#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   Informacje

SURFLAND (SSK): Podpisanie umów pożyczek pieniężnych (raport nr 11/2017)
17.07.2017 17:03


Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu ( "Emitent?, "Spółka?) informuje o podpisaniu w dniu 17 lipca 2017 roku dwóch umów pożyczek pieniężnych: z osobą prawną działającą na rynku usług finansowych i doradczych oraz osobą fizyczną, każda z nich na kwotę 100.000 zł, a więc na łączną kwotę 200.000 zł. Termin zwrotu udzielonych Spółce pożyczek strony ustaliły na dzień 30.06.2018 roku. Pożyczkodawcy nie wyrazili zgody na opublikowanie ich danych na tym etapie procesu.  Udzielenie ww. pożyczek stanowi kolejny krok w celu wzmocnienia kapitałowego Spółki oraz pozyskania doświadczonych partnerów biznesowych. Z nowymi partnerami Emitent będzie pracował nad programem zwiększenia strumieni przychodowych i budowaniem wartości rynkowej Spółki.W opinii zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   26.06.2018 
PBT  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki Prime Bit Games S.A. pod nazwą skróconą "PBGAMES" i oznaczeniem "PBT"
   28.06.2018 
VAB  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii B-G spółki Vabun S.A. pod nazwą skróconą "VABUN" i oznaczeniem "VAB"
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SSK: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 13.06.2018 (raport nr 8/2018)
• Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 15/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2018 (raport nr 14/2018)
• Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 13/2018)
• Finalizacja umowy pożyczki środków pieniężnych (raport nr 6/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.06.2018 r. (raport nr 12/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.06.2018 r. (raport nr 5/2018)
• Raport roczny Surfland Systemy Komputerowe SA za rok 2017 (raport nr 11/2018)
• SSK S.A. kończy kwartał zyskiem
R E K L A M A