#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   Informacje

MERCATOR (MRC): Powołanie osób nadzorujących (raport nr 21/2016)
30.06.2016 09:06


Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:  

1) Pan Marek Dietl,

2) Pan Jarosław Karasiński,

3) Pan Marian Słowiaczek,

4) Pan Piotr Solorz,

5) Pani Urszula Żyznowska.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza wybrała Panią Urszulę Żyznowską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Solorza na Zastępcę Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej:

1) Marek Dietl

Pan Marek Dietl jest adiunktem w katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-13 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex (UK). Jest absolwentem SGH, a tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow jako junior fellow.

W latach 2008-2012 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK) najpierw jako menedżer inwestycyjny, a potem jako z-ca dyrektora inwestycyjnego. Wcześniej pracował w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizującej się w zarządzaniu cenami, Simon-Kucher & Partners w Bonn (Niemcy), a następnie w Warszawie. W tej firmie przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta (w roku 1999) do prokurenta i lidera warszawskiego biura przez trzy lata.

W latach 2007-10 był społecznym doradcą trzech kolejnych Prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2008-2013 był mediatorem w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a obecnie jest społecznym doradcą ekonomicznym Prezydenta RP, ekspertem i członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego i Business Centre Club. W czasie studiów był współzałożycielem, członkiem zarządu oraz komisji rewizyjnej stowarzyszenia ConQuest Consulting.

Jest lub był członkiem rad nadzorczych wielu podmiotów publicznych i prywatnych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Przewodniczący Rady Nadzorczej od lutego 2016), BSC Drukarnia Opakowań S.A. (Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu od czerwca 2013 roku), Atende S.A. (Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2013 roku), Cynel Unipress Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej od 2012 roku), Midven S.A. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2013-2014), Zernike Meta-Ventures Societá Per Azioni Ingenium Poland S.K.A. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2013-2014), Inovo Sp. z o. o. Venture Fund I S.K.A. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2013-2014), Port Lotniczy Lublin S.A. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2008-2013), Libella Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2005-2010; Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2012-2013), Varsovia Venture Partners Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2010-2011), Energy Experts Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2010-2011), Lib-Leasing Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2005-10), Ravhold Sp. z o.o. (water power plants; deputy Chairman 2009-2011), Techmex S.A. (Członek Rady Nadzorczej w latach 2009-2011), Bank BGK (Członek Rady Nadzorczej w latach 2007-2008), BA Seedfund (Członek Rady Nadzorczej w latach 2007-2008).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2) Jarosław Karasiński

Pan Jarosław Karasiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej ? specjalizacja nawigacja morska, studiował dodatkowo na Uniwersytecie Gdańskim - specjalizacja ekonomika transportu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów, matematyki bankowej, analiz finansowych, kontrolingu i podatków. Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2014).

Od 2004 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem finansowym. Przeprowadził szereg przeglądów finansowych due dilligance i wycen dla inwestorów. Zasiada w radach nadzorczych: MDI Energia S.A., BRIJU S.A. Był członkiem rad nadzorczych Globe Trade Centre S.A. (2013-2016), Armatura Kraków S.A. (2012-2015), BOMI S.A. (2011-2012), Projprzem S.A. (2010-2016), JHM Development S.A. (2012-2016). Od 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

W latach 2002-2004 Kontroler Finansowy Grupy Brasco S.A., odpowiedzialny za zapewnienie płynności finansowej, budżetowanie i raportowanie finansowe dla właścicieli. W latach 2000-2002 związany z Wirtualna Polska S.A, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Doradca Zarządu. W okresie 1996-2000 Wicedyrektor bankowości inwestycyjnej w Access/ Rothschild Corporate Finace Polska, zajmujący się doradztwem dla instytucji krajowych i zagranicznych przy pozyskiwaniu finasowania pod projekty inwestycyjne w drodze emisji prywatnych i publicznych. W latach 1994-1996 pracownik działu notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wcześniej związany z grupą logistyczną Maersk.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

3) Marian Słowiaczek

Pan Marian Słowiaczek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada specjalizację I i II stopnia z chirurgii ogólnej oraz certyfikat PTU z diagnostyki ultrasonograficznej. Uzyskał również stopień naukowy doktora nauk medycznych.

W latach 1975-1985 był pracownikiem I Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Od 1985 do 2007 roku pracował w III Katedrze Chirurgii Ogólnej oraz na Wydziale Pielęgniarskim CM UJ (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu), gdzie zajmował się organizacją studiów Ratownictwa Medycznego.

Jest zatrudniony w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na stanowisku starszego asystenta. Od ponad 38 lat wykonuje zawód lekarza-chirurga. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "Marian Słowiaczek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska?. Jest także wspólnikiem spółki Centrum Medyczne Diagnoza Anna Błażewska-Gruszczyk, Marian Słowiaczek Spółka jawna. Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

4) Piotr Solorz

Pan Piotr Solorz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii.

Jest członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE sp. z o.o., zajmującej się doradztwem finansowym. Jest Prezesem Zarządu KW TFI S.A. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw. W latach 1999-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), od 2004 roku jako Członek Zarządu, Szef Pionu Prawnego. Był członkiem rad nadzorczych PENETRATOR TFI S.A., Intersport Polska S.A. i OTCF sp. z o.o. Od 2011 r. członek Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

5) Urszula Żyznowska

Pani Urszula Żyznowska ukończyła Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydział w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra sztuki. Odbyła studia podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem ? studia menedżerskie typu MBA? prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do 2007 roku pełniła funkcję członka rady nadzorczej Mercator Poligrafia S.A. (obecnie Akiyama S.A.). Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora w radzie dyrektorów w Anabaza Ltd. Od 2004 r. członek Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., od 2010 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Pełnomocnik ds. inwestycji w firmie Baza Wiesław Żyznowski, autorka książek o regionie wielickim, wspólnie z mężem prowadzi działalność wydawniczą.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-30Leszek MichnowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

Więcej o: powołany
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MRC: inne informacje
R E K L A M A