#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

Jest energia
20.10.2016 10:47
Wczorajsza sesja zakończyła wzrostem indeksów, a popyt inwestorów koncentrował się na akcjach największych spółek. Szczególnie pozytywnie wyróżniały się akcje spółek energetycznych, które po silnych spadkach w ostatnich miesiącach zainicjowały wczoraj mocniejszy ruch wzrostowy. WIG-20 wyznaczył dzienne minimum w pierwszej godzinie handlu, a w kolejnych godzinach na parkiecie dominowała strona popytowa.

Bez większego problemu pokonane zostały opory 1731 oraz 1743, a dzienne maksimum zostało wyznaczone na 1750. W samej końcówce pojawiła się delikatna podaż, która ograniczyła skalę wzrostu, jednakże wymowa sesji jest pozytywna, co więcej struktura wzrostu nie jest kompletna. W związku z powyższym przyjmuję, iż spadek w końcowej fazie notowań był naturalną korektą po wcześniejszym wzroście, a najbliższe godziny winny przynieść kontynuację ruchu. Najbliższy opór wyznacza wczorajszy wierzchołek na 1750, a w razie jego pokonania kolejne wyzwania widziałbym na 1770 oraz na 1777. Do kreślenia bardziej optymistycznych scenariuszy konieczne jest sforsowanie tego ostatniego pułapu, co z kolei będzie otwierało przestrzeń do wzrostu do 1818. Poziom ten jest kluczowym oporem w średnim terminie, a jego przebicie będzie potwierdzało założenie o korekcyjnym charakterze spadku do 1709.  

Najbliższe wsparcie dla indeksu znajduje się na 1739, a w razie jego przełamania dużą wagę będę przywiązywał do 1731. Jeśli wzrost ma być kontynuowany powyższy pułap "winien" pracować. W innym przypadku otrzymamy wskazówkę, iż wczorajsza zwyżka była jedynie częścią składową korekty spadku z 1770 do 1711, która przybrała wzór fali płaskiej.

W takim wariancie trzeba będzie brać pod uwagę perspektywę pogłębienia spadku poniżej ostatnich dołków w przedziale 1709-1711. Kolejne wsparcia znajdują się na 1698 oraz 1668. Tomasz Jerzyk

Wybicie i test ważnego oporu: 1752-1756 pkt.

Ukoronowaniem niezwykle ofensywnego nastawienia strony popytowej był wspomniany już test węzła Fibo: 1752-1756 pkt, czyli strefy wytyczonej na bazie dwóch podstawowych zniesień wewnętrznych: 61.8% i 68.5%. Nie da się również ukryć, że dokładnie w tym rejonie przebiega dodatkowo górna linia ML, która od pewnego czasu jest ewidentnie respektowana.

Tworzy to razem relatywnie silny opór techniczny, i jak mogliśmy się wczoraj przekonać, ruch wykreowany przez popyt wytracił swój impet w tym właśnie przedziale cenowym. Stąd prosty wniosek, że w przypadku kontynuacji wzrostów pojawiłby się kolejny, dość wymowny sygnał techniczny, ugruntowujący przewagę byków w ujęciu intradayowym.

Bezpośrednim celem stałby się w tej sytuacji przetestowany nie tak dawno obszar oporu Fibo: 1777-1781 pkt (byłby to wówczas scenariusz bazowy). Krótkotrwałe naruszenie strefy: 1752-1756 pkt, bądź powrót serii grudniowej poniżej węzła: 1735-1738 pkt, to z kolei wskazania świadczące o powolnym wyczerpywaniu się presji popytowej. Jak wiadomo w ostatnim okresie kupujący nie wykazują się zbyt dużą konsekwencją i wszelkie próby przejęcia inicjatywy w nieco dłuższym horyzoncie czasowym kończą się jednak niepowodzeniem.

Ten czynnik również musimy brać pod uwagę, bowiem z punktu widzenia techniki nie otrzymaliśmy jeszcze silnego potwierdzenie zmiany krótkookresowej tendencji na rynku.

Tak jak sugerowałem w ostatnich opracowaniach, trwałe przełamanie przetestowanej wczoraj strefy: 1752-1756 pkt mogłoby wyzwolić dodatkowy potencjał wzrostowy, choć dopiero negacja historycznie potwierdzonego już węzła podażowego: 1777-1781 pkt wskazywałaby na pewien przełom w aktualnych relacjach panujących pomiędzy popytem i podażą. Na zakończenie warto jeszcze odnieść się do głównego wydarzenia dzisiejszej sesji, czyli konferencji prasowej Mario Draghiego po posiedzeniu ECB (godz. 14.30). (Komentarz stanowi fragment opracowania "Analiza Futures - Przed Otwarciem"),

Paweł Danielewicz, Makler Papierów Wartościowych(DM BZ WBK S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A