#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

ECHO (ECH): DM PKO BP rekomenduje ECHO
17.02.2017 08:32
DM PKO BP, w raporcie z 10 lutego obniżył rekomendację dla Echo Investment z "trzymaj" do "sprzedaj" oraz podniósł cenę docelową akcji z 4,7 zł do 5,91 zł.

. Obecna wycena ECHO odzwierciedla w naszej opinii aktualny program inwestycyjny spółki z uwzględnieniem wysokich oczekiwanych marż na działalności deweloperskiej na poziomie ok. 30-40%. Dodatkowe zyski mogą być związane z rozwojem nowych projektów. Ryzyko dla wyceny stanowią oczekiwane wzrosty stóp procentowych oraz rosnące rentowności obligacji. 

W naszej opinii wycena akcji dyskontuje już sukces aktualnego programu inwestycyjnego, opartego na oczekiwanych marżach w wysokości ok. 30%-40% oraz korzystną sytuację na rynku nieruchomości. Na Polskim rynku nastąpił dalszy spadek efektywnych stóp zwrotu, który widoczny był przy wycenie Q22 (5,35%). Wzrost wartości nieruchomości jest jednak w dalszym ciągu hamowany przez wysoką podaż.

Po sprzedaży portfela nieruchomości ECHO dokonało modyfikacji strategii. W ramach grupy Griffin ECHO skupi się na działalności deweloperskiej i nie będzie już budować własnego portfela nieruchomości. Spółka planuje także nabyć w ciągu najbliższych miesięcy działki dające możliwość wybudowania powierzchni użytkowej ok. 500 tys. m2. Większą część nowych powierzchni ma przypaść na inwestycje mieszkaniowe i biurowe.

Spółka realizuje obecnie głównie inwestycje objęte umowami ROFO. Pozostały bank ziemi dla powierzchni komercyjnych koncentruje się w dużym stopniu na projektach biurowych na terenie Warszawy. Spółka objęła także 30% udziałów w inwestycji w centrum handlowe przy ul. Towarowej 22.

ECHO sfinalizowało transakcję sprzedaży trzech nieruchomości objętych umowami ROFO oraz biurowca Q22. Transakcja ta wygenerowała ponad 1 mld PLN wolnych środków. Środki te posłużyły m.in.: do finansowania wypłaty dywidendy oraz do nabycia udziałów w działce przy ul. Towarowej 22. W tym roku ECHO sprzeda kolejne biurowce, a w 2018r. Galerię Libero. W naszej opinii kolejne dywidendy zależne będą od skali programu inwestycyjnego.

Stanisław Ozga, CFA

PKO Bank Polski

Dom Maklerski

Biuro Analiz Rynkowych(DM PKO BP S.A.)

Więcej o: DM PKO BP
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ECH: inne informacje
• Informacja o decyzji Komisji Europejskiej wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Rady 139/2004 wyrażającej bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) przez Echo Investment z R4R S.? r.l.. (raport nr 28/2018)
• Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań (raport nr 27/2018)
• Sprzedaż akcji EPP N.V. (raport nr 26/2018)
• Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V. (raport nr 25/2018)
• Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań (raport nr 24/2018)
• Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V. (raport nr 23/2018)
• Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H (raport nr 22/2018)
• Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H (raport nr 21/2018)
• ECHO INVESTMENT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
R E K L A M A