#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy podatek od sprzedaży detalicznej zniszczy polski handel?
 
   Informacje

AMBRA (AMB): Skonsolidowany Raport roczny AMBRA S.A.
09.09.2013 00:21


 

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2012201120122011
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)424 552429 117101 853100 524
Zysk brutto ze sprzedaży140 660138 48133 74532 440
EBITDA42 34341 54010 1589 731
EBIT31 96830 9697 6697 255
Zysk netto21 08018 5215 0574 339
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej16 53116 0323 9663 756
Przepływy pieniężne netto razem8 464(137)2 031(32)
Aktywa trwałe190 342197 69643 96746 393
Aktywa obrotowe229 255241 44152 95656 659
Aktywa razem 419 597439 13796 923103 052
Zobowiązania długoterminowe29 73937 7656 8698 862
Zobowiązania krótkoterminowe 148 960167 25434 40839 250
Kapitał własny240 898234 11855 64554 941
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej212 385206 45449 05948 449
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 8235 915
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,660,640,160,15
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,438,191,951,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,400,300,100,09
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6230672.zip
eko_6230672.zip

Więcej o: sa
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Jutro 
SAR  - Debiut specjalny akcji serii A i B spółki SARE S.A. na rynku równoległym WGPW (od 25 marca 2011 r. do 12 lutego 2016 r. spółka była notowana na rynku NewConnect)
Pierwsze notowanie na rynku równoległym WGPW 31.741 praw do akcji serii C spółki SARE S.A. pod nazwą skróconą "SARE-PDA" i oznaczeniem "SARA"
   16.02.2016 
INS  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 454.060 akcji serii B spółki INDOS S.A. pod nazwą skróconą "INDOS" i oznaczeniem "INS"
   25.03.2016 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   28.03.2016 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2016 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  AMB: inne informacje
• Ambra Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 2/2016)
• Ambra Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2016)
• Wybór audytora (raport nr 15/2015)
• Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą. (raport nr 14/2015)
• Nabycie akcji przez osobę nadzorującą. (raport nr 13/2015)
• Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą. (raport nr 12/2015)
• AMBRA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 13 października 2015r. wraz z wynikami głosowań. (raport nr 11/2015)
• Informacja o dywidendzie (raport nr 10/2015)
R E K L A M A