#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

ENEA (ENA): Enea, numer trzy wśród polskich spółek energetycznych
04.12.2012 10:12
Wydaliśmy notę analityczną dla spółki Enea S.A. W wyniku pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej oraz spadku cen energii, oczekujemy osiągnięcia słabszych wyników w 2013 r przez spółkę.

W przyszłym roku prognozujemy osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 10.139,0 mln PLN (+1,9% r/r), zysku operacyjnego na poziomie 631,7 mln PLN (-19,7% r/r) oraz EBITDA na poziomie 1.429,0 mln PLN (-9,4% r/r).

Enea, będąca numerem trzy wśród polskich spółek energetycznych realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny, mający pochłonąć 18,7 mld PLN do 2020 r. Najważniejszą obecnie realizowaną inwestycją jest budowa bloku węglowego w Kozienicach o mocy brutto 1075 MWe, której koszt wyniesie ok. 5,3 mld PLN. Terminem oddania do użytku jest 2017 r.  Zainstalowana moc elektryczna w poznańskiej grupie wynosi 3.189 MW (w tym 118 MW w odnawialnych źródłach energii). Celem grupy do 2020 r. jest posiadanie w swoim portfolio ok. 250-350 MW mocy w elektrowniach wiatrowych oraz 40-60 MW w biogazowniach. Konieczne będzie też poniesienie dużych nakładów na segment dystrybucji energii elektrycznej. Sfinansowanie tych inwestycji będzie wymagało udziału kapitału obcego, spółka zamierza wyemitować 10-letnie obligacje w kwocie 4 mld PLN oraz zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na łączną kwotę prawie 2 mld PLN. Rozważana jest też emisja euroobligacji na kwotę minimum 300 mld EUR.(INTERIA.PL)

Więcej o: R. spółki energetyczne
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
• Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (raport nr 41/2018)
• Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 40/2018)
• CBA zatrzymało dwóch b. wiceprezesów firmy Enea SA
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku (raport nr 39/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku (raport nr 38/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku (raport nr 37/2018)
R E K L A M A