#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś zainteresowany mobilnym dowódem osobistym w telefonie?
 
   Informacje

IFCAPITAL (IFC): Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A. (raport nr 33/2017)
19.06.2017 16:06


Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.06.2017r. do Spółki wpłynęła Uchwała nr 386/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.06.2017r. w przedmiocie rejestracji w Depozycie 258.424 akcji na okaziciela serii A Spółki.  Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 3,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLHRMAN00039, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Robert OgrodnikPrezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6999523.zip
eko_6999523.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
GETBACK  - Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
   03.07.2017 
GETBACK  - Koniec przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
   04.07.2017 
GETBACK  - Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych
Publikacja ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
   05.07.2017 
GETBACK  - Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
   07.07.2017 
GETBACK  - Koniec przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

  IFC: inne informacje
• Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A. (raport nr 33/2017)
• Rejestracja zmian Statutu Spółki. (raport nr 32/2017)
• Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta. (raport nr 30/2017)
• Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. (raport nr 29/2017)
• Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta. (raport nr 28/2017)
• INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2017
• Rozliczenie umowy pożyczki. (raport nr 27/2017)
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta. (raport nr 26/2017)
• Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki. (raport nr 25/2017)
R E K L A M A