#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy udaje się wam coś miesięcznie zaoszczędzić ?
 
   Informacje

AMBRA (AMB): Skonsolidowany Raport roczny AMBRA S.A.
09.09.2013 00:21


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2012201120122011
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)424 552429 117101 853100 524
Zysk brutto ze sprzedaży140 660138 48133 74532 440
EBITDA42 34341 54010 1589 731
EBIT31 96830 9697 6697 255
Zysk netto21 08018 5215 0574 339
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej16 53116 0323 9663 756
Przepływy pieniężne netto razem8 464(137)2 031(32)
Aktywa trwałe190 342197 69643 96746 393
Aktywa obrotowe229 255241 44152 95656 659
Aktywa razem 419 597439 13796 923103 052
Zobowiązania długoterminowe29 73937 7656 8698 862
Zobowiązania krótkoterminowe 148 960167 25434 40839 250
Kapitał własny240 898234 11855 64554 941
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej212 385206 45449 05948 449
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8235 915
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,400,300,100,09
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6230672.zip
eko_6230672.zip

Więcej o: sa
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.11.2015 
WTN  - Ostatnie notowanie na rynku podstawowym WGPW 1,6 mln praw do akcji serii B spółki Wittchen S.A.
   01.12.2015 
KRYNICA VITAMIN  - Początek procesu budowania księgi popytu
LOKUM DEWELOPER  - Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych, w tym:
1) do 30 listopada 2015 r. ? przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na akcje oferowane w odpowiedzi na zaproszenia wystosowane w związku z uczestnictwem w budowie księgi popytu,
2) do 1 grudnia 2015 r. ? przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów
WTN  - Wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym WGPW 1,6 mln akcji serii B (zamiana z PDA) spółki Wittchen S.A.
   02.12.2015 
KRYNICA VITAMIN  - Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych
LOKUM DEWELOPER  - Przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych
Zamknięcie oferty publicznej
   03.12.2015 
KRYNICA VITAMIN  - Koniec procesu budowania księgi popytu
Publikacja liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji w poszczególnych transzach
MASTER PHARM  - Początek procesu book-building w transzy inwestorów instytucjonalnych
   04.12.2015 
KRYNICA VITAMIN  - Początek przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych
MASTER PHARM  - Początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej

  AMB: inne informacje
• Nabycie akcji przez osobę nadzorującą. (raport nr 13/2015)
• Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą. (raport nr 12/2015)
• AMBRA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 13 października 2015r. wraz z wynikami głosowań. (raport nr 11/2015)
• Informacja o dywidendzie (raport nr 10/2015)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 13 października 2015r. (raport nr 9/2015)
• Aneks do umowy kredytowej (raport nr 8/2015)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 7/2015)
•  Raport roczny AMBRA S.A.
R E K L A M A