#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   Informacje

LARQ (LRQ): Podjęcie przez NWZ spółki zależnej od Emitenta uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym m.in. zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru. (raport nr 32/2017)
11.08.2017 20:09


Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Emitenta ? BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("BRAND 24?) podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu BRAND24 dostosowujących go do najlepszych praktyk stosowanych na rynku kapitałowym oraz zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru.  Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd BRAND 24 jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 144.454 nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 14.445,40 zł w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), co stanowi 8,3% ogólnej liczby akcji BRAND 24. Upoważnienie dla Zarządu jest udzielone na okres roku od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu w przedmiocie kapitału docelowego. Uchwały Zarządu BRAND 24 dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd BRAND 24 jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.Głównym powodem wprowadzania do Statutu upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego jest możliwość jego podwyższania bez konieczności odbywania Walnego Zgromadzenia, co w szczególności skróci czas emisji nowych akcji. W efekcie możliwe będzie pozyskanie dla BRAND 24 nowych inwestorów w znacznie szybszy sposób, a z uwagi na elastyczność, Zarząd będzie mógł dostosować wysokość i moment przeprowadzenia emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb BRAND 24. Zarząd BRAND 24 rozważa wykorzystanie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu ubiegania się o wprowadzenie akcji BRAND 24 do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu dodatkowych wymogów prawnych z tym związanych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2017-08-11Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2017-08-11Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LRQ: inne informacje
• Informacja o zmianie udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej (raport nr 38/2017)
• Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta (raport nr 37/2017)
• Informacja o zmianie wysokości kapitału zakładowego Emitenta (raport nr 36/2017)
• Rejestracja zmian Statutu Emitenta (raport nr 35/2017)
• Wybór oferty spółki zależnej (raport nr 34/2017)
• Raport półroczny LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P
• Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy (raport nr 33/2017)
• Podjęcie przez NWZ spółki zależnej od Emitenta uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym m.in. zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru. (raport nr 32/2017)
• Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do istotnej umowy (raport nr 31/2017)
R E K L A M A