#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

ARTIFEX (ART): Korekta raportu ESPI nr 13/2017 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (raport nr 15/2017)
19.06.2017 16:09


Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej: "Spółka?, "Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 13/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku. Korekta polega na dodaniu informacji, że: uchwała o powołaniu pana Piotra Woźniaka do składu Radu Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej.  

Poniżej skorygowana treść raportu:Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako "Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej pana Mateusza Czajkowskiego z chwilą podjęcia uchwały.Zarząd dziękuje panu Mateuszowi Czajkowskiemu za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:? Pana Roberta DitrychaPowołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.? Pana Piotra WoźniakaPowołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.Powołany Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Uchwała o powołaniu pana Piotra Woźniaka do składu Radu Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki, tj. zmiany dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej.W załączeniu do raportu Spółka przekazuje CV zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej określające ich wykształcanie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska oraz opis przebiegu pracy zawodowej.Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Tomasz GrudzińskiPrezes Zarządu
2017-06-19Mariusz SzynalikCzłonek Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6999525.zip
eko_6999525.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ART: inne informacje
R E K L A M A