#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Morawiecki może zmienić klimat inwestycyjny dla Polski?
 
   Informacje

BZWBK (BZW): Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (raport nr 20/2017)
12.08.2017 22:03


Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Bank Zachodni WBK S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Fundusz?) zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki oraz o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów, tj. zawiadomienie dotyczące zmniejszenia posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Transakcje zbycia akcji rozliczone w dniu 7 sierpnia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Liczba akcji: 4 991 909, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki

Liczba głosów: 4 991 909, co stanowiło 5,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

W dniu 7 sierpnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się: 4 962 413 akcji Spółki, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 962 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-08-12Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego

(Emitent)

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2017 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.01.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  BZW: inne informacje
• Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. (raport nr 27/2017)
• Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (raport nr 26/2017)
• Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych (raport nr 25/2017)
• Daty przekazywania raportów okresowych (raport nr 24/2017)
• Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3 2017 (raport nr 5/2017)
• BANK ZACHODNI WBK SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A. (raport nr 23/2017)
• Twoja twarz to twoja przepustka do banku
• Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze (raport nr 22/2017)
R E K L A M A