#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Morawiecki może zmienić klimat inwestycyjny dla Polski?
 
   Informacje

IFCAPITAL (IFC): Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A. (raport nr 33/2017)
19.06.2017 16:06


Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.06.2017r. do Spółki wpłynęła Uchwała nr 386/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.06.2017r. w przedmiocie rejestracji w Depozycie 258.424 akcji na okaziciela serii A Spółki.  Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 3,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLHRMAN00039, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Robert OgrodnikPrezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6999523.zip
eko_6999523.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  IFC: inne informacje
• Korekta raportu nr 70/2017 - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r. (raport nr 70/2017)
• Korekta raportu nr 68/2017 - Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. (raport nr 68/2017)
• Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r. (raport nr 70/2017)
• I Zawiadomienie o zamiarze połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana). (raport nr 69/2017)
• Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. (raport nr 68/2017)
• Informacja dla Akcjonariuszy - zmiana zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. (raport nr 67/2017)
• Zmiana Uchwały KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta. (raport nr 66/2017)
• Uchwała KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta. (raport nr 65/2017)
• Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. (raport nr 64/2017)
R E K L A M A