#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

ENEA (ENA): DM PKO BP rekomenduje ENEE
22.05.2013 13:43
Wydajemy rekomendację trzymaj dla akcji ENEA z ceną docelową na poziomie 14,20 PLN. Oczekiwana przez nas stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidendy wynosi 5%.

Ze względu na wysokie dynamiki zysku w segmentach dystrybucji i sprzedaży ENEA zanotuje w tym roku wg naszych prognoz wzrost zysku operacyjnego. W Spółce do tej pory nie było prowadzonych większych programów dobrowolnych odejść poza segmentem dystrybucji, gdzie objęły ponad 200 osób. Oczekujemy, że Spółka uruchomi podobne programy w segmencie wytwarzania.  Dodatkowe oszczędności pozwoliłyby zmniejszyć efekt niższych przychodów finansowych ze względu na zadłużania się Spółki w związku z realizacją inwestycji w Kozienicach. ¨ W przypadku ENEI oczekujemy wysokiej kontrybucji w tym roku segmentu dystrybucji oraz segmentu sprzedaży. Spadki marży w segmencie wytwarzania będą złagodzone przez niższe ceny węgla oraz efekt niskiej bazy w postaci księgowania odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupu EC Białystok w 2012r. ¨ ENEA zapewniła sobie długoterminowe finansowanie dla swojej największej inwestycji jaką jest budowa nowego bloku w Kozienicach.Zapewnia to spółce większe bezpieczeństwo planowania przepływów pieniężnych i umożliwia utrzymanie wypłaty dywidendy na dotychczasowym poziomie. ¨ ENEA do tej pory miała istotne nadwyżki gotówkowe, które na koniec 2012r. Wynosiły ok. 1,5 mld PLN netto. Ze względu na rozpoczęcie inwestycji w Kozienicach już w następnym roku Spółka zacznie się zadłużać i wykaże dług netto. Zniknie dotychczasowe źródło przychodów finansowych. Z tego punktu widzenia bardzo istotne jest wprowadzenie programów poprawy efektywności w segmencie wytwarzania.¨ Obecne wyceny Spółki mogą ponownie przyciągać uwagę do prywatyzacji Spółki, ale decyzji właścicielskich można się spodziewać naszym zdaniem dopiero po wprowadzeniu systemowych rozwiązań na rynku wytwarzania.(DM PKO BP S.A.)

Więcej o: DM PKO BP
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
• Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (raport nr 41/2018)
• Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 40/2018)
• CBA zatrzymało dwóch b. wiceprezesów firmy Enea SA
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku (raport nr 39/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku (raport nr 38/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku (raport nr 37/2018)
R E K L A M A