#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Noble Securities rekomenduje Erbudu
06.08.2013 14:40
Noble Securities w raporcie z 29 lipca wydał rekomendację "trzymaj" dla Erbudu, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 22,12 zł.

Pierwsze półrocze 2013 roku zapowiada się w Erbudzie słabo, głównie za sprawą długiej zimy, dużej sezonowością w przejętej spółce Engorem oraz braku zleceń w obszarze inżynieryjno-drogowym. Liczymy jednak, że w drugim półroczu uda się nadrobić wyniki i co najmniej utrzymać wynik z 2012 roku. Jednak z uwagi na rosnącą konkurencję w sektorze nie widzimy w chwili obecnej szans na poprawę w 2014 roku kształtującej się na bardzo niskich poziomach marży w budownictwie kubaturowym. Bazując na naszych prognozach wyceniamy spółkę na 22,12 zł i widząc 9% potencjał wzrostu kursu wydajemy rekomendację TRZYMAJ. Słaba pierwsza połowa roku i szansa na poprawę w drugiej  

Szacujemy, że po słabym pierwszym kwartale 2013 roku, również drugi nie przyniesie znaczącej poprawy. Z pozytywnych elementów z 1Q2013 należy wskazać, że mimo spadku przychodów w segmencie budownictwa kubaturowego, rentowność wzrosła, co pozwoliło zrekompensować straty wygenerowane w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego (PBDI) oraz energetycznego (Engorem). Wzrost marży był skutkiem zakończenia kilku kontraktów i rozwiązania rezerw z nim związanych, dlatego nie można oczekiwać, że taka wysoka rentowność utrzyma się w kolejnych kwartałach.

Dodatkowo problemy z zapełnieniem portfela zleceń kontraktami drogowymi mogą skłaniać firmy budowlane do wzmożonej walki cenowej w obszarze budownictwa kubaturowego. Akwizycje i dywersyfikacja działalności Szanse rozwoju spółka upatruje w dywersyfikacji działalności w kierunku budownictwa energetycznego. Miało temu posłużyć m.in. przejęcie spółki Engorem od Dalkia Łódź. Zarząd zapowiada, że szuka kolejnych spółek do przejęcia, ale nie zakładamy nowych akwizycji w naszych prognozach.

Portfel zleceń w tym obszarze rośnie i przekracza już 10% prognozowanych przychodów spółki w 2013 roku. Gorzej wygląda sytuacja w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego, które w ostatnich latach skoncentrowane było wokół budowy farm wiatrowych. Brak nowej ustawy o OZE ogranicza inwestycje w tym obszarze.

Dobra sytuacja bilansowa Mocną stroną spółki jest stabilna sytuacja bilansowa. Zadłużenie netto po 1Q2013 wyniosło 10,5 mln zł. Spółka prowadzi politykę nieangażowania się w duże kontrakty przekraczające 20% rocznych przychodów oraz trwające dłużej niż 24 miesiące, co zmniejsza ryzyko niekorzystnych zmian cen materiałów i podwykonawców. W 2010 spółka wypłaciła dywidendę i zarząd jest skłonny rekomendować kolejne wypłaty dywidendy, jeśli wyniki finansowe będą na odpowiednim poziomie.

Paradoksalnie słaba sytuacja na rynku budowlanym pozwala na wydłużanie terminów płatności podwykonawcom, co poprawia rotację gotówki u generalnych wykonawców. Ryzyka dla naszej wyceny i rekomendacji Wśród głównych ryzyk, jakie widzimy dla naszych prognoz i rekomendacji jest zwiększająca się presja na marże w obszarze budownictwa kubaturowego.

Drugim jest zakończona już z technicznego punktu widzenia sprawa budowy części lotniczej lotniska Warszawa/Modlin, która może wrócić na wokandę, gdy Port Lotniczy upomni się o utracone korzyści w wyniku ponad półrocznego opóźnienia. Mimo, iż ostatecznie nie musi się to wiązać z wypływem środków ze spółki, to jednak może ponownie spowodować szum medialny wokół Erbudu. Wartość akcji Erbud SA oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (19,56 zł) oraz porównawczą (21,47 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9-miesięczną cenę docelową równą 22,12 zł.(Noble Securities S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów. (raport nr 27/2018)
• Dywidenda za rok obrotowy 2017. (raport nr 26/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję. (raport nr 25/2018)
• Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) ? GWI GmbH. (raport nr 23/2018)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji. (raport nr 22/2018)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) ? Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A