#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DM BDM podniósł cenę docelową Erbudu
05.06.2015 11:02
Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 1 czerwca, podnieśli cenę docelową jednej akcji Erbudu do 37,7 zł z 28,4 zł, podtrzymując jednocześnie zalecenie "akumuluj".

Wyniki Erbudu za 1Q15 przebiły konsensus rynkowy na każdym z poziomów (także po oczyszczeniu), głównie dzięki utrzymaniu wysokiej dynamiki sprzedaży. Spółce udało się przy tym zatrzymać około połowę gotówki netto, której poziomem dość pozytywnie zaskoczyła na koniec 2014 roku (zwykle w 1Q sezonowo spółka wchodziła już w dług netto). W kolejnych kwartałach zakładamy, że dynamiki przychodów wyhamuje, jednak poprawy oczekujemy po stronie rentowności.  

Od 2Q15 mocniej powinny zacząć kontrybuować do wyników kontrakty inżynieryjne (obecnie głównie farmy wiatrowe), których przeciętna rentowność jest zwykle wyższa niż w obszarze kubaturowym. Wyniki raportowane powinny być także wspierane przez kolejne rozpoznania zysku na projekcie Deptak.

Portfel spółki to obecnie nieco ponad 1,5 mld PLN (z tego 1,1 mld PLN przypada jeszcze na 2015 rok). Zwracamy uwagę, że w ostatnich kwartałach (mimo dwucyfrowych dynamik sprzedaży) spółka mocno popracowała nad pozycją gotówkową (głównie przez lepsze dostosowanie terminów płatności podwykonawcom do płatności jakie sama otrzymuje). Wskaźniki EV/EBITDA wskazuję na dyskonto względem grupy porównawczej. W najbliższych kwartałach pozytywnie przez rynek mogłaby być odebrana sprzedaż projektu handlowo-biurowego Deptak w Poznaniu. Podtrzymujemy rekomendację Akumuluj, cenę docelową podnosimy do poziomu 37,7 PLN (37,2 PLN po odcięciu 0,5 PLN dywidendy/akcję w 3Q15).

Analityk:DM BDM

Krzysztof Pado
(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów. (raport nr 27/2018)
• Dywidenda za rok obrotowy 2017. (raport nr 26/2018)
• Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję. (raport nr 25/2018)
• Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku. (raport nr 24/2018)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) ? GWI GmbH. (raport nr 23/2018)
• Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji. (raport nr 22/2018)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł. (raport nr 21/2018)
• Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) ? Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł. (raport nr 19/2018)
R E K L A M A