#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz reformy gospodarcze rządu Donalda Tuska?
 
   Informacje

AMBRA (AMB): Skonsolidowany Raport roczny AMBRA S.A.
09.09.2013 00:21


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2012201120122011
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)424 552429 117101 853100 524
Zysk brutto ze sprzedaży140 660138 48133 74532 440
EBITDA42 34341 54010 1589 731
EBIT31 96830 9697 6697 255
Zysk netto21 08018 5215 0574 339
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej16 53116 0323 9663 756
Przepływy pieniężne netto razem8 464(137)2 031(32)
Aktywa trwałe190 342197 69643 96746 393
Aktywa obrotowe229 255241 44152 95656 659
Aktywa razem 419 597439 13796 923103 052
Zobowiązania długoterminowe29 73937 7656 8698 862
Zobowiązania krótkoterminowe 148 960167 25434 40839 250
Kapitał własny240 898234 11855 64554 941
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej212 385206 45449 05948 449
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8235 915
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,400,300,100,09
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6230672.zip
eko_6230672.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   23.09.2014 
JWC  - Pierwsze notowanie na rynku podstawowzm WGPW 34.786.163 praw do akcji serii C spółki J.W. Construction Holding S.A. pod nazwą skróconą "JWCONSTR-PDA" i oznaczeniem "JWCA"
NWR  - Ostatnie notowanie na rynku podstawowym WGPW 5.030.100.717 praw poboru akcji spółki New World Resources Plc (Londyn)
   24.09.2014 
POLWAX  - Koniec przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane od inwestorów instytucjonalnych, którzy brali udział w procesie budowy księgi popytu
Zamknięcie subskrypcji
Przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych

  AMB: inne informacje
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (raport nr 6/2014)
• AMBRA poprawia wyniki mimo słabszej dynamiki rynku wina
• Skonsolidowany Raport roczny AMBRA S.A.
•  Raport roczny AMBRA S.A.
• Informacja o powołaniu członków Zarządu AMBRA S.A. na nową kadencję. (raport nr 5/2014)
• Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015 (raport nr 4/2014)
• Korekta błędu pisarskiego w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 3/2013 za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 (raport nr 3/2014)
• AMBRA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013
• Aneks do umowy kredytowej (raport nr 2/2014)