#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Noble Securities rekomenduje Erbudu
06.08.2013 14:40
Noble Securities w raporcie z 29 lipca wydał rekomendację "trzymaj" dla Erbudu, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 22,12 zł.

Pierwsze półrocze 2013 roku zapowiada się w Erbudzie słabo, głównie za sprawą długiej zimy, dużej sezonowością w przejętej spółce Engorem oraz braku zleceń w obszarze inżynieryjno-drogowym. Liczymy jednak, że w drugim półroczu uda się nadrobić wyniki i co najmniej utrzymać wynik z 2012 roku. Jednak z uwagi na rosnącą konkurencję w sektorze nie widzimy w chwili obecnej szans na poprawę w 2014 roku kształtującej się na bardzo niskich poziomach marży w budownictwie kubaturowym. Bazując na naszych prognozach wyceniamy spółkę na 22,12 zł i widząc 9% potencjał wzrostu kursu wydajemy rekomendację TRZYMAJ. Słaba pierwsza połowa roku i szansa na poprawę w drugiej  

Szacujemy, że po słabym pierwszym kwartale 2013 roku, również drugi nie przyniesie znaczącej poprawy. Z pozytywnych elementów z 1Q2013 należy wskazać, że mimo spadku przychodów w segmencie budownictwa kubaturowego, rentowność wzrosła, co pozwoliło zrekompensować straty wygenerowane w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego (PBDI) oraz energetycznego (Engorem). Wzrost marży był skutkiem zakończenia kilku kontraktów i rozwiązania rezerw z nim związanych, dlatego nie można oczekiwać, że taka wysoka rentowność utrzyma się w kolejnych kwartałach.

Dodatkowo problemy z zapełnieniem portfela zleceń kontraktami drogowymi mogą skłaniać firmy budowlane do wzmożonej walki cenowej w obszarze budownictwa kubaturowego. Akwizycje i dywersyfikacja działalności Szanse rozwoju spółka upatruje w dywersyfikacji działalności w kierunku budownictwa energetycznego. Miało temu posłużyć m.in. przejęcie spółki Engorem od Dalkia Łódź. Zarząd zapowiada, że szuka kolejnych spółek do przejęcia, ale nie zakładamy nowych akwizycji w naszych prognozach.

Portfel zleceń w tym obszarze rośnie i przekracza już 10% prognozowanych przychodów spółki w 2013 roku. Gorzej wygląda sytuacja w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego, które w ostatnich latach skoncentrowane było wokół budowy farm wiatrowych. Brak nowej ustawy o OZE ogranicza inwestycje w tym obszarze.

Dobra sytuacja bilansowa Mocną stroną spółki jest stabilna sytuacja bilansowa. Zadłużenie netto po 1Q2013 wyniosło 10,5 mln zł. Spółka prowadzi politykę nieangażowania się w duże kontrakty przekraczające 20% rocznych przychodów oraz trwające dłużej niż 24 miesiące, co zmniejsza ryzyko niekorzystnych zmian cen materiałów i podwykonawców. W 2010 spółka wypłaciła dywidendę i zarząd jest skłonny rekomendować kolejne wypłaty dywidendy, jeśli wyniki finansowe będą na odpowiednim poziomie.

Paradoksalnie słaba sytuacja na rynku budowlanym pozwala na wydłużanie terminów płatności podwykonawcom, co poprawia rotację gotówki u generalnych wykonawców. Ryzyka dla naszej wyceny i rekomendacji Wśród głównych ryzyk, jakie widzimy dla naszych prognoz i rekomendacji jest zwiększająca się presja na marże w obszarze budownictwa kubaturowego.

Drugim jest zakończona już z technicznego punktu widzenia sprawa budowy części lotniczej lotniska Warszawa/Modlin, która może wrócić na wokandę, gdy Port Lotniczy upomni się o utracone korzyści w wyniku ponad półrocznego opóźnienia. Mimo, iż ostatecznie nie musi się to wiązać z wypływem środków ze spółki, to jednak może ponownie spowodować szum medialny wokół Erbudu. Wartość akcji Erbud SA oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (19,56 zł) oraz porównawczą (21,47 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9-miesięczną cenę docelową równą 22,12 zł.(Noble Securities S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba ?Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci?,- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia ?Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet? o wartości 29,66 mln zł. (raport nr 57/2017)
• Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy: Konsorcjum Erbud SA (Lider); Erbud Industry Sp. z o.o. (partner) i Fortum Power and Heat Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo (Partner) (zwani łącznie "Wykonawcą") i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław ("Zamawiajacym") o wartości 49,78 mln zł, w tym dla ERBUD S.A. i ERBUD Industry Sp. z o.o. (podmiot zależny od ERBUD S.A. w 100%) ? 40,2 mln zł (raport nr 56/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach" ? o wartości 25,2 mln zł. (raport nr 55/2017)
• Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Umowy Spółki Erbud S.A. (raport nr 54/2017)
• Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę zarządzającą. (raport nr 53/2017)
• Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo ? hotelowego ?Seaside Park? w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN.Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN. (raport nr 52/2017)
R E K L A M A