#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

SURFLAND (SSK): Podpisanie umów pożyczek pieniężnych (raport nr 11/2017)
17.07.2017 17:03


Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu ( "Emitent?, "Spółka?) informuje o podpisaniu w dniu 17 lipca 2017 roku dwóch umów pożyczek pieniężnych: z osobą prawną działającą na rynku usług finansowych i doradczych oraz osobą fizyczną, każda z nich na kwotę 100.000 zł, a więc na łączną kwotę 200.000 zł. Termin zwrotu udzielonych Spółce pożyczek strony ustaliły na dzień 30.06.2018 roku. Pożyczkodawcy nie wyrazili zgody na opublikowanie ich danych na tym etapie procesu.  Udzielenie ww. pożyczek stanowi kolejny krok w celu wzmocnienia kapitałowego Spółki oraz pozyskania doświadczonych partnerów biznesowych. Z nowymi partnerami Emitent będzie pracował nad programem zwiększenia strumieni przychodowych i budowaniem wartości rynkowej Spółki.W opinii zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SSK: inne informacje
• Kokrekta raportu bieżącego nr 2/2018 (raport nr 3/2018)
• Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 2/2018)
• Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 1/2018)
• Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 22/2017)
• Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 21/2017)
• Surfland Systemy Komputerowe zrealizuje kolejne zamówienia
• Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 18/2017)
• Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (raport nr 17/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 09.11.2017 (raport nr 20/2017)
R E K L A M A