#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

IFCAPITAL (IFC): Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A. (raport nr 33/2017)
19.06.2017 16:06


Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.06.2017r. do Spółki wpłynęła Uchwała nr 386/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.06.2017r. w przedmiocie rejestracji w Depozycie 258.424 akcji na okaziciela serii A Spółki.  Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 3,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLHRMAN00039, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Robert OgrodnikPrezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6999523.zip
eko_6999523.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  IFC: inne informacje
• Spłata umowy pożyczki. (raport nr 23/2018)
• Zawarcie umowy pożyczki. (raport nr 22/2018)
• Spłata zobowiązań przez Pożyczkobiorcę. (raport nr 21/2018)
• Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 20/2018)
• Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta. (raport nr 19/2018)
• Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z planem przeniesienia statutowej siedziby Spółki. (raport nr 18/2018)
•  Raport roczny INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA EUROPEJSKA
• Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki. (raport nr 17/2018)
• Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu. (raport nr 16/2018)
R E K L A M A