#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Morawiecki może zmienić klimat inwestycyjny dla Polski?
 
   Informacje

RUCHCHORZ (RCW): Korekta do raportu ESPI 10/2017 (raport nr 10/2017)
11.08.2017 21:57


Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Ruchu Chorzów S.A w restrukturyzacji. z/s w Chorzowie (zw. dalej Spółką) informuje iż do siedziby Spółki wpłynęło korekta zawiadomienia od Pana Aleksandra Kurczyka o następującej treści: Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz spółki pod firmą: "Ruch? Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej ,,Spółką") przy ulicy Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224997, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadającą REGON 278335653, NIP 6272524625, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwaną ,,ustawą?) zawiadamiam o tym, że w złożonym zawiadomieniu z dnia 29.05.2017r. doszło do oczywistej pomyłki zawartej punkcie 4. ww zawiadomienia, w treści którego omyłkowo wskazano, że podmiot zależny od akcjonariusza tj. AMG Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie posiada akcje w spółce "Ruch? Chorzów S.A. Wskazane oświadczenie odnosiło się do czasu przeszłego tj. ostatniego statusu podmiotu zależnego od Pana Aleksandra Kurczyka posiadającego akcje spółki "Ruch? Chorzów S.A.  

Wobec powyższego, Pan Aleksander Kurczyk dokonał sprostowania wskazanej omyłki, oświadczając, że nie istnieje aktualnie podmiot od niego zależny posiadający akcje w spółce "Ruch? Chorzów S.A., bowiem AMG SILESIA Sp. z o.o. nie posiada już bezpośrednio akcji ww spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-11Janusz PatermanPrezes Zarządu

2017-08-11Michał DubielWiceprezes Zarządu

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RCW: inne informacje
• Odstąpienie od rozpatrzenia punktów porządku obrad przez NZW Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji, zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku (raport nr 40/2017)
• Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NZW Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji, zwołanym na dzień 7 grudnia 2017 roku i posiadali co najmniej 5% głosów (raport nr 34/2017)
• Uchwały podjęte przez NWZ Spółki "Ruch" Chorzów S. A. w restrukturyzacji, zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku (raport nr 39/2017)
• Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (raport nr 38/2017)
• Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r. (raport nr 37/2017)
• Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku (raport nr 36/2017)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r. wraz z projektami uchwał, infor. o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika (raport nr 35/2017)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika (raport nr 32/2017)
• Przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli (raport nr 31/2017)
R E K L A M A