#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
13:43
wykres
InvestorMS
4 219,78
-0,14
85 268,9 8 611 979 14 800 5 761,41 582 0,70 23,2 90
58,6
115
38,7
49
2,7
13:43
wykres
mWIG40
4 508,98
-0,14
44 843,8 2 168 999 5 707 7 857,68 380 0,38 12,2 20
74,2
18
24,4
2
1,5
13:43
wykres
mWIG40TR
5 576,21
-0,16
44 843,8 2 168 999 5 707 7 857,68 380 0,38 12,2 20
74,2
18
24,4
2
1,5
13:43
wykres
RESPECT
2 741,70
-0,36
146 531,9 5 352 943 15 998 9 159,39 335 -0,46 39,9 10
28,0
14
45,2
4
26,8
13:43
wykres
sWIG80
13 862,54
-0,65
34 341,4 3 869 480 6 350 5 408,10 609 1,47 9,4 29
53,9
38
42,1
7
4,0
13:43
wykres
sWIG80TR
16 273,81
-0,24
34 341,4 3 869 480 6 350 5 408,10 609 1,47 9,4 29
53,9
38
42,1
7
4,0
13:43
wykres
WIG
59 048,06
-0,48
344 506,8 14 494 575 38 934 8 848,48 372 -0,10 93,9 112
34,1
141
53,9
68
11,9
13:43
wykres
WIG20
2 254,66
-0,61
260 654,1 6 967 945 24 023 10 850,19 290 -0,40 71,0 6
24,4
13
60,8
1
14,8
13:43
wykres
WIG20lev
666,11
-1,21
260 654,1 6 967 945 24 023 10 850,19 290 -0,40 71,0 6
24,4
13
60,8
1
14,8
13:43
wykres
WIG20short
3 476,23
0,61
260 654,1 6 967 945 24 023 10 850,19 290 -0,40 71,0 6
24,4
13
60,8
1
14,8
13:43
wykres
WIG20TR
3 900,46
-0,42
260 654,1 6 967 945 24 023 10 850,19 290 -0,40 71,0 6
24,4
13
60,8
1
14,8
13:43
wykres
WIG30
2 600,32
-0,46
285 650,0 7 576 592 26 436 10 805,34 287 -0,33 77,8 13
30,1
16
56,4
1
13,5
13:43
wykres
WIG30TR
4 451,94
-0,35
285 650,0 7 576 592 26 436 10 805,34 287 -0,33 77,8 13
30,1
16
56,4
1
13,5
13:43
wykres
WIG-BANKI
7 782,11
-0,31
111 763,8 2 498 638 7 960 14 040,68 314 0,05 30,5 6
22,0
5
43,5
1
34,5
13:42
wykres
WIG-BUDOW
2 477,05
-0,01
4 483,1 1 613 380 1 186 3 780,05 1 360 0,63 1,2 15
80,1
14
17,5
12
2,5
13:43
wykres
WIG-CEE
1 085,31
0,09
3 140,0 82 752 259 12 123,39 320 0,84 0,9 3
96,6
5
1,1
3
2,3
13:13
wykres
WIG-CEE
1 085,31
0,09
17,3 8 425 11 1 570,47 766 0,60 0,6 1
59,5
0
0,0
1
40,5
13:43
wykres
WIG-CHEMIA
12 014,79
-0,84
1 632,2 40 994 428 3 813,48 96 -0,08 0,4 0
0,0
5
100,0
0
0,0
13:43
wykres
WIGdiv
1 114,99
-0,26
156 067,7 3 121 759 12 866 12 130,24 243 -0,38 42,5 15
33,7
22
41,5
2
24,8
13:43
wykres
WIG-ENERG
2 480,71
-1,63
16 025,2 2 562 333 3 191 5 021,98 803 -1,26 4,4 1
1,2
8
98,7
1
0,1
13:42
wykres
WIG-GORNIC
3 798,09
0,27
39 720,1 444 153 4 001 9 927,55 111 -0,21 10,8 2
19,3
2
80,7
0
0,0
13:43
wykres
WIG-INFO
1 956,06
0,12
12 089,2 523 266 837 14 443,51 625 -0,01 3,3 6
96,4
9
2,1
4
1,5
13:42
wykres
WIG-LEKI
5 300,61
-0,35
2 026,3 632 680 792 2 558,44 799 1,30 0,6 3
72,6
3
27,4
0
0,0
13:34
wykres
WIG-MEDIA
5 180,58
-0,07
1 682,1 62 928 178 9 449,86 354 -0,45 0,5 7
15,5
1
83,0
3
1,5
13:46
wykres
WIG-MOTO
4 124,95
0,07
1 070,2 92 399 166 6 447,21 557 -0,80 0,3 2
5,2
2
10,7
2
84,1
13:41
wykres
WIG-NRCHOM
2 175,53
0,22
2 631,2 377 780 1 227 2 144,41 308 0,10 0,7 8
84,9
14
13,1
4
2,0
13:43
wykres
WIG-ODZIEZ
7 554,14
0,35
12 359,4 384 969 1 099 11 246,04 350 0,26 3,4 10
58,9
6
40,0
5
1,1
13:43
wykres
WIG-PALIWA
6 105,16
-1,74
38 295,3 1 635 619 4 829 7 930,27 339 -1,52 10,4 3
15,5
2
84,5
0
0,0
13:43
wykres
WIG-Poland
60 251,24
-0,36
340 598,4 13 973 344 38 454 8 857,30 363 -0,12 92,8 107
33,5
133
54,5
63
11,9
13:43
wykres
WIG-SPOZYW
3 888,78
0,91
3 724,4 152 778 343 10 858,31 445 0,49 1,0 9
84,9
9
15,0
2
0,1
13:42
wykres
WIG-TELKOM
692,65
-1,41
6 483,9 465 924 1 544 4 199,45 302 -1,45 1,8 1
10,6
3
89,4
0
0,0
13:43
wykres
WIG-Ukrain
506,13
0,94
3 045,5 78 216 238 12 796,20 329 0,94 0,8 3
99,6
2
0,4
1
0,0

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A