#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   Informacje

BZWBK (BZW): Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (raport nr 20/2017)
12.08.2017 22:03


Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Bank Zachodni WBK S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Fundusz?) zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki oraz o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów, tj. zawiadomienie dotyczące zmniejszenia posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcje zbycia akcji rozliczone w dniu 7 sierpnia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Liczba akcji: 4 991 909, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki

Liczba głosów: 4 991 909, co stanowiło 5,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W dniu 7 sierpnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się: 4 962 413 akcji Spółki, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 962 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-12Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BZW: inne informacje
• Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A. (raport nr 29/2018)
• Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 28/2018)
• Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (raport nr 27/2018)
• Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 26/2018)
• Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 25/2018)
• Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego (raport nr 24/2018)
•  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów (raport nr 23/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 22/2018)
• Akcjonariusze zadecydowali o zmianie nazwy BZ WBK na Santander Bank Polska SA
R E K L A M A