#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

ECHO (ECH): Haitong Bank rekomenduje Globe Trade Centre
05.10.2015 13:05
W raporcie z 1 października Haitong Bank podnosi rekomendację dla Globe Trade Centre do KUPUJ (z Neutralnej) i podnosi cenę docelową akcji spółki o 39 proc., do 6,87 PLN (wcześniej 4,95 PLN), co oznacza 12 proc. potencjał wzrostowy uważa Cezary Bernatek, Analityk, Haitong Bank.

W raporcie z 1 października Haitong Bank podnosi rekomendację dla Globe Trade Centre do KUPUJ (z Neutralnej) i podnosi cenę docelową akcji spółki o 39 proc., do 6,87 PLN (wcześniej 4,95 PLN), co oznacza 12 proc. potencjał wzrostowy.

Przy jedynie niewielkich korektach prognoz Haitong dotyczących wyników finansowych za okres 2015E-17E, analitycy w dalszym ciągu oczekują, że wynik netto Globe Trade Centre w 2015E zacznie być dodatni, a następnie zanotuje dalszy istotny wzrost, do poziomu 75 mln/131 mln EUR w 2016E/17E, wynikający głównie z oczekiwanego rozpoznania marży deweloperskiej na niedawno uruchomionym projekcie Galeria Północna (GP) i planowanej Galerii Wilanów (GW).  Mimo że spółka jest notowana z jedynie niewielkim dyskontem do swojej wartości aktywów netto na akcję za 2016E, co oznacza wyraźną premię względem spółek porównywalnych, to biorąc pod uwagę oczekiwaną pozytywną rewaluację na poziomie prawie 250 mln EUR, jakiej uznania analitycy Haitong Bank prognozują jedynie dla GP i GW w ciągu najbliższych trzech lat, Haitong uważa że Globe Trade Centre oferuje największy wzrost wartości aktywów netto spośród konkurentów objętych analizami Banku - CAGR za okres 2014-17E na poziomie 8,5 proc., do 1,76 EUR na akcję w 2017E (ewentualny potencjalny wzrost wynikający z poprawy dochodu operacyjnego netto na aktywach planowanych do nabycia w krótkim okresie nie został uwzględniony z góry). Na dodatek, zdaniem Haitong niedawno osiągnięte porozumienie z kredytodawcami dotyczące finansowania większości problematycznych aktywów na południu Europy oraz udana emisja akcji na kwotę ok. 140 mln EUR w dużej mierze zmniejszają ryzyko jakichkolwiek kłopotów płynnościowych w krótkim i średnim okresie. Należy jednak podkreślić, że w scenariuszu bazowym Haitong analitycy zakładają, że Globe Trade Centre będzie w stanie refinansować 174 mln EUR z 332 mln EUR zadłużenia wymagalnego w okresie najbliższych 3 lat (związane z projektami długoterminowe kredyty i obligacje).

Haitong podnosi wycenę GTC po uwzględnieniu: i) niedawnego uruchomienia GP, ii) zmian w harmonogramie realizacji wybranych projektów spółki a także iii) założeń dotyczących stóp kapitalizacji/stawek czynszowych, jak również iv) podwyższenia kapitału akcyjnego, przy jednoczesnym uznaniu w wycenie estymowanej na 48 mln EUR wartości dodanej, którą spółka może wygenerować z planowanego nabycia nowych aktywów pracujących.opr.MZB(INTERIA.PL)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECH: inne informacje
• Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta (raport nr 10/2018)
• Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (raport nr 9/2018)
• Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w I kwartale 2018 r. (raport nr 8/2018)
• Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. (raport nr 7/2018)
•  Raport roczny ECHO INVESTMENT SA
• Skonsolidowany Raport roczny ECHO INVESTMENT SA
• Echo Investment Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (raport nr 1/2018)
• Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta. (raport nr 6/2018)
• Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji (raport nr 5/2018)
R E K L A M A