#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

RUCHCHORZ (RCW): Korekta do raportu ESPI 10/2017 (raport nr 10/2017)
11.08.2017 21:57


Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Ruchu Chorzów S.A w restrukturyzacji. z/s w Chorzowie (zw. dalej Spółką) informuje iż do siedziby Spółki wpłynęło korekta zawiadomienia od Pana Aleksandra Kurczyka o następującej treści: Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz spółki pod firmą: "Ruch? Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej ,,Spółką") przy ulicy Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224997, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadającą REGON 278335653, NIP 6272524625, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwaną ,,ustawą?) zawiadamiam o tym, że w złożonym zawiadomieniu z dnia 29.05.2017r. doszło do oczywistej pomyłki zawartej punkcie 4. ww zawiadomienia, w treści którego omyłkowo wskazano, że podmiot zależny od akcjonariusza tj. AMG Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie posiada akcje w spółce "Ruch? Chorzów S.A. Wskazane oświadczenie odnosiło się do czasu przeszłego tj. ostatniego statusu podmiotu zależnego od Pana Aleksandra Kurczyka posiadającego akcje spółki "Ruch? Chorzów S.A.  

Wobec powyższego, Pan Aleksander Kurczyk dokonał sprostowania wskazanej omyłki, oświadczając, że nie istnieje aktualnie podmiot od niego zależny posiadający akcje w spółce "Ruch? Chorzów S.A., bowiem AMG SILESIA Sp. z o.o. nie posiada już bezpośrednio akcji ww spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-11Janusz PatermanPrezes Zarządu

2017-08-11Michał DubielWiceprezes Zarządu

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RCW: inne informacje
• Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (raport nr 28/2018)
• Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych (raport nr 21/2018)
• Informacje udzielone akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu na podstawie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (raport nr 20/2018)
• Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołanym na dzień 11 lipca 2018 roku i posiadali co najmniej 5% głosów (raport nr 26/2018)
• Zmiana Statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (raport nr 19/2018)
• Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2018 roku (raport nr 18/2018)
• Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna (raport nr 17/2018)
• Informacja o zmianach w Zarządzie spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna (raport nr 16/2018)
• Uchwały podjęte przez NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołane na dzień 11 lipca 2018 roku (raport nr 15/2018)
R E K L A M A