#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy premie przyznane ministrom są uzasadnione?
 
   Informacje

HYPERION (HYP): Informacja dotycząca postępowania sanacyjnego (raport nr 46/2017)
11.08.2017 22:33


 

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd Spółki Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dalej "Spółka?, "Emitent?) informuje o powodach podjęcia decyzji o utajnieniu informacji o podstawach prawnych oraz faktycznych, na mocy których Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GRs 6/17 umorzył postępowanie sanacyjne Emitenta. Zarząd wskazuje, iż decyzja o utajnieniu informacji została podjęta w celu ochrony interesu akcjonariuszy oraz Wierzycieli, a także miała na celu uniknięcie spekulacji i nieuprawnionych działań względem Spółki. Emitent wskazuje, że na obecnym etapie postanowienie o umorzeniu postępowania wciąż jest postanowieniem nieprawomocnym i jako takie zostanie przez Emitenta zaskarżone. Emitent wskazuje, że nie zgadza się z oceną sytuacji Emitenta przedstawioną we wniosku Zarządcy o umorzenie postępowania, w szczególności z tezami jakoby dalsze prowadzenie tego postępowania wiązało się z ryzykiem doprowadzenia do pokrzywdzenia wierzycieli. Emitent zauważa, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego "celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli? i wypełnienie powyższego celu postępowania Emitent niezmiennie uznaje za kwestię priorytetową. Ponadto Emitent wskazuje, iż uzyskał zgodę Wierzycieli posiadających ponad 30% wierzytelności (zgodnie ze spisem podanym we wniosku sanacyjnym) na redukcję zadłużenia w sposób we wniosku opisanym. Emitent uważa ponadto, że aż do chwili uzyskania prawomocnego orzeczenia w przedmiocie umorzenia postepowania sanacyjnego uznaje, iż przekazywanie wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie może powodować szkodę tak dla akcjonariuszy spółki, ale również jej wierzycieli.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Beata Odżga-SzypulskaPrezes Zarządu


(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  HYP: inne informacje
• Powołanie Prokurentów (raport nr 6/2018)
• Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 5/2018)
• Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 4/2018)
• Raport półroczny Hyperion Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Terminy przekazywania raportów okresowych Hyperion S.A. w restrukturyzacji w roku 2018. (raport nr 3/2018)
• Informacja dotycząca obligacji Emitenta (raport nr 2/2018)
• Zmiany w składzie Zarządu (raport nr 1/2018)
• Zmiana warunków emisji obligacji serii D (raport nr 56/2017)
• Zmiana warunków emisji obligacji serii C (raport nr 55/2017)
R E K L A M A