#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   Informacje

LPP: Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2017 roku (raport nr 32/2017)
04.08.2017 18:45


Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

 

Drugi kwartał 2017 roku:

? Przychody ze sprzedaży: 1 705 mln PLN,

? Zysk brutto na sprzedaży: 964 mln PLN,

? Koszty SG&A: 742 mln PLN,

? Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 208 mln PLN,

? Zysk netto: 173 mln PLNPierwsze półrocze 2017 roku:

? Przychody ze sprzedaży: 3 068 mln PLN,

? Zysk brutto na sprzedaży: 1 585 mln PLN,

? Koszty SG&A: 1 461 mln PLN,

? Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 99 mln PLN,

? Zysk netto: 56 mln PLNWybrane dane bilansowe na 30.06.2017:

? Stan zapasów: 1 480 mln PLN (około 1 617 PLN/m2)

? Zadłużenie z tyt. kredytów: 424 mln PLN

? Środki pieniężne: 436 mln PLNWzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 wyniósł 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w I półroczu 2017: 15%.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w II kwartale 2017 wzrosła o 6,2%, a w I półroczu 2017 wzrosła o 5,5%.

Marża handlowa w II kwartale 2017 wyniosła 56,5% i była wyższa o ok 6,6 p.p. rok do roku, a w I półroczu 2017 wyniosła 51,7% - wzrost o 3,4 p.p r/r.

Zysk operacyjny za II kwartał 2017 roku wyniósł 208 mln zł i był wyższy o 140% rok do roku, zaś za I półrocze wyniósł 99 mln zł i był wyższy o 340% r/r.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w II kwartale 2017 oraz w I półroczu 2017 było ujemne i wyniosło odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł.

W II kwartale 2017 GK LPP wypracowała zysk netto w wysokości 173 mln zł, zaś narastająco za I półrocze 2017: 56 mln zł.Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2017 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-04Przemysław LutkiewiczWiceprezes Zarządu

2017-08-04Jacek KujawaWiceprezes Zarządu

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LPP: inne informacje
• BDM obniżył rekomendację dla LPP
• Zysk netto LPP powyżej oczekiwań
• Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2017 roku (raport nr 50/2017)
• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w październiku 2017 roku (raport nr 49/2017)
• Aneks do umowy znaczącej (raport nr 48/2017)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 października 2017 roku (raport nr 47/2017)
• Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA (raport nr 46/2017)
• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LPP SA (raport nr 45/2017)
• Informacja o transakcji na akcjach emitenta (raport nr 44/2017)
R E K L A M A