#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   Informacje

BGZBNPP (BGZ): BGŻ chce utrzymywać współczynnik wypłacalności
13.07.2011 14:25
BGŻ chce utrzymywać współczynnik wypłacalności powyżej 10 proc. Bank obecnie nie potrzebuje wsparcia od akcjonariuszy, ale w perspektywie 2012 roku być może pojawić się taka potrzeba - poinformował PAP Jacek Bartkiewicz, prezes banku.

"Nie chcemy, by współczynnik wypłacalności spadł poniżej 10 proc. Obecnie nie potrzebujemy wsparcia ze strony naszych akcjonariuszy, ale w perspektywie 2012 roku być może pojawi się taka potrzeba. Nasze kapitały są kapitałami pierwszej kategorii, więc jest miejsce na przykład na zobowiązanie podporządkowane" - powiedział w środę PAP Bartkiewicz.  

Współczynnik wypłacalności banku za 2010 rok wynosił 11,1 proc. W 2010 roku zysk netto banku wyniósł 112,3 mln zł, czyli był o 11,6 proc. wyższy niż w 2009 roku. Wskaźnik koszty/dochody w pierwszym kwartale 2011 r. wyniósł 77,5 proc. w porównaniu z 84,4 proc. w pierwszym kwartale 2010 r. Z kolei w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 75,2 proc., a w 2009 roku 77 proc. "Obecny wskaźnik jest zgodny z naszym planem. Naszą ambicją jest, by w perspektywie 3-5 lat, wskaźnik C/I był w okolicach 60 proc." - powiedział Bartkiewicz. "Nie sądzę jednak, żeby w 2011 roku udało się poprawić wskaźnik, bowiem realizujemy duże inwestycje. Od 2012-2013 będziemy zmniejszali skalę inwestycji nowych i będzie widać efekty przeprowadzonych wcześniej inwestycji" - dodał. Ogólne koszty administracyjne BGŻ wzrosły w I kw. rok do roku o 16 proc., co związane było m.in. z dalszym rozwojem placówek. Prezes poinformował, że z planu otworzenia 50 placówek w 2011 roku, do tej pory BGŻ otworzył 25 placówek. W ciągu ostatnich pięciu lat depozyty w banku rosły średnio o 10 proc. rocznie, natomiast kredyty o 21 proc. "Chcemy, by wskaźnik kredytów do depozytów w banku, który obecnie nie przekracza 100 proc., w przyszłości utrzymywał się w przedziale 90-110 proc. Chcemy, by w kolejnych latach kredyty i depozyty rosły w zbliżonym tempie. Mamy możliwość korzystania z dodatkowych źródeł finansowania m.in. z pożyczek od EBOR-u na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw czy linii kredytowej od Rabobanku" - powiedział PAP Bartkiewicz. "Musimy dbać o finansowanie, stosunek kredytów do depozytów sektora rolnego jest powyżej 300 proc., więc musimy szukać finansowania gdzie indziej, stąd też między innymi pomysł utworzenia banku internetowego" - dodał. Prezes poinformował, że bank internetowy uruchomiony będzie w okolicach IV kwartału. "Oferta banku internetowego będzie skierowana główne na rynek największych aglomeracji, bo tam jest największa nadwyżka depozytowa i tam chcemy umacniać naszą pozycję. Tym kanałem internetowym będziemy chcieli powalczyć o depozyty" - powiedział Bartkiewicz. "Nowy projekt będzie istotnym motorem wzrostu bazy depozytowej i liczby klientów banku" - dodał, nie podając szczegółów. Pod koniec 2010 roku w portfelu kredytowym banku klienci instytucjonalni mieli ok. 61,6-proc. udział, w tym klienci z sektora rolno-spożywczego 38,5 proc., a klienci detaliczni 38,4 proc. "Chcemy być bankiem zbilansowanym. Chcemy rozwijać się w segmencie detalicznym i instytucjonalnym, przy czym naszym założeniem jest oczywiście utrzymanie pozycji lidera w finansowaniu rolnictwa" - powiedział Bartkiewicz. Pod koniec I kw. 2011 r. portfel kredytowy banku wynosił blisko 20 mld zł, czyli był o 9 proc. większy niż rok wcześniej. "I kwartał pokazał, że dynamika inwestycji w sektorze rolno-spożywczym była wyższa niż w pozostałych sektorach. MSP i mikroprzedsiębiorstwa wzrosły w tempie dwucyfrowym, słabo jednak było w korporacjach, gdzie kredyty spadły o 3 proc." - powiedział Bartkiewicz. Prezes spodziewa się, że w II kwartale w ujęciu kwartalnym wzrosną kredyty korporacyjne banku. "Wśród firm inwestycje zaczęły lekko rosnąć, a w rolnictwie inwestycje trwają, grupy producenckie nadal inwestują, niektóre z nich korzystają ze środków unijnych, a przy okazji z prefinansowania ze strony naszego banku. Dynamika kredytów preferencyjnych jest bardzo dobra - rolnictwo bardziej intensywnie inwestuje niż gospodarka nierolnicza" - powiedział Bartkiewicz. "Widać na rynku ożywienie, spodziewam się, że w II kwartale dynamika kredytów korporacyjnych w ujęciu kwartalnym będzie pozytywna" - dodał. Prezes poinformował, że poprawia się jakość portfela detalicznego banku. "Portfel detaliczny zachowuje się istotnie lepiej niż w 2010 roku, zaostrzyliśmy kryteria udzielania kredytów, zaostrzyliśmy politykę wobec niesolidnych lokalnych pośredników" - powiedział Bartkiewicz. Na koniec marca 2011 r. udział należności, które utraciły wartość, w portfelu kredytowym banku wyniósł 6,5 proc., podczas gdy rok wcześniej 6,2 proc.(PAP)

Więcej o: Ale potrzeba bank PAP chcę Jacek Bartkiewicz BGŻ S.A.
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BGZ: inne informacje
• Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (raport nr 14/2018)
• Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych (raport nr 13/2018)
• Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 12/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
•  Raport roczny BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.
• Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 (raport nr 11/2018)
• Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (raport nr 10/2018)
• Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zamiar nowej emisji akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (raport nr 9/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku (raport nr 8/2018)
R E K L A M A