#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

ECHO (ECH): Haitong Bank rekomenduje Globe Trade Centre
05.10.2015 13:05
W raporcie z 1 października Haitong Bank podnosi rekomendację dla Globe Trade Centre do KUPUJ (z Neutralnej) i podnosi cenę docelową akcji spółki o 39 proc., do 6,87 PLN (wcześniej 4,95 PLN), co oznacza 12 proc. potencjał wzrostowy uważa Cezary Bernatek, Analityk, Haitong Bank.

W raporcie z 1 października Haitong Bank podnosi rekomendację dla Globe Trade Centre do KUPUJ (z Neutralnej) i podnosi cenę docelową akcji spółki o 39 proc., do 6,87 PLN (wcześniej 4,95 PLN), co oznacza 12 proc. potencjał wzrostowy.

Przy jedynie niewielkich korektach prognoz Haitong dotyczących wyników finansowych za okres 2015E-17E, analitycy w dalszym ciągu oczekują, że wynik netto Globe Trade Centre w 2015E zacznie być dodatni, a następnie zanotuje dalszy istotny wzrost, do poziomu 75 mln/131 mln EUR w 2016E/17E, wynikający głównie z oczekiwanego rozpoznania marży deweloperskiej na niedawno uruchomionym projekcie Galeria Północna (GP) i planowanej Galerii Wilanów (GW).  Mimo że spółka jest notowana z jedynie niewielkim dyskontem do swojej wartości aktywów netto na akcję za 2016E, co oznacza wyraźną premię względem spółek porównywalnych, to biorąc pod uwagę oczekiwaną pozytywną rewaluację na poziomie prawie 250 mln EUR, jakiej uznania analitycy Haitong Bank prognozują jedynie dla GP i GW w ciągu najbliższych trzech lat, Haitong uważa że Globe Trade Centre oferuje największy wzrost wartości aktywów netto spośród konkurentów objętych analizami Banku - CAGR za okres 2014-17E na poziomie 8,5 proc., do 1,76 EUR na akcję w 2017E (ewentualny potencjalny wzrost wynikający z poprawy dochodu operacyjnego netto na aktywach planowanych do nabycia w krótkim okresie nie został uwzględniony z góry). Na dodatek, zdaniem Haitong niedawno osiągnięte porozumienie z kredytodawcami dotyczące finansowania większości problematycznych aktywów na południu Europy oraz udana emisja akcji na kwotę ok. 140 mln EUR w dużej mierze zmniejszają ryzyko jakichkolwiek kłopotów płynnościowych w krótkim i średnim okresie. Należy jednak podkreślić, że w scenariuszu bazowym Haitong analitycy zakładają, że Globe Trade Centre będzie w stanie refinansować 174 mln EUR z 332 mln EUR zadłużenia wymagalnego w okresie najbliższych 3 lat (związane z projektami długoterminowe kredyty i obligacje).

Haitong podnosi wycenę GTC po uwzględnieniu: i) niedawnego uruchomienia GP, ii) zmian w harmonogramie realizacji wybranych projektów spółki a także iii) założeń dotyczących stóp kapitalizacji/stawek czynszowych, jak również iv) podwyższenia kapitału akcyjnego, przy jednoczesnym uznaniu w wycenie estymowanej na 48 mln EUR wartości dodanej, którą spółka może wygenerować z planowanego nabycia nowych aktywów pracujących.opr.MZB(INTERIA.PL)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECH: inne informacje
• Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2017 r. oraz w 2017 r. (raport nr 1/2018)
• Zawarcie m.in. przez Echo Investment S.A. umów dotyczących zbycia udziałów w spółkach pośrednio posiadających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu, na której znajduje się budynek ?Nobilis Business House? (raport nr 67/2017)
• Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus II w Krakowie (raport nr 66/2017)
• Rezygnacja osoby nadzorującej i osoby zarządzającej Emitenta (raport nr 65/2017)
• Oświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki (raport nr 64/2017)
• Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta. (raport nr 63/2017)
• Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (raport nr 62/2017)
• ECHO INVESTMENT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Rejestracja zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z dnia 16 października 2017 r. (raport nr 61/2017)
R E K L A M A