#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy premie przyznane ministrom są uzasadnione?
 
   Informacje

RUCHCHORZ (RCW): Korekta do raportu ESPI 10/2017 (raport nr 10/2017)
11.08.2017 21:57


Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Ruchu Chorzów S.A w restrukturyzacji. z/s w Chorzowie (zw. dalej Spółką) informuje iż do siedziby Spółki wpłynęło korekta zawiadomienia od Pana Aleksandra Kurczyka o następującej treści: Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz spółki pod firmą: "Ruch? Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej ,,Spółką") przy ulicy Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224997, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadającą REGON 278335653, NIP 6272524625, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwaną ,,ustawą?) zawiadamiam o tym, że w złożonym zawiadomieniu z dnia 29.05.2017r. doszło do oczywistej pomyłki zawartej punkcie 4. ww zawiadomienia, w treści którego omyłkowo wskazano, że podmiot zależny od akcjonariusza tj. AMG Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie posiada akcje w spółce "Ruch? Chorzów S.A. Wskazane oświadczenie odnosiło się do czasu przeszłego tj. ostatniego statusu podmiotu zależnego od Pana Aleksandra Kurczyka posiadającego akcje spółki "Ruch? Chorzów S.A.  

Wobec powyższego, Pan Aleksander Kurczyk dokonał sprostowania wskazanej omyłki, oświadczając, że nie istnieje aktualnie podmiot od niego zależny posiadający akcje w spółce "Ruch? Chorzów S.A., bowiem AMG SILESIA Sp. z o.o. nie posiada już bezpośrednio akcji ww spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-11Janusz PatermanPrezes Zarządu

2017-08-11Michał DubielWiceprezes Zarządu

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RCW: inne informacje
• Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018) (raport nr 4/2018)
• Złożenie skargi na Decyzję nr 2 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 29 stycznia 2018 roku (raport nr 4/2018)
• Decyzja nr 2 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 29 stycznia 2018 r. (raport nr 3/2018)
• Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 3/2018)
• Decyzja nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 15 stycznia 2018 roku oraz informacja o złożeniu Odwołania. (raport nr 2/2018)
• Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji, wznowionym na dzień 10 stycznia 2018 roku i posiadali co najmniej 5% głosów (raport nr 1/2018)
• Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji, wznowione na dzień 10 stycznia 2018 r. (raport nr 2/2018)
• Zawarcie umowy z Animatorem Rynku na rynku NewConnect (raport nr 1/2018)
• Przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy na objęcie 1.000.000 akcji serii U z Miastem Chorzów (raport nr 37/2017)
R E K L A M A