#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

GETIN (GTN): Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (raport nr 13/2013)
17.04.2013 20:45


Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 17 kwietnia 2013 roku, powołało, począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 roku, na nową dwuletnią, wspólną kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Leszka Czarneckiego, Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Marka Grzegorzewicza, Pana Andrzeja Błażejewskiego oraz Pana Longina Kulę.  Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:Leszek Czarnecki

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

? Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

? Idea Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

? T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),

? LC Corp Sky Tower sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),

? LC Corp S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

? M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,

? Open Finance S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

? Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),

? Fundacja St Antony's College Oxford - Noble Foundation (Przewodniczący).Remigiusz Baliński

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

? W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.

?W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.

? W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).

? W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

? Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu,

? Prezesa Zarządu RB Finance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu,

? Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,

? Prezesa Zarządu JP Investment sp. z o.o. w Warszawie,

? Prezesa Zarządu Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu,

? Prezes Zarządu Silver Coin sp. z o.o. we Wrocławiu,

? Prezes Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu,

? Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

? Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

? Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

? Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

? Home Broker Nieruchomości S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

? Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),

? Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),

? Noble Securities S.A. w Krakowie (Wiceprzewodniczący),

? Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

? Idea Expert S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),

? Carcade OOO w Kaliningradzie, Rosja (Wiceprzewodniczący),

? BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A. w Warszawie,

? GetBack S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),

? Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,

? Idea Money S.A. w Warszawie,

? TAX Care S.A. w Warszawie,

? LC Corp Sky Tower sp. z o.o. we Wrocławiu,

? LC Corp S.A. we Wrocławiu.Marek Grzegorzewicz

Marek Grzegorzewicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College ? studia MBA (2001 r.).

? W latach 1984?1991 był zatrudniony jako Dyrektor sprzedaży w Diora S.A.

? W latach 1992?1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie Inter Ams Sp. z o.o.

? W latach 1993?1994 pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego.

? W latach 1994?2001 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Cadbury Poland S.A., a w latach 1998?2001 był Dyrektorem Zarządzającym na Region Europy Środkowej.

? Od stycznia 2003 r. do czerwca 2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, a od grudnia 2005 do lipca 2006 Prezesa Zarządu Tele Video Media sp z o.o. Ponadto, od lipca 2003 r. do września 2003 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Carcade sp. z o.o.

? Od maja 2003 r. do stycznia 2004 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Marek Grzegorzewicz jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

? Idea Bank S.A. w Warszawie,

? Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Marek Grzegorzewicz prowadzi firmę specjalizującą się w doradztwie strategicznym oraz transakcjach fuzji i przejęć. Jest też członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. oraz pełni funkcję Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii we Wrocławiu.Longin Kula

Longin Kula jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ? Wydziału Finansów i Rachunkowości (1958 rok). Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, obecnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest też absolwentem Studium Podyplomowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ? Wydziału Organizacji i Zarządzania (1972 r.).

Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "Herbapol? na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego.

? W latach 1964?1967 pracował w Zakładach Elektronicznych "Elwro" we Wrocławiu na stanowisku zastępcy Głównego księgowego.

? W latach 1967-1970 pracował jako Główny księgowy w Zakładach Elektronicznych "Elwro? we Wrocławiu.

? W latach 1970 ? 1985 był zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładach Elektronicznych "Elwro? we Wrocławiu.

? W latach 1985 ? 1988 pracował jako zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Główny Księgowy w Zakładach Elektronicznych "Elwro? we Wrocławiu.

? W latach 1988 ? 1991 był kierownikiem Delegatury "Elwro? w Bratysławie.

? W latach 1991 ? 1992 pełnił funkcję Głównego ekonomisty w Zakładach Elektronicznych "Elwro? we Wrocławiu.

? W latach 1991 - 1992 był Głównym księgowym w Europejskim Funduszu Leasingowym we Wrocławiu.

? W latach 1994 - 2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego.

? Od roku 2000 pracuje jako Doradca do spraw finansowo-księgowych w RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

? Od 2009 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

? W latach 2009 - 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.Andrzej Błażejewski

Andrzej Błażejewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1974 r.) oraz Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od 1985 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

? W latach 1974 ? 1978 pracował w Predom-Polar we Wrocławiu.

? W latach 1979 ? 1982 pracował w Pafawag Wrocław oraz WPB Wrocław.

? W latach 1982 ? 1984 był Głównym księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna.

? W latach 1985 ? 1988 pracował jako Główny księgowy/Główny ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania SP we Wrocławiu.

? W latach 1988 ? 1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN? sp. z o.o. we Wrocławiu.

? W latach 1989 ? 1990 był Głównym księgowym i Dyrektorem w "TAN? sp. z o.o. we Wrocławiu.

? W latach 1990 ? 1995 był Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord`ab? sp. z o.o. we Wrocławiu.

? W latach 1995 - 1999 pełnił rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord`ab? sp. z o.o. we Wrocławiu.

? W latach 2000 ? 2002 był Wiceprezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord`ab? sp. z o.o. we Wrocławiu.

Andrzej Błażejewski jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej L.C. Corp S.A. Andrzej Błażejewski obecnie jest współwłaścicielem firmy Biegli Rewidenci Accord´ab sp. z o.o we Wrocławiu oraz współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-17Rafał JuszczakPrezes Zarządu
2013-04-17Radosław BonieckiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

Więcej o: nowym członek rady nadzorczej powołanie
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GTN: inne informacje
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r. (raport nr 16/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r. (raport nr 15/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. (raport nr 14/2018)
• Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję (raport nr 13/2018)
• Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta (raport nr 12/2018)
• Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta (raport nr 11/2018)
• Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A. (raport nr 10/2018)
• Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A. (raport nr 9/2018)
• Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (raport nr 8/2018)
R E K L A M A