#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto trzymać oszczędności w walutach?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): Noble Securities rekomenduje Erbudu
06.08.2013 14:40
Noble Securities w raporcie z 29 lipca wydał rekomendację "trzymaj" dla Erbudu, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 22,12 zł.

Pierwsze półrocze 2013 roku zapowiada się w Erbudzie słabo, głównie za sprawą długiej zimy, dużej sezonowością w przejętej spółce Engorem oraz braku zleceń w obszarze inżynieryjno-drogowym. Liczymy jednak, że w drugim półroczu uda się nadrobić wyniki i co najmniej utrzymać wynik z 2012 roku. Jednak z uwagi na rosnącą konkurencję w sektorze nie widzimy w chwili obecnej szans na poprawę w 2014 roku kształtującej się na bardzo niskich poziomach marży w budownictwie kubaturowym. Bazując na naszych prognozach wyceniamy spółkę na 22,12 zł i widząc 9% potencjał wzrostu kursu wydajemy rekomendację TRZYMAJ. Słaba pierwsza połowa roku i szansa na poprawę w drugiej  

Szacujemy, że po słabym pierwszym kwartale 2013 roku, również drugi nie przyniesie znaczącej poprawy. Z pozytywnych elementów z 1Q2013 należy wskazać, że mimo spadku przychodów w segmencie budownictwa kubaturowego, rentowność wzrosła, co pozwoliło zrekompensować straty wygenerowane w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego (PBDI) oraz energetycznego (Engorem). Wzrost marży był skutkiem zakończenia kilku kontraktów i rozwiązania rezerw z nim związanych, dlatego nie można oczekiwać, że taka wysoka rentowność utrzyma się w kolejnych kwartałach.

Dodatkowo problemy z zapełnieniem portfela zleceń kontraktami drogowymi mogą skłaniać firmy budowlane do wzmożonej walki cenowej w obszarze budownictwa kubaturowego. Akwizycje i dywersyfikacja działalności Szanse rozwoju spółka upatruje w dywersyfikacji działalności w kierunku budownictwa energetycznego. Miało temu posłużyć m.in. przejęcie spółki Engorem od Dalkia Łódź. Zarząd zapowiada, że szuka kolejnych spółek do przejęcia, ale nie zakładamy nowych akwizycji w naszych prognozach.

Portfel zleceń w tym obszarze rośnie i przekracza już 10% prognozowanych przychodów spółki w 2013 roku. Gorzej wygląda sytuacja w obszarze budownictwa drogowo-inżynieryjnego, które w ostatnich latach skoncentrowane było wokół budowy farm wiatrowych. Brak nowej ustawy o OZE ogranicza inwestycje w tym obszarze.

Dobra sytuacja bilansowa Mocną stroną spółki jest stabilna sytuacja bilansowa. Zadłużenie netto po 1Q2013 wyniosło 10,5 mln zł. Spółka prowadzi politykę nieangażowania się w duże kontrakty przekraczające 20% rocznych przychodów oraz trwające dłużej niż 24 miesiące, co zmniejsza ryzyko niekorzystnych zmian cen materiałów i podwykonawców. W 2010 spółka wypłaciła dywidendę i zarząd jest skłonny rekomendować kolejne wypłaty dywidendy, jeśli wyniki finansowe będą na odpowiednim poziomie.

Paradoksalnie słaba sytuacja na rynku budowlanym pozwala na wydłużanie terminów płatności podwykonawcom, co poprawia rotację gotówki u generalnych wykonawców. Ryzyka dla naszej wyceny i rekomendacji Wśród głównych ryzyk, jakie widzimy dla naszych prognoz i rekomendacji jest zwiększająca się presja na marże w obszarze budownictwa kubaturowego.

Drugim jest zakończona już z technicznego punktu widzenia sprawa budowy części lotniczej lotniska Warszawa/Modlin, która może wrócić na wokandę, gdy Port Lotniczy upomni się o utracone korzyści w wyniku ponad półrocznego opóźnienia. Mimo, iż ostatecznie nie musi się to wiązać z wypływem środków ze spółki, to jednak może ponownie spowodować szum medialny wokół Erbudu. Wartość akcji Erbud SA oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (19,56 zł) oraz porównawczą (21,47 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9-miesięczną cenę docelową równą 22,12 zł.(Noble Securities S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Akcjonariusze powyżej 5% obecni na WZA Erbud S.A. w dniu 2017-09-19 (raport nr 49/2017)
• Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. (raport nr 48/2017)
• Informacja o zmianie Statutu Spółki Erbud S.A (raport nr 47/2017)
• Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19-09-2017 r. (raport nr 46/2017)
• Rezygnacja Członka Zarządu (raport nr 45/2017)
• DM BDM rekomenduje Erbud
• Uchwała Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) w sprawie emisji obligacji serii C. (raport nr 44/2017)
• Raport półroczny ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Informacja o zamierzonym przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie. (raport nr 42/2017)
R E K L A M A