#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DI BRE obniżył cenę docelową dla Erbudu do 29,8 zł
24.08.2011 17:40
Analitycy DI BRE, w raporcie z 18 sierpnia, obniżyli cenę docelową dla akcji Erbudu do 29,8 zł z 37,6 zł poprzednio. Podtrzymali jednocześnie rekomendację "kupuj" dla spółki.

W dniu wydania rekomendacji za akcje Erbudu płacono 17,4 zł, a w środę ok. 16:40 kurs spółki wynosił 15,33 zł.

Analitycy DI BRE napisali w raporcie, iż Erbud w II kwartale może rozczarować. Możliwa jest strata netto podobna do tej z I kwartału, która wyniosła 14,2 mln zł. 

"Spodziewamy się, że po raz kolejny dadzą o sobie znać rezerwy, związane głównie z realizacją kontraktów budowlanych, pozyskanych w warunkach dużej konkurencji. Nie wykluczamy też typowych zdarzeń jednorazowych, takich jak odpis wartości aktywów" - napisano w raporcie.

Zdaniem analityków, może to negatywnie odbić się na zaufaniu do spółki, niemniej jednak wycena Erbudu jest obecnie najniższa w historii. Pomimo, że obniżyli oni prognozy dla spółki, uważają ją za atrakcyjną inwestycję.

"Obniżamy prognozy na lata 2011-2012 na poziomie rentowności (marża EBIT budownictwa w 2012 roku = 2,5 proc.), dynamiki przychodów, długości cyklów obrotu kapitału pracującego. Mimo to, wycena Erbudu nadal prezentuje się atrakcyjnie (P/E 2012 = 6,4, EV/S 2011 = 0,18, P/BV 2011 = 0,88). Nie przewidujemy strat w kolejnych kwartałach - spodziewamy się około 10 mln zł zysku netto kolejno w III i IV kw. 2011" - dodano.(PAP)

Więcej o: Akcji obniz bre
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów. (raport nr 27/2018)
• Dywidenda za rok obrotowy 2017. (raport nr 26/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję. (raport nr 25/2018)
• Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) ? GWI GmbH. (raport nr 23/2018)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji. (raport nr 22/2018)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) ? Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A