#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DI BRE przecenia Erbud
31.03.2009 17:28
Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 25 marca, obniżyli cenę docelową akcji Erbudu do 26,7 zł z 31,9 zł poprzednio, podtrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj".

W momencie sporządzania raportu cena akcji Erbudu wynosiła 22 zł. We wtorek na zamknięciu sesji kurs Erbudu wynosił 22,69 zł.

"Mimo obaw dotyczących nowych zleceń sądzimy, że spółka nie powinna mieć problemów ze zrealizowaniem prognoz na rok 2009 i 2010. Sądzimy, że wzrost konkurencji na rynku nie jest wystarczającym czynnikiem, który wpłynąłby na spadek marż netto Erbudu poniżej 2,5 proc. netto. Uważamy, że czynnikiem, który mógłby wpłynąć na znaczny spadek marż, byłby istotny wzrost kosztów w budownictwie, to zaś może naszym zdaniem nastąpić dopiero w 2011 r." - napisano w raporcie.  

"Obniżamy nasze prognozy dla spółki na lata kolejne, co wynika w części także ze zmiany wyceny działalności deweloperskiej. W modelu uwzględniamy jedynie przychody i zyski z bieżących projektów, przyszłą działalność deweloperską zaś wyceniamy na podstawie wartości likwidacyjnej gruntów" - dodano.

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że brak rozpoczęcia nowych projektów deweloperskich (taki scenariusz rozpatrują w raporcie) implikuje zgodnie z ich modelem wzrost gotówki netto na rachunkach spółki do 113,5 mln zł na koniec 2009 r.(INTERIA.PL/PAP)

Więcej o: Akcji analitycy bre
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów. (raport nr 27/2018)
• Dywidenda za rok obrotowy 2017. (raport nr 26/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję. (raport nr 25/2018)
• Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) ? GWI GmbH. (raport nr 23/2018)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji. (raport nr 22/2018)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) ? Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A