#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

HYPERION (HYP): Informacja dotycząca postępowania sanacyjnego (raport nr 46/2017)
11.08.2017 22:33


 

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd Spółki Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dalej "Spółka?, "Emitent?) informuje o powodach podjęcia decyzji o utajnieniu informacji o podstawach prawnych oraz faktycznych, na mocy których Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GRs 6/17 umorzył postępowanie sanacyjne Emitenta. Zarząd wskazuje, iż decyzja o utajnieniu informacji została podjęta w celu ochrony interesu akcjonariuszy oraz Wierzycieli, a także miała na celu uniknięcie spekulacji i nieuprawnionych działań względem Spółki. Emitent wskazuje, że na obecnym etapie postanowienie o umorzeniu postępowania wciąż jest postanowieniem nieprawomocnym i jako takie zostanie przez Emitenta zaskarżone. Emitent wskazuje, że nie zgadza się z oceną sytuacji Emitenta przedstawioną we wniosku Zarządcy o umorzenie postępowania, w szczególności z tezami jakoby dalsze prowadzenie tego postępowania wiązało się z ryzykiem doprowadzenia do pokrzywdzenia wierzycieli. Emitent zauważa, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego "celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli? i wypełnienie powyższego celu postępowania Emitent niezmiennie uznaje za kwestię priorytetową. Ponadto Emitent wskazuje, iż uzyskał zgodę Wierzycieli posiadających ponad 30% wierzytelności (zgodnie ze spisem podanym we wniosku sanacyjnym) na redukcję zadłużenia w sposób we wniosku opisanym. Emitent uważa ponadto, że aż do chwili uzyskania prawomocnego orzeczenia w przedmiocie umorzenia postepowania sanacyjnego uznaje, iż przekazywanie wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie może powodować szkodę tak dla akcjonariuszy spółki, ale również jej wierzycieli.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Beata Odżga-SzypulskaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  HYP: inne informacje
• Złożenie przez Spółkę zależną wniosku o sprostowanie informacji wskazanych w artykule prasowym Gazety Krakowskiej (raport nr 32/2018)
• Złożenie wniosku o sprostowanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez Spółkę zależną (raport nr 31/2018)
• Odpowiedzi na pytania otrzymane od pełnomocnika akcjonariusza (raport nr 30/2018)
• złożenie zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Hyperion SA (raport nr 29/2018)
• podstawa prawna umorzenia postępowania upadłościowego Emitenta - uzupełnienie raportu bieżącego 20/2018 (raport nr 28/2018)
• Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2018 roku, godz. 14:00 (raport nr 27/2018)
• Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku. (raport nr 26/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w upadłości w dniu 29 czerwca 2018 roku. (raport nr 25/2018)
• Pytania otrzymane od pełnomocnika akcjonariusza zgłoszonego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport nr 24/2018)
R E K L A M A