#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Statystyczny Grek musi żyć za 60 euro dziennie, czy to dużo?
 
   Informacje

AMBRA (AMB): Skonsolidowany Raport roczny AMBRA S.A.
09.09.2013 00:21


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2012201120122011
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)424 552429 117101 853100 524
Zysk brutto ze sprzedaży140 660138 48133 74532 440
EBITDA42 34341 54010 1589 731
EBIT31 96830 9697 6697 255
Zysk netto21 08018 5215 0574 339
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej16 53116 0323 9663 756
Przepływy pieniężne netto razem8 464(137)2 031(32)
Aktywa trwałe190 342197 69643 96746 393
Aktywa obrotowe229 255241 44152 95656 659
Aktywa razem 419 597439 13796 923103 052
Zobowiązania długoterminowe29 73937 7656 8698 862
Zobowiązania krótkoterminowe 148 960167 25434 40839 250
Kapitał własny240 898234 11855 64554 941
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej212 385206 45449 05948 449
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8235 915
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,400,300,100,09
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6230672.zip
eko_6230672.zip

Więcej o: sa
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Jutro 
IDT  - Koniec przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 1?3 lipca 2015 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych od inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów w związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu na akcje oferowane
   07.07.2015 
EC2  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 2,68 mln akcji serii A spółki EC2 S.A. pod nazwą skróconą "EC2" i oznaczeniem "EC2"
IDT  - Przydział akcji oferowanych
   08.07.2015 
ENTERAIR  - Koniec budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych
Ustalenie i publikacja ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
   09.07.2015 
ENTERAIR  - Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
   13.07.2015 
ENTERAIR  - Koniec przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

  AMB: inne informacje
• AMBRA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014
• Aneks do umowy kredytowej. (raport nr 5/2015)
• Aneks do umowy kredytowej (raport nr 4/2015)
• Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą (raport nr 3/2015)
• Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą (raport nr 2/2015)
• Zbycie akcji przez osobę nadzorującą (raport nr 1/2015)
• Raport półroczny AMBRA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr