#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

ECHO (ECH): BESI rekomenduje Echo Investment
07.11.2014 17:43
W raporcie z 6 listopada BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla spółki Echo Investment. Cena docelowa akcji została podniesiona o 7,2 proc. do 7,01 PLN za akcję (z 6,54 PLN), co oznacza 8,3 proc. potencjał wzrostu.

BESI spodziewa się, że szeroko zakrojone plany inwestycyjne Echo, solidny bilans i potwierdzony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania pozwolą w najbliższych latach na wzrost wartości aktywów netto (NAV) spółki. Analitycy przewidują jednak, że będzie ona rosła w umiarkowanym tempie 4,3 proc. CAGR w okresie 2014E-2016E, obciążona znaczącą ekspozycją na wymagający warszawski rynek biurowy.  

Po mocnym wzroście wyniku netto spółki w ujęciu r/r w 2014E, związanym z wysoką pozytywną rewaluacją nieruchomości spółki zaksięgowaną w 1Q14, analitycy przewidują jego istotny spadek w 2015E. Uwzględniając znaczącą pozytywną rewaluację ukończonych aktywów spółki w 1Q14 (której nie towarzyszyły żadne widoczne katalizatory rynkowe), BESI zastosował bardziej agresywne założenia w odniesieniu do stóp kapitalizacji używanych do wyceny projektów spółki, co stanowiło główną przyczynę podniesienia ceny docelowej akcji. Analitycy podkreślają ponadto, że na kurs akcji Echo w najbliższym czasie mogą mieć wpływ informacje odnośnie potencjalnego zbycia przez jej głównego akcjonariusza 46 proc. udziałów w spółce, na którego temat od dłuższego czasu spekuluje rynek.

Cezary Bernatek, Analityk, BESI

(INTERIA.PL)

Więcej o: rekomendacje raport analityczny
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECH: inne informacje
• Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2017 r. oraz w 2017 r. (raport nr 1/2018)
• Zawarcie m.in. przez Echo Investment S.A. umów dotyczących zbycia udziałów w spółkach pośrednio posiadających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu, na której znajduje się budynek ?Nobilis Business House? (raport nr 67/2017)
• Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus II w Krakowie (raport nr 66/2017)
• Rezygnacja osoby nadzorującej i osoby zarządzającej Emitenta (raport nr 65/2017)
• Oświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki (raport nr 64/2017)
• Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta. (raport nr 63/2017)
• Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (raport nr 62/2017)
• ECHO INVESTMENT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Rejestracja zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z dnia 16 października 2017 r. (raport nr 61/2017)
R E K L A M A