#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DI BRE przecenia Erbud
31.03.2009 17:28
Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 25 marca, obniżyli cenę docelową akcji Erbudu do 26,7 zł z 31,9 zł poprzednio, podtrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj".

W momencie sporządzania raportu cena akcji Erbudu wynosiła 22 zł. We wtorek na zamknięciu sesji kurs Erbudu wynosił 22,69 zł.

"Mimo obaw dotyczących nowych zleceń sądzimy, że spółka nie powinna mieć problemów ze zrealizowaniem prognoz na rok 2009 i 2010. Sądzimy, że wzrost konkurencji na rynku nie jest wystarczającym czynnikiem, który wpłynąłby na spadek marż netto Erbudu poniżej 2,5 proc. netto. Uważamy, że czynnikiem, który mógłby wpłynąć na znaczny spadek marż, byłby istotny wzrost kosztów w budownictwie, to zaś może naszym zdaniem nastąpić dopiero w 2011 r." - napisano w raporcie.  

"Obniżamy nasze prognozy dla spółki na lata kolejne, co wynika w części także ze zmiany wyceny działalności deweloperskiej. W modelu uwzględniamy jedynie przychody i zyski z bieżących projektów, przyszłą działalność deweloperską zaś wyceniamy na podstawie wartości likwidacyjnej gruntów" - dodano.

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że brak rozpoczęcia nowych projektów deweloperskich (taki scenariusz rozpatrują w raporcie) implikuje zgodnie z ich modelem wzrost gotówki netto na rachunkach spółki do 113,5 mln zł na koniec 2009 r.(INTERIA.PL/PAP)

Więcej o: Akcji analitycy bre
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki ERBUD S.A. (raport nr 1/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na budowę ETAPU II ,,ZAJEZDNIA POZNAŃ" ( budynek nr 3) zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowany w Poznaniu o wartości 39,5 mln zł. (raport nr 64/2017)
• Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie ?Centrum Praskie Koneser? w Warszawie. (raport nr 63/2017)
• Ziszczenie się warunku wejścia w życie umowy na roboty budowlane ? budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I - otrzymanie Polecenia Rozpoczęcia Robót. (raport nr 62/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł ? Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybniciej - PIERWSZA FAZA REALIZACJI / ETAP I (raport nr 61/2017)
• Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane z dnia 22 czerwca 2016 roku podnoszącego wartość umowy do łącznej kwoty 37,8 mln zł. (raport nr 60/2017)
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
R E K L A M A