#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DI BRE przecenia Erbud
31.03.2009 17:28
Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 25 marca, obniżyli cenę docelową akcji Erbudu do 26,7 zł z 31,9 zł poprzednio, podtrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj".

W momencie sporządzania raportu cena akcji Erbudu wynosiła 22 zł. We wtorek na zamknięciu sesji kurs Erbudu wynosił 22,69 zł.

"Mimo obaw dotyczących nowych zleceń sądzimy, że spółka nie powinna mieć problemów ze zrealizowaniem prognoz na rok 2009 i 2010. Sądzimy, że wzrost konkurencji na rynku nie jest wystarczającym czynnikiem, który wpłynąłby na spadek marż netto Erbudu poniżej 2,5 proc. netto. Uważamy, że czynnikiem, który mógłby wpłynąć na znaczny spadek marż, byłby istotny wzrost kosztów w budownictwie, to zaś może naszym zdaniem nastąpić dopiero w 2011 r." - napisano w raporcie.  

"Obniżamy nasze prognozy dla spółki na lata kolejne, co wynika w części także ze zmiany wyceny działalności deweloperskiej. W modelu uwzględniamy jedynie przychody i zyski z bieżących projektów, przyszłą działalność deweloperską zaś wyceniamy na podstawie wartości likwidacyjnej gruntów" - dodano.

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że brak rozpoczęcia nowych projektów deweloperskich (taki scenariusz rozpatrują w raporcie) implikuje zgodnie z ich modelem wzrost gotówki netto na rachunkach spółki do 113,5 mln zł na koniec 2009 r.(INTERIA.PL/PAP)

Więcej o: Akcji analitycy bre
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba ?Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci?,- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia ?Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet? o wartości 29,66 mln zł. (raport nr 57/2017)
• Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy: Konsorcjum Erbud SA (Lider); Erbud Industry Sp. z o.o. (partner) i Fortum Power and Heat Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo (Partner) (zwani łącznie "Wykonawcą") i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław ("Zamawiajacym") o wartości 49,78 mln zł, w tym dla ERBUD S.A. i ERBUD Industry Sp. z o.o. (podmiot zależny od ERBUD S.A. w 100%) ? 40,2 mln zł (raport nr 56/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach" ? o wartości 25,2 mln zł. (raport nr 55/2017)
• Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Umowy Spółki Erbud S.A. (raport nr 54/2017)
• Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę zarządzającą. (raport nr 53/2017)
• Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo ? hotelowego ?Seaside Park? w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN.Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN. (raport nr 52/2017)
R E K L A M A