80,5
1
0,0

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A