#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   Informacje

LCCORP (LCC): Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A. (raport nr 58/2017)
17.07.2017 16:57


Raport bieżący nr 58/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 lit. z) oraz § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Audytu.  Do składu Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powołała następujące osoby:

- Joanna Gransort - Przewodniczącego Komitetu Audytu,

- Michał Hulbój - Członka Komitetu Audytu,

- Grzegorz Korczyński - Członka Komitetu AudytuPodstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2017-07-17Mirosław KujawskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LCC: inne informacje
• Zawiadomienie o przekroczeniu 5% i 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie (raport nr 95/2017)
• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (raport nr 94/2017)
• Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 93/2017)
• Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie (raport nr 92/2017)
• Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (raport nr 91/2017)
• Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie (raport nr 89/2017)
• Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (raport nr 90/2017)
• Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (raport nr 88/2017)
• Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie (raport nr 87/2017)
R E K L A M A