#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   Informacje

COMARCH (CMR): Raport półroczny COMARCH SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
31.08.2017 19:09


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 491 065 516 425 115 615 117 892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 302 35 209 -1 013 8 038
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 656 26 599 4 392 6 072
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy 10 779 12 756 2 538 2 912
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 368 16 487 9 504 3 764
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-72 021 -52 374 -16 956 -11 956
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 533 -2 924 8 366 -668
Przepływy pieniężne netto, razem 3 880 -38 811 914 -8 860
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 1,33 1,57 0,31 0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 1,33 1,57 0,31 0,36
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 344 610 344 870 81 134 78 728
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 939 26 905 2 575 6 142
Zysk (strata) brutto 20 664 21 777 4 865 4 971
Zysk (strata) netto 17 669 19 540 4 160 4 461
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 540 -11 681 1 069 -2 667
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 128 -27 661 -7 564 -6 315
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 588 -8 967 4 612 -2 047
Przepływy pieniężne netto, razem-8 000 -48 309 -1 884 -11 028
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,38 4,48 1,27 1,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 5,38 4,48 1,27 1,02
KAPITAŁY
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 835 938 847 423 197 785 191 551
Kapitał własny (jednostki dominującej) 780 071 771 742 184 567 174 444
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7015946.zip
eko_7015946.zip

RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »

 


 
 
   wyślij do znajomego « powrót  drukuj  
 


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   30.03.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   02.04.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.05.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CMR: inne informacje
• Aneks do umowy z Bankiem Pekao S.A. na świadczenie Kompleksowej Obsługi Eksploatacyjnej Systemu Comarch Internet Banking (raport nr 2/2018)
• Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 1/2018)
• Comarch ERP ogłasza "Plan 7500"
• Comarch liczy na sektor publiczny
• COMARCH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Ogłoszenie wyników w ramach przetargu ograniczonego na ?Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS? (raport nr 21/2017)
• ZUS wybrał Comarch na firmę utrzymania swojego systemu informatycznego
• Aneks do umowy z firmą Budimex S.A. na realizację VI etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (SSE7). (raport nr 20/2017)
• Comarch wyróżniony w raporcie Gartnera Magic Quadrant for Content Services Platforms 2017
R E K L A M A