#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

GPW: GPW wprowadza nowe kontrakty terminowe na akcje
19.09.2016 08:55
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 września wprowadzi na rynek nowe kontrakty terminowe. Po rozszerzeniu oferty o 5 nowych instrumentów na GPW notowane będą 33 kontrakty na akcje spółek.

Wszystkie kontrakty będą miały ten sam mnożnik, wynoszący 100, tzn. na każdy kontrakt będzie przypadało 100 akcji. Wartość kontraktu jest obliczana jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika.

 

- Kluczowe znaczenie dla nas ma dostosowanie oferty giełdy do potrzeb inwestorów. Dlatego chociaż warszawski parkiet oferuje obecnie wiele zróżnicowanych instrumentów finansowych, regularnie wprowadza nowe produkty. Decyzja o wprowadzeniu nowych kontraktów terminowych jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów kontraktami na pojedyncze akcje. Instrumenty te są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza w okresach zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych. Niedawno, 5 września, padł historyczny rekord wolumenu kontraktów akcyjnych na sesję - 11873 szt. - powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW.Obrót kontraktami na pojedyncze akcje jest wspierany przez animatorów rynku - polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Dzięki kwotowaniom animatorów inwestorzy w każdej chwili mogą otworzyć i zamknąć pozycję, co znacząco podnosi bezpieczeństwo obrotu tymi instrumentami. Dzięki dźwigni finansowej (mniejsza wymagana kwota na rachunku niż wartość inwestycji) kontrakty na akcje pozwalają na osiąganie wysokich zysków, choć przy większym niż w przypadku innych instrumentów finansowych ryzyku inwestycyjnym. Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane również przy zabezpieczaniu ryzyka strat na posiadanych w portfelu akcjach. Zachęcająca jest także niska wysokość prowizji od obrotu kontraktami terminowymi na akcje.Opr. MD(INTERIA.PL)

Więcej o: nowym GPW w Warszawie SA
RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  GPW: inne informacje
• Aktualizacja informacji poufnej z dnia 1 sierpnia 2017 r. dotyczącej spłaty umowy kredytowej przez spółkę zależną (raport nr 46/2017)
• GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• GPW odnotuje 6,6 mln zł jednorazowego dodatniego wpływu
• Odchylenie wyników finansowych GK GPW od konsensusu rynkowego w III kwartale 2017 r. (raport nr 45/2017)
• Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (raport nr 44/2017)
• Dostarczenie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy (raport nr 43/2017)
• Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy (raport nr 42/2017)
• KNF jednogłośnie zgodziła się na powołanie Marka Dietla na stanowisko prezesa GPW
• Podsumowanie kosztów emisji obligacji na okaziciela serii D i E (raport nr 41/2017)
R E K L A M A