#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

ZUS: Obniżka wieku emerytalnego 2017. Jak przejść na wcześniejszą emeryturę?
08.08.2017 06:00
Na wcześniejszą emeryturę może przejśc ok 290 tys. osób
Na wcześniejszą emeryturę może przejśc ok 290 tys. osób / ©123RF/PICSEL
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoba, która ubiega się o emeryturę, nie musi mieć określonego stażu ubezpieczeniowego - istotne są przede wszystkim środki zgromadzone na jej koncie w ZUS. Świadczenie można otrzymać na swój wniosek lub z urzędu.- Obiecaliśmy, że jak będziemy rządzić, przywrócimy poprzedni wiek. I dotrzymaliśmy słowa. Przywracamy sprawiedliwość społeczną polskim obywatelom - zapewniała tuż przed głosowaniem premier Beata Szydło. 

19 grudnia 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. Jej przepisy wejdą w życie 1 października 2017. Prawo do emerytury uzyskają wówczas automatycznie wszystkie kobiety w wieku od 60 lat do 61 lat i 4 miesięcy oraz mężczyźni w wieku od 65 lat a 66 lat i 4 miesięcy.

Kto otrzyma wcześniejszą emeryturę?

Na emeryturę mogą przejść osoby, które:

- skończą 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) po 30 września 2017.

- skończą 60 lat lub 65 lat wcześniej, ale nie należą do grupy z podwyższonym wiekiem emerytalnym (szczegóły: art. 24 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.)

- osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jakie dokumenty są wymagane?

Najistotniejszy jest wniosek o emeryturę - możesz go pobrać ze strony www.zus.pl lub złożyć elektronicznie po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Ponadto należy załączyć: informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy m.in. pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej. Warto też zadbać o potwierdzenie osiąganego wynagrodzenia oraz wykonywania pracy o szczególnym charakterze.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS. Istnieje też możliwość wykorzystania pośrednictwa operatora pocztowego i polskiego urzędu konsularnego lub wnioskowania drogą elektroniczną, przez PUE.

Kiedy złożyć dokumenty?

Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków uprawniających do uzyskania emerytury. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia wskazując, które warunki nie zostały spełnione.Jaka emerytura dla nauczycieli?


Posiadanie Karty Nauczyciela daje prawo do ubiegania się o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Takie świadczenie otrzymają nauczyciele, którzy:

- skończyli 55 lat i na dzień 1 stycznia 1999 roku mieli co najmniej 20 lat stażu lub 15 lat pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu,

- skończyli 60 lat i na dzień 1 stycznia 1999 r. mieli co najmniej 25 lat stażu lub 15 lat pracy,

- nie są członkami OFE lub za pośrednictwem ZUS złożą wniosek o przekazanie środków z OFE na rzecz budżetu państwa.

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów od 26 stycznia 2017 mają możliwość przejścia na emeryturę, jeżeli utracili pracę w roku szkolnym 2017/18 lub gdy przyczyną usunięcia ich stanowiska są zmiany spowodowane likwidacją gimnazjów.Co stanie się z OFE?Do końca września 2017 r. ZUS ma poinformować otwarte fundusze emerytalne o obowiązku stopniowego przekazywania do ZUS środków z rachunków osób, które za 10 lat osiągną wiek emerytalny. Pieniądze mają być przelane na subkonto danej osoby w ZUS.

Czy można ubiegać się o emeryturę częściową?

Od 1 października 2017 roku emerytura częściowa nie będzie już przyznawana. Jeżeli jednak do końca września 2017 roku, dana osoba spełni warunki do jej otrzymania, to uzyska świadczenie nawet w przypadku złożenia wniosku po tej dacie.Emerytura wcześniejsza, ale niższa

Przejście na emeryturę w wieku 65 lat powoduje, że comiesięczna wypłata staje się wyższa o ponad połowę od tej, którą otrzymalibyśmy, rezygnując z pracy w wieku 60 lat. Pracując do 67. roku życia, dostaniemy aż do 80 proc. więcej (w porównaniu z wiekiem 60 lat). Co więcej, projekt obniżenia wieku emerytalnego może doprowadzić do poważnej zapaści w budżecie państwa - w pierwszym roku będzie kosztować 2 mld zł, lecz w kolejnym - aż 10 mld zł.Natalia Sobiech

7 sierpnia 2017


(Forsal.pl)

Więcej o: R. ZUS emerytura emerytura minimalna emerytura obywatelska wiek emerytalny obniżenie wieku emerytalnego
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ZUS: inne informacje
• Lepiej z założeniem firmy poczekać do 2019 r.?
• Komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej
• Prezes ZUS: e-składka poprawiła dyscyplinę płatników
• Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
• Polacy muszą gromadzić dokumenty o osiąganych zarobkach na bieżąco. To pozwoli im otrzymać wyższą emeryturę
• Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku od aktywów. Tylko wtedy będą mogli oferować pracownicze plany kapitałowe
• Wcześniejsze ustalenie kapitału początkowego może przyspieszyć otrzymanie emerytury
• Korygowanie błędów popełnionych w drukach ZUS
• Najwyższy w historii wskaźnik waloryzacji kapitału emerytalnego
R E K L A M A