#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Erbud - wzrost przychodów o ponad 50 proc.
14.08.2008 08:51
Główna działalność Grupy (bez uwzględnienia przychodów spółki Budlex, PRD i REMBET PLUS) wzrosła w I-II kw 2008 r. o ponad 42% r/r do poziomu 451,6 mln zł.

Wzrost przychodów Grupy o ponad 50%, przejściowe wahania marży i zysku netto głównie w związku z negatywnym wpływem spółek inżynieryjno-drogowych z powodu przesunięcia początku kontraktacji w branży na II poł. roku.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ORAZ WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ERBUD S.A. ZA II KW. 2008 R. § Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w branży budowlanej w kraju - szacowany wzrost rynku o ok. 18,2% w I. poł. 2008 r. w stosunku do 2007 r. Wstępne prognozy na cały 2008 r. dotyczące branży budowanej w Polsce przewidują utrzymanie się 2-cyfrowego tempa wzrostu (10-15%) głównie na bazie inwestycji unijnych oraz Euro 2012. Wzrost zainteresowania usługami firmy za granicą, szczególnie we Francji i Belgii.  

Grupa Kapitałowa ERBUD osiągnęła 52,7% wzrost przychodów r/r (266,2 mln zł) w II kw. 2008 r. o W wyniku konsolidacji spółka zależna Budlex dodała do przychodów Grupy w II kw. 2008 r. 28,7 mln zł, spółka REMBET PLUS 0,5 mln zł (konsolidacja od marca 2008 r.), zaś PRD 8,6 mln zł (konsolidacja od połowy maja 2008 r.).

Na koniec czerwca Grupa posiadała portfel zamówień (uwzględniając nowe podmioty) o wartości 734 mln zł, wzrost o 44% z 510 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. - W II kw. 2008 r. EBIT Grupy wyniósł 9,7 mln zł, spadek 23,5% r/r, a marża EBIT osiągnęła poziom 3,6%. - Wynik netto wyniósł 5 mln zł co stanowi spadek o 50% w porównaniu z zyskiem z II kw. 2007 r. o Spadek wyniku operacyjnego i zysku netto to efekt stosowanej zasady ostrożnej księgowości, polegającej na wycenianiu kontraktów w toku po zaniżonej marży brutto - 3,5%. W II kw. 2008 r. nie zakończono realizacji żadnego kontraktu, którego wycena wpłynęłaby na urealnienie wyniku operacyjnego. W związku z tym porównywalność wyników na bazie kwartalnej nie odzwierciedla rocznego potencjału spółki.

Ponadto negatywny wpływ na wyniki Grupy miały opóźnienia w przeprowadzeniu przetargów publicznych w I i II kw. 2008 r., co spowodowało niewykorzystanie potencjału produkcyjnego REMBETU i PRD w pierwszym półroczu 2008 r.

Zgodnie z zasadami księgowości, w 2007 r. w wyniku przeszacowań aktywów firmy Budlex przy jej przejęciu, ERBUD w swoich wynikach finansowych wykazał jednorazowy zysk operacyjny. Kwota ta w pierwszym półroczu br. została w ramach konsolidacji odjęta od zysku brutto Grupy Budlex zmniejszając ten zysk z 3,7 mln zł do 0,7 mln zł.(INTERIA.PL)

Więcej o: plus 50+
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Akcjonariusze powyżej 5% obecni na WZA Erbud S.A. w dniu 2017-09-19 (raport nr 49/2017)
• Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. (raport nr 48/2017)
• Informacja o zmianie Statutu Spółki Erbud S.A (raport nr 47/2017)
• Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19-09-2017 r. (raport nr 46/2017)
• Rezygnacja Członka Zarządu (raport nr 45/2017)
• DM BDM rekomenduje Erbud
• Uchwała Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) w sprawie emisji obligacji serii C. (raport nr 44/2017)
• Raport półroczny ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Informacja o zamierzonym przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie. (raport nr 42/2017)
R E K L A M A