#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

MAXCOM (MXC): Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (raport nr 17/2017)
11.08.2017 22:39


Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Raport bieżący nr 17/2017

 

Data sporządzenia: 11 sierpnia 2017 r.Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Maxcom S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) nr 932/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki MAXCOM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji, na podstawie której Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 14 sierpnia 2017 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda:

1) 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) akcji serii A,

2) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B.

Jednocześnie, Spółka informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. Spółka powzięła informację o uchwale Zarządu GPW nr 933/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki MAXCOM S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji, na podstawie której Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 14 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMXCMS00016?:

a) 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) akcji serii A,

b) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B;

2) notować akcje Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MAXCOM? i oznaczeniem "MXC?.

Jednocześnie, zgodnie z uchwałą, ostatnim dniem obrotu giełdowego akcjami Spółki na rynku równoległym będzie dzień 11 sierpnia 2017 r.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ2017-08-11 Andrzej Wilusz - Wiceprezes Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MXC: inne informacje
R E K L A M A