#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy program 500 plus może zachęcić emigrantów do Polski?
 
   Informacje

AMBRA (AMB): Skonsolidowany Raport roczny AMBRA S.A.
09.09.2013 00:21


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2012201120122011
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)424 552429 117101 853100 524
Zysk brutto ze sprzedaży140 660138 48133 74532 440
EBITDA42 34341 54010 1589 731
EBIT31 96830 9697 6697 255
Zysk netto21 08018 5215 0574 339
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej16 53116 0323 9663 756
Przepływy pieniężne netto razem8 464(137)2 031(32)
Aktywa trwałe190 342197 69643 96746 393
Aktywa obrotowe229 255241 44152 95656 659
Aktywa razem 419 597439 13796 923103 052
Zobowiązania długoterminowe29 73937 7656 8698 862
Zobowiązania krótkoterminowe 148 960167 25434 40839 250
Kapitał własny240 898234 11855 64554 941
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej212 385206 45449 05948 449
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8235 915
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,400,300,100,09
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6230672.zip
eko_6230672.zip

Więcej o: sa
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   03.04.2017 
DINO POLSKA  - Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
   04.04.2017 
DINO POLSKA  - Zakończenie procesu budowania księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych
Ustalenie i publikacja ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, w tym w poszczególnych transzach oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
   05.04.2017 
DINO POLSKA  - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i menedżerskiej
   07.04.2017 
DINO POLSKA  - Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i menedżerskiej
   12.04.2017 
DINO POLSKA  - Przydział akcji oferowanych

  AMB: inne informacje
• Zawarcie umowy kredytowej (raport nr 2/2017)
• Raport półroczny AMBRA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Wybór audytora (raport nr 1/2017)
• AMBRA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016
• Uzupełnienie raportów bieżących nr 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016 oraz 27/2016 (raport nr 31/2016)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 11 października 2016 r. wraz z wynikami głosowań (raport nr 30/2016)
• Informacja o dywidendzie (raport nr 29/2016)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 11 października 2016 r. (raport nr 28/2016)
• Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 27/2016)
R E K L A M A