#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna odrzucić europejski pakiet klimatyczny?
 
Najnowsze komentarze surowcowe:

/20.10.2014 13:30/  Platyna szuka dna /mForex.pl/
/17.10.2014 10:37/  Metale przemysłowe pod presją podaży /DM BOŚ S.A./
   NOTOWANIA SUROWCÓW ONLINE

Surowce on-line pozwolą Ci śledzić na bieżąco notowania kursów najważniejszych surowców notowanych na światowych giełdach. Dane w serwisie aktualizowane są w sposób ciągły, 24 godziny na dobę. Zmiany kursów surowców można śledzić na wykresach jedno i pięciodniowych.


TABELA AKTUALNYCH KURSÓW SUROWCÓW

Czas Nazwa surowca Wartość kupna surowca(1) Wartość sprzed surowca(2) Wartość średnia Zm. proc. Wartość odniesienia Stopa zwrotu
Min(3) Maks(4)
wykres  05:38 ZŁOTO 1 247,18 1 247,18 1 247,18 0,04 1 246,7000 0,74 1 245,50 1 248,16
wykres  05:38 SREBRO 17,40 17,40 17,40 -0,17 17,4300 0,23 17,36 17,45
wykres  05:20 BENZYNA 2,21 2,21 2,21 0,45 2,2000 -0,90 2,20 2,21
wykres  05:28 GAZ ZIEMNY 3,67 3,67 3,67 0,00 3,6700 -2,65 3,63 3,67
wykres  14/10/20 MIEDŹ 6 589,00 6 589,00 6 589,00 -0,62 6 630,0000 -0,21 6 542,00 6 628,01
wykres  04:53 OLEJ OPAŁOWY 2,49 2,49 2,49 0,00 2,4900 -0,40 2,48 2,49
wykres  05:20 OLEJ NAPĘDOWY 734,00 734,50 734,25 0,17 732,7500 -0,81 732,00 734,25
wykres  05:27 PALLAD 764,25 764,25 764,25 0,16 763,0000 1,16 758,33 764,25
wykres  05:37 PLATYNA 1 272,65 1 272,65 1 272,65 0,53 1 266,0000 0,92 1 263,15 1 272,80
wykres  05:36 ROPA_BRENT 85,46 85,46 85,46 0,15 85,3300 -0,18 85,12 85,58
wykres  05:07 ROPA CRUDE 81,98 81,98 81,98 0,07 81,9200 -0,35 81,84 82,09
                   
wykres  14/10/20 ALUMINIUM - - 1 976,01 0,10 1 974,0100 1,30 1 970,00 1 997,01
wykres  14/10/20 BAWEŁNA - - 62,25 -1,27 63,0500 -1,27 62,25 63,01
wykres  14/10/20 CUKIER - - 16,71 0,60 16,6100 0,66 16,60 16,91
wykres  14/10/20 CYNA - - 19 302,50 0,04 19 295,0000 0,49 19 302,50 19 302,50
wykres  14/10/20 CYNK - - 2 206,00 -2,30 2 258,0100 - 2 206,00 2 254,01
wykres  14/10/20 GUMA KAUCZUKOWA - - 192,00 1,59 189,0000 1,58 192,00 193,01
wykres  14/10/20 KAKAO - - 3 127,00 0,68 3 106,0000 0,68 3 071,00 3 132,00
wykres  14/10/20 KAWA - - 198,15 -5,96 210,7000 -5,96 197,90 210,66
wykres  14/10/20 KUKURYDZA - - 348,00 0,00 348,0000 -0,00 342,00 349,01
wykres  14/10/20 MIEDŹ COMEX - - 3,04 0,00 3,0400 - 3,04 3,04
wykres  14/10/20 MLEKO - - 24,01 0,00 24,0100 - 23,90 24,01
wykres  14/10/20 MĄCZKA SOJOWA - - 330,50 0,12 330,1100 0,12 325,50 330,51
wykres  14/10/20 NIKIEL - - 15 322,01 -2,69 15 746,0100 -1,23 15 263,00 15 810,01
wykres  14/10/20 OLEJ PALMOWY - - 2 135,00 -0,33 2 142,0100 -0,33 2 125,00 2 135,01
wykres  14/10/20 OLEJ RZEPAKOWY - - 408,01 -1,21 413,0100 -1,21 406,00 414,01
wykres  14/10/20 OLEJ SOJOWY - - 32,01 0,00 32,0100 0,03 32,00 32,01
wykres  14/10/20 OŁÓW - - 2 015,01 -1,08 2 037,0100 0,71 2 014,00 2 045,01
wykres  14/10/20 PSZENICA - - 513,75 -0,29 515,2500 -0,29 507,50 515,26
wykres  14/10/20 RYŻ - - 12,74 0,47 12,6800 0,47 12,68 12,78
wykres  14/10/20 RZEPAK - - 325,01 -1,22 329,0100 -1,21 325,00 329,00
wykres  14/10/20 SOJA NASIONA - - 953,01 -0,68 959,5100 -0,68 944,01 954,26
wykres  14/10/20 SOK POMARAŃCZOWY - - 137,01 1,60 134,8500 1,60 136,65 138,30
wykres  14/10/20 TARCICA - - 331,00 -1,19 335,0000 -1,19 330,00 335,01
wykres  14/10/20 WIEPRZOWINA - - 89,00 -1,11 90,0000 -1,11 89,00 90,01
wykres  05:38 WOŁOWINA - - 168,38 0,24 167,9800 2,02 167,65 168,40


Dane dostarcza:

  • (1) Wartość kupna - BID - wartość po której rynek aktualnie może kupić określoną ilość surowca
  • (2) Wartość sprzedaży - ASK - wartość po której rynek aktualnie może sprzedać określoną ilość surowca
  • (3) Wartość średnia - uśredniona wartość kupna i sprzedaży
  • (4) Min. - wartość minimalna ASK osiągnięta od g.0:00 naszego czasu
  • (5) Max. - wartość maksymalna BID osiągnięta od g.0:00 naszego czasu