#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

ERBUD (ERB): DM BDM podniósł cenę docelową Erbudu
05.06.2015 11:02
Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 1 czerwca, podnieśli cenę docelową jednej akcji Erbudu do 37,7 zł z 28,4 zł, podtrzymując jednocześnie zalecenie "akumuluj".

Wyniki Erbudu za 1Q15 przebiły konsensus rynkowy na każdym z poziomów (także po oczyszczeniu), głównie dzięki utrzymaniu wysokiej dynamiki sprzedaży. Spółce udało się przy tym zatrzymać około połowę gotówki netto, której poziomem dość pozytywnie zaskoczyła na koniec 2014 roku (zwykle w 1Q sezonowo spółka wchodziła już w dług netto). W kolejnych kwartałach zakładamy, że dynamiki przychodów wyhamuje, jednak poprawy oczekujemy po stronie rentowności.  

Od 2Q15 mocniej powinny zacząć kontrybuować do wyników kontrakty inżynieryjne (obecnie głównie farmy wiatrowe), których przeciętna rentowność jest zwykle wyższa niż w obszarze kubaturowym. Wyniki raportowane powinny być także wspierane przez kolejne rozpoznania zysku na projekcie Deptak.

Portfel spółki to obecnie nieco ponad 1,5 mld PLN (z tego 1,1 mld PLN przypada jeszcze na 2015 rok). Zwracamy uwagę, że w ostatnich kwartałach (mimo dwucyfrowych dynamik sprzedaży) spółka mocno popracowała nad pozycją gotówkową (głównie przez lepsze dostosowanie terminów płatności podwykonawcom do płatności jakie sama otrzymuje). Wskaźniki EV/EBITDA wskazuję na dyskonto względem grupy porównawczej. W najbliższych kwartałach pozytywnie przez rynek mogłaby być odebrana sprzedaż projektu handlowo-biurowego Deptak w Poznaniu. Podtrzymujemy rekomendację Akumuluj, cenę docelową podnosimy do poziomu 37,7 PLN (37,2 PLN po odcięciu 0,5 PLN dywidendy/akcję w 3Q15).

Analityk:DM BDM

Krzysztof Pado
(Dom Maklerski BDM S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ERB: inne informacje
• Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A. (raport nr 59/2017)
• ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł. (raport nr 58/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba ?Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci?,- Zadanie 2: modernizacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia ?Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet? o wartości 29,66 mln zł. (raport nr 57/2017)
• Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy: Konsorcjum Erbud SA (Lider); Erbud Industry Sp. z o.o. (partner) i Fortum Power and Heat Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo (Partner) (zwani łącznie "Wykonawcą") i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław ("Zamawiajacym") o wartości 49,78 mln zł, w tym dla ERBUD S.A. i ERBUD Industry Sp. z o.o. (podmiot zależny od ERBUD S.A. w 100%) ? 40,2 mln zł (raport nr 56/2017)
• Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach" ? o wartości 25,2 mln zł. (raport nr 55/2017)
• Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Umowy Spółki Erbud S.A. (raport nr 54/2017)
• Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę zarządzającą. (raport nr 53/2017)
• Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo ? hotelowego ?Seaside Park? w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN.Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN. (raport nr 52/2017)
R E K L A M A