#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   Informacje

COMARCH (CMR): Raport półroczny COMARCH SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
31.08.2017 19:09


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 491 065 516 425 115 615 117 892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 302 35 209 -1 013 8 038
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 656 26 599 4 392 6 072
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 10 779 12 756 2 538 2 912
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 368 16 487 9 504 3 764
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-72 021 -52 374 -16 956 -11 956
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 533 -2 924 8 366 -668
Przepływy pieniężne netto, razem 3 880 -38 811 914 -8 860
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 1,33 1,57 0,31 0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 1,33 1,57 0,31 0,36
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 344 610 344 870 81 134 78 728
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 939 26 905 2 575 6 142
Zysk (strata) brutto 20 664 21 777 4 865 4 971
Zysk (strata) netto 17 669 19 540 4 160 4 461
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 540 -11 681 1 069 -2 667
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 128 -27 661 -7 564 -6 315
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 588 -8 967 4 612 -2 047
Przepływy pieniężne netto, razem-8 000 -48 309 -1 884 -11 028
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,38 4,48 1,27 1,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 5,38 4,48 1,27 1,02
KAPITAŁY
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 835 938 847 423 197 785 191 551
Kapitał własny (jednostki dominującej) 780 071 771 742 184 567 174 444
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7015946.zip
eko_7015946.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CMR: inne informacje
• COMARCH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Skonsolidowany Raport roczny COMARCH SA
•  Raport roczny 2017 COMARCH SA
• Zawarcie ugody z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (raport nr 6/2018)
• True Corporation wybiera system Comarch Loyalty Management
• Comarch otwiera ośrodek data center we Francji
• Haitong Bank podnosi rekomendację dla Comarchu do
• Korekta raportu bieżacego nr RB-5-2018 z dnia 12 marca 2018 (raport nr 5/2018)
• Informacja o transakcji na akcjach Comarch S.A. (raport nr 5/2018)
R E K L A M A