#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

LPP: Raport półroczny LPP SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
30.08.2017 05:24


Raport w załączniku : 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.

w tys. EURpółrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016Wybrane skonsolidowane dane finansowePrzychody ze sprzedaży 3 067 7482 677 243722 265611 173Zysk (strata) z działalności operacyjnej98 62622 55623 2205 149Zysk (strata) brutto97 47519 94322 9494 553Zysk (strata) netto56 14924 23813 2205 533Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej348 91677 37282 14817 663Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-187 036-98 904-44 035-22 578Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-90 64416 688-21 3413 810Przepływy pieniężne netto, razem71 236-4 84416 772-1 106

30/06/201731/12/201630/06/201731/12/2016Aktywa razem3 940 2703 677 932932 277831 359Zobowiązania długoterminowe245 903267 25458 18160 410Zobowiązania krótkoterminowe1 631 0561 275 947385 912288 415Kapitał własny2 063 3462 134 731488 193482 534Kapitał podstawowy3 6793 679870832

30/06/201730/06/201630/06/201730/06/2016Średnia ważona liczba akcji zwykłych1 820 3131 816 0491 820 3131 816 049Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą30,9013,357,273,05Wartość księgowa na jedną akcję1 133,511 064,91268,19240,63Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 35,74 33,00 8,46 7,46Wybrane jednostkowe dane finansowePrzychody ze sprzedaży 2 441 9952 188 128574 939499 516Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 884-3 344914-763Zysk (strata) brutto30 520102 4947 18623 398Zysk (strata) netto7 64096 1451 79921 948Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej300 795-16 00970 819-3 655Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-161 628-32 173-38 053-7 345Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-90 73016 675-21 3613 807Przepływy pieniężne netto, razem48 437-31 50711 404-7 193

30/06/201731/12/201630/06/201731/12/2016Aktywa razem3 791 7123 493 969897 128789 776Zobowiązania długoterminowe217 020244 47651 34755 261Zobowiązania krótkoterminowe1 539 7451 156 647364 307261 448Kapitał własny2 034 9472 092 846481 473473 066Kapitał podstawowy3 6783 678870831

30/06/201730/06/201630/06/201730/06/2016Średnia ważona liczba akcji zwykłych1 820 3131 816 0491 820 3131 816 049Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą4,2052,940,9912,09Wartość księgowa na jedną akcję1 117,911 046,64264,50240,39Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 35,74 33,00 8,46 7,46W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7015485.zip
eko_7015485.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LPP: inne informacje
• Strata netto LPP mniejsza, duży nacisk na internet
• LPP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA (raport nr 9/2018)
• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA (raport nr 8/2018)
• Informacja na temat dywidendy (raport nr 7/2018)
• Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2018 (raport nr 6/2018)
•  Raport roczny LPP SA
• Skonsolidowany Raport roczny LPP SA
• Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2017 oraz za 2017 rok (raport nr 5/2018)
R E K L A M A