#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jesteś za abonamentem rtv z budżetu państwa?
 
   Informacje

BUDIMEX (BDX): DM PKO BP rekomernduje Budimex
09.03.2017 08:27
DM PKO BP, w raporcie z 2 marca, podniósł rekomendację dla Budimeksu z "trzymaj" do "kupuj", a cenę docelową z 215 do 275 zł. Widzimy szansę na wyraźne pobicie konsensusu rynkowego. Wyobraźnię inwestorów mogą pobudzić nowe inicjatywy Budimeksu: projekty koncesyjne i większa aktywność zagranicą. Podnosimy naszą rekomendację do Kupuj, a cenę docelową do 275 PLN.

Budimex dominuje na krajowym rynku budowlanym pozyskując niemal 1 kontraktów z rynku. Widzimy szansę na wyraźne pobicie konsensusu rynkowego. Wyobraźnię inwestorów mogą pobudzić nowe inicjatywy Budimeksu: projekty koncesyjne i większa aktywność zagranicą. Podnosimy naszą rekomendację do Kupuj, a cenę docelową do 275 PLN.  

Budimex dominuje na krajowym rynku budowlanym pozyskując niemal 1 kontraktów z rynku. Nasza analiza bilansu i wypowiedzi, zwykle bardzo konserwatywnego, zarządu sugerują nadzwyczaj wysoką rentowność obecnego portfela kontraktów, która może w dużej mierze przykryć wzrost cen materiałów i kosztów pracy. Nasze prognozy na lata 2017 i 2018 są wyższe niż konsensus o odpowiednio 15% i 20%. Znakomicie rozwija się segment kolejowy, Budimex zdobył już 10% (1 mld PLN) kontraktów z tego rynku i ma istotne szanse na powiększenie swojego udziału w tym rynku (na konferencji zarząd wspominał kolejne kontrakty, które mogą być wygrane z dalszych miejsc w przetargu). Małym przełomem mogłoby być wejście Budimeksu na rynek projektów koncesyjnych. Spółka wspomniała potencjalny projekt w Czechach. Jego całkowitą wartość szacujemy na około 900 mln PLN (wykonawstwo spółki, udział kapitału własnego około 15%). Takie spożytkowanie nadmiaru gotówki na pewno zostałoby dobrze odebrane przez rynek. Drugi w kolejce mógłby być kontrakt na Słowacji. Znacznie większa może być również aktywność Budimeksu w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych na rynkach ościennych. Spółka celuje w kontrakty na Litwie, Czechach, Słowacji i być może w Niemczech. Rozwojowa może być też działalność spółki serwisowej FB Serwis (w 2016 około 200 mln przychodów, breakeven). Potencjalne rozważane akwizycje mogłyby dwukrotnie zwiększyć strumień przychodów.

Piotr Łopaciuk, CFA Analityk(DM PKO BP S.A.)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BDX: inne informacje
• Zawarcie umowy na budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo ? Miękowo (raport nr 88/2017)
• Podpisanie umowy na dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) ? Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) (raport nr 87/2017)
• Aneks o przedłużeniu umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (raport nr 86/2017)
• Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z CaixaBank SA Oddział w Polsce (raport nr 85/2017)
• Podpisanie umowy na dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (raport nr 84/2017)
• Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (raport nr 83/2017)
• Zawarcie aneksów do umów kredytowych (raport nr 82/2017)
• Wybór oferty konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. (raport nr 81/2017)
• wybór najkorzystniejszej oferty na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii ?B? w m. Konarzyce (raport nr 80/2017)
R E K L A M A