#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

ECHO (ECH): Analitycy Haitong Bank rekomenduje Echo
11.06.2016 07:31
Analitycy Haitong Bank 9 czerwca br. wydali rekomendacje dla następujących spółek z sektora deweloperskiego: Echo Investment - Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla Echo Investment i podnosi cenę docelową o 14 proc., do kwoty 7,71 PLN za akcję.

W raporcie z 9 czerwca Haitong Bank podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla Echo Investment i podnosi cenę docelową o 14 proc., do kwoty 7,71 PLN za akcję. Wzrost wyceny spowodowało kilka czynników. Po pierwsze, zbycie aktywów pracujących Echo na rzecz Redefine po cenie przekraczającej pierwotną wycenę Haitong o około 16 proc. Ponadto, zmiany wprowadzone do harmonogramu realizacji projektów spółki, a także wypłata dywidendy w wysokości 1,43 PLN na akcję.  

Niemniej jednak, ostatni skok ceny Echo Investment (wzrost o 43 proc. w ciągu ostatnich 4 miesięcy, 39 proc. powyżej indeksu mWIG40) oznacza 4 proc. potencjał spadkowy. Echo niedawno zakończyło zbycie 75 proc. udziałów w swojej jednostce EPP (która jest właścicielem niemal wszystkich pracujących aktywów komercyjnych tej firmy) na rzecz Redefine Properties.Przy założeniu 60 proc. współczynnika LTV w portfelu sprzedanych aktywów, Haitong szacuje, że wolne środki pieniężne uwolnione w ramach tej transakcji wyniosą ok. 1,56 mld PLN (po korekcie o 25 proc. udziałów Echo w EPP). Podczas gdy poziom gotówki spółki na koniec 1Q16 wynosił prawie 0,5 mld PLN. Dlatego analitycy oczekują, że Echo będzie posiadało wystarczające środki pieniężne, aby pozwolić sobie na wypłatę kolejnej dywidendy, w wysokości 1,57 mld PLN (głosowanie w tej sprawie odbędzie się na WZA 28 czerwca), jednocześnie kontynuując realizację swojego harmonogramu projektów inwestycyjnych.Analitycy podkreślają jednak, że według ich przewidywań w latach 16E-18E wartość aktywów netto Echo będzie rosnąć w zaledwie umiarkowanym tempie CAGR 5,6 proc. Co więcej, aktualnie oczekują, że czysty zysk EBIT i zysk netto spółki będą spadać w okresie 16E-17E, zaś na ścieżkę wzrostu wrócą dopiero w 18E (zakładając, że nie dojdzie sprzedaży kolejnych nieruchomości komercyjnych spółki).

( )

Więcej o: 9 czerwca
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECH: inne informacje
• Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2017 r. oraz w 2017 r. (raport nr 1/2018)
• Zawarcie m.in. przez Echo Investment S.A. umów dotyczących zbycia udziałów w spółkach pośrednio posiadających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu, na której znajduje się budynek ?Nobilis Business House? (raport nr 67/2017)
• Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus II w Krakowie (raport nr 66/2017)
• Rezygnacja osoby nadzorującej i osoby zarządzającej Emitenta (raport nr 65/2017)
• Oświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki (raport nr 64/2017)
• Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta. (raport nr 63/2017)
• Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (raport nr 62/2017)
• ECHO INVESTMENT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Rejestracja zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z dnia 16 października 2017 r. (raport nr 61/2017)
R E K L A M A