#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): NWZA Erbudu zmieniło uchwałę w sprawie dywidendy
11.08.2010 17:08
- NWZA Erbudu w związku z błędem formalnym w uchwale WZA z 29 czerwca dotyczącym obliczenia kwoty zysku spółki przeznaczonego do podziału, zmieniło jej treść. Według podjętej w środę uchwały Erbud przeznaczy na dywidendę 6,27 mln zł co daje 0,50 zł na akcję - podała spółka komunikacie.

Dywidenda Erbudu wypłacona będzie w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 0,47 zł na akcję wypłacona została 30 lipca, a druga transza w wysokości 0,03 zł na akcję będzie wypłacona 9 września.

Na WZA 29 czerwca akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie 6 mln zł w formie dywidendy, co dawało 0,4787 zł na akcję. Kwota wskazana w czerwcowej uchwale nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,4787 zł, a system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku. 

Ubiegłoroczny zysk netto Erbudu wyniósł 39,5 mln zł, z czego 32,7 mln zł trafiło na kapitał zapasowy, a 524,9 tys. zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.(INTERIA.PL/PAP)

Więcej o: dywidenda
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Akcjonariusze powyżej 5% obecni na WZA Erbud S.A. w dniu 2017-09-19 (raport nr 49/2017)
• Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. (raport nr 48/2017)
• Informacja o zmianie Statutu Spółki Erbud S.A (raport nr 47/2017)
• Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19-09-2017 r. (raport nr 46/2017)
• Rezygnacja Członka Zarządu (raport nr 45/2017)
• DM BDM rekomenduje Erbud
• Uchwała Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) w sprawie emisji obligacji serii C. (raport nr 44/2017)
• Raport półroczny ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Informacja o zamierzonym przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie. (raport nr 42/2017)
R E K L A M A