#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   Informacje

LCCORP (LCC): Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A. (raport nr 58/2017)
17.07.2017 16:57


Raport bieżący nr 58/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 lit. z) oraz § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Audytu.  Do składu Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powołała następujące osoby:

- Joanna Gransort - Przewodniczącego Komitetu Audytu,

- Michał Hulbój - Członka Komitetu Audytu,

- Grzegorz Korczyński - Członka Komitetu AudytuPodstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2017-07-17Mirosław KujawskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LCC: inne informacje
• Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A. (raport nr 18/2018)
• Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta (raport nr 17/2018)
• Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2018 r. (raport nr 16/2018)
• Nabycie nieruchomości przez Emitenta (raport nr 15/2018)
• Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 14/2018)
• Skonsolidowany Raport roczny LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
•  Raport roczny LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
• Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdańsku której nabywcą został Emitent (raport nr 13/2018)
• Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta (raport nr 12/2018)
R E K L A M A