#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

SURFLAND (SSK): Podpisanie umów pożyczek pieniężnych (raport nr 11/2017)
17.07.2017 17:03


Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu ( "Emitent?, "Spółka?) informuje o podpisaniu w dniu 17 lipca 2017 roku dwóch umów pożyczek pieniężnych: z osobą prawną działającą na rynku usług finansowych i doradczych oraz osobą fizyczną, każda z nich na kwotę 100.000 zł, a więc na łączną kwotę 200.000 zł. Termin zwrotu udzielonych Spółce pożyczek strony ustaliły na dzień 30.06.2018 roku. Pożyczkodawcy nie wyrazili zgody na opublikowanie ich danych na tym etapie procesu.  Udzielenie ww. pożyczek stanowi kolejny krok w celu wzmocnienia kapitałowego Spółki oraz pozyskania doświadczonych partnerów biznesowych. Z nowymi partnerami Emitent będzie pracował nad programem zwiększenia strumieni przychodowych i budowaniem wartości rynkowej Spółki.W opinii zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SSK: inne informacje
• Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (raport nr 17/2017)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 09.11.2017 (raport nr 20/2017)
• Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 16/2017)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 listopada 2017 (raport nr 15/2017)
• Podpisanie istotnej umowy (raport nr 19/2017)
• Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej (raport nr 14/2017)
• Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe S.A. (raport nr 13/2017)
• Podpisanie istotnej umowy partnerskiej (raport nr 17/2017)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.11.2017 r. (raport nr 16/2017)
R E K L A M A